Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

Linh Phách Thạch Tọa Kỵ Mới

05-04-2023

Chia sẻ

Đại Hiệp thân mến,

Trên chặng đường hành tẩu giang hồ, ai mà chẳng mong muốn sở hữu những món trang bị tối tân, thời thượng. Vừa hay, trong phiên bản lần này, Ngạo Kiếm Vô Song sẽ cập nhật thêm một loại Linh Thạch mới, có thể giúp Đại Hiệp đạt được mong muốn của mình - Linh Phách Tọa Kỵ Mới.

Công thức

  • Linh Thạch 6 có thể tiến bậc lên Linh Phách Thạch
  • Trân Các bán Tinh Thần Sa Tọa Kỵ giá 29999 Nguyên Bảo
  • Trân Các bán Tinh Kim Tọa Kỵ giá 19999 Nguyên Bảo

 

  • Linh Thạch Tọa Kỵ lv6+ Tinh Kim Tọa Kỵ = Linh Phách Thạch lv1( có thể tiến bậc lên lv2)

Hướng dẫn tiến bậc lên Linh Phách Thạch Tọa Kỵ LV2,LV3, ….

  • Linh Phách Thạch lv2+ Tinh Thần Sa Tọa Kỵ  + Số Lượng Toái Phiến Cùng Loại + 950000 Hoạt Lực= Linh Phách Thạch Tọa Kỵ lv3
  • Tương tự, từ lv3 đến lv5 điều tốn Tinh Thần Sa Tọa Kỵ ở mỗi cấp.

Linh Phách Thạch Tọa Kỵ

Số lượng toái cùng loại tốn

Linh Phách Thạch Lv2

10

Linh Phách Thạch Lv3

11

Linh Phách Thạch Lv4

12

Linh Phách Thạch Lv5

13

Các bước tiến bậc

 

 

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn