Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

Quà đền bù liên thông máy chủ

30-03-2019

Chia sẻ

Sau khi liên thông máy chủ, dựa vào số chênh lệch thời gian mở máy chủ của 2 máy chủ, tiến hành đền bù cho nhân vật người chơi máy chủ phụ (máy chủ có thời gian mở ngắn hơn).

 

Nội dung đền bù có liên quan với số chênh lệch thời gian mở máy chủ và cấp nhân vật người chơi. Trong 15 ngày sau khi liên thông máy chủ, Đại hiệp sẽ nhận tất cả phần quà đền bù.

Lưu ý
 • n là số chênh lệch thời gian mở máy chủ.
 • Máy chủ A liên thông với máy chủ B, thời gian mở máy chủ A lớn hơn máy chủ B, người chơi của máy chủ B có thể nhận đền bù:

n = thời gian mở máy chủ A - thời gian mở máy chủ B

 

Quà đền bù

Quà đền bù 1

 • Từ 10h đến 23h59 ngày 21/07/2021
 • Phạm vi: Thiên Kiếm, Long Kiếm
 • Địa điểm: Lễ Quan
 • Quà đền bù máy chủ Thiên Kiếm:
  + Đá rèn x400
  + Thẻ đồng đội ngẫu nhiên x300
  + Chân khí 50000 điểm x20
 • Quà đền bù máy chủ  Long Kiếm:
  + Đá Rèn x100
  + Thẻ đồng đội ngẫu nhiên x100
  + Chân khí 50000 điểm x10

Quà đền bù 2

 • Thời gian: sau khi hoàn tất liên thông máy chủ
 • Yêu cầu: Cấp 115 trở lên có thể nhận
 • Chi tiết phần quà như sau:

Phần quà

Số lượng

Thuộc tính

Kinh Nghiệm

n*1800 phút Kinh Nghiệm Chuẩn

-

Thời gian ủy thác

n*20h

Khóa

Ly Ưu Quả

n

Khóa

Lần mở thêm Túi Phúc

n*10 lần

Khóa

Lần dùng thêm Chu Quả

n*2 lần

Khóa

Lần dùng thêm Bồ Đề Quả

n*3 lần

Khóa

Lần dùng thêm Nhân Sâm Quả

(n/7 làm tròn) lần

Khóa

Vàng Khóa

n*5000

Khóa

Bạc Khóa

n*50000

Khóa

Cống Hiến

n*85*3

Khóa

Hoạt Lực Khóa

n*1000

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

n*2

Khóa

Huyền Thiết Thạch

n*2

Khóa

Hoán Thú Phù-III

(n/2 làm tròn)

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

n

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

(n/7 làm tròn)

Khóa

Đồng Thiên Tâm

n*3

Khóa

Túi Lệnh Điều Đội

n

Khóa

Danh Vọng·Hoa Sơn Luận Kiếm

n*2 điểm

Khóa

Danh Vọng·Lãnh Thổ Chiến

(n/7 làm tròn)*5 điểm

Khóa

 

Quà đền bù phúc lợi

 • Nhân vật đạt cấp 115 có thể mua tối đa mua n/7 (làm tròn) lần Quà Đền Bù Phúc Lợi, mỗi phần quà gồm:

Phần quà

Số lượng

Vàng Khóa

35000

Hoạt Lực Khóa

70000

Cống Hiến

3000

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

700

Huyền Thiết Thạch

50

Hoán Thú Phù-III

1

Tử Tinh Triệu Hoán Phù

1

Thể Năng Đan Tọa Kỵ

1

Tinh Vẫn Tệ

20

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

5

Đồng Thiên Tâm

20

Chân Khí

350000

Một số lưu ý sau khi liên thông máy chủ

Tính năng

Ghi chú

Trung Tâm Giao Dịch

- Số lượng các vật phẩm tồn kho, giá bán lấy giá thấp

- Tất cả đơn hàng đặt mua tự động hủy bỏ, mở đóng băng và trả lại tiền đặt mua.

Hệ thống đấu giá

- Xóa tất cả đơn hàng trong Hàng Đấu Giá

Hệ thống gia viên

- Nhà dân: Không bị ảnh hưởng

- Dinh thự: Cùng tại một địa điểm, khi vào dinh thự sẽ bổ sung bước chọn dinh thự để vào

Lãnh Thổ Chiến

Xóa bỏ tình trạng chiếm lĩnh tất cả Lãnh Thổ ở máy chủ chính, máy chủ phụ.Các lãnh thổ trở thành tình trạng chưa có bang hội chiếm lĩnh

Xóa bỏ Tượng liên quan của Lãnh Thổ Chiến

* Đối với Bang hội chiếm được lãnh thổ trước khi gộp của máy chủ chính và máy chủ phụ, có đền bù như sau:

 + Đền bù cho thành viên bang hội

 + Phần thưởng đền bù dựa vào số lượng lãnh thổ mà bang hội chiếm được trước đó để đền bù

* Điểm tài nguyên: Dựa vào số lượng lãnh thổ lần trước chiếm được, đền bù 4 lần, do bang chủ hoặc phó bang chủ nhận

* Kinh nghiệm và Bảo Rương

 + Lãnh Thổ Chiến trận trước, tất cả thành viên bang hội chiếm được lãnh thổ, thì mỗi người bồi thường:

    - Bảo rương: 20 Rương Lãnh thổ Chiến

    - Kinh nghiệm : 120 x 4 phút Kinh Nghiệm Chuẩn

  - Thời gian vào Gia Tộc, trước điểm thời gian hợp nhất máy chủ, nếu không thì không thể nhận được đền bù + Sau khi hợp nhất máy chủ, phần thưởng Lãnh Thổ Chiến được tăng thêm

* Trong 2 tuần đầu sau khi hợp nhất, người chơi tham gia Lãnh Thổ Chiến có thêm phần thưởng

* Thành viên bang hội sau khi Lãnh Thổ Chiến, khi nhận được Rương Lãnh Thổ Chiến, thì mỗi lần có thể nhận thêm 2 Rương

* Điểm tài nguyên nhận được sau khi bang chiếm được lãnh thổ, cứ mỗi lần tăng thêm 50 điểm

Tân Nhân Vương

- Sau khi hợp nhất máy chủ, xóa bỏ NPC Tân Nhân Vương tháng trước

- Sau khi hợp nhất máy chủ, xóa bỏ Tượng Đại Sư Huynh tháng trước

Bảng Xếp Hạng

- Sau khi hợp nhất máy chủ, sáp nhập dữ liệu BXH sẽ được sắp xếp lại.

- Nếu số điểm tương đồng, ở trong bảng xếp hạng, nhân vật máy chủ chính xếp phía trước, nhân vật máy chủ phụ xếp đằng sau.

Hoa Sơn Luận Kiếm

- Sau khi gộp, BXH HSLK sẽ bị reset

 

Đại Sứ Truyền Thông - Lạc Tâm Ảnh

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn