Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

Quà Tặng Nạp Thẻ Ngày 24/09

24-09-2018

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến!

 

Nạp Thẻ Ngày là cơ hội mang đến nhiều ưu đãi cũng như những phần quà hấp dẫn. Trong sự kiện lần này sẽ xuất hiện một đạo cụ mới vô cùng đặc biệt đảm bảo sẽ làm hài lòng chư vị đại hiệp. Đừng bỏ lỡ nó nhé!

Thông tin cụ thể như sau:

 

Thời gian

  • Từ 0h30 - 23h59 ngày 24/09/2018.
  • Phạm vi sự kiện: Tất cả máy chủ.

Vật phẩm mới

 

Đạo cụ siêu "hot": Bách Bảo Rương 

 

 

Phần thưởng sự kiện

 

Máy chủ Kim Long

Mốc Vật phẩm Số lượng
Nạp đủ 18000 Vàng  Bách Bảo Rương  12
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1) 1
Nạp đủ 10000 Vàng Bách Bảo Rương  6
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1) 1
Nạp đủ 1000 Vàng Bách Bảo Rương  2
Huyền Đồng 1
Nạp đủ 500 Vàng Bách Bảo Rương 1
Huyền Đồng 1

Máy chủ Hoàng Dược Sư

Mốc Vật phẩm Số lượng
Nạp đủ 18000 Vàng   Bách Bảo Rương  12
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 10000 Vàng  Bách Bảo Rương  6
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 1000 Vàng  Bách Bảo Rương 2
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1) 1
Nạp đủ 500 Vàng  Bách Bảo Rương 1
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1) 1

 

Máy chủ Âu Dương Phong

Mốc Vật phẩm Số lượng
Nạp đủ 18000 Vàng   Bách Bảo Rương  12
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 10000 Vàng  Bách Bảo Rương  6
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 1000 Vàng  Bách Bảo Rương 2
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1) 1
Nạp đủ 500 Vàng  Bách Bảo Rương 1
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1) 1

 

Máy chủ Lý Mạc Sầu 

Mốc Vật phẩm Số lượng
Nạp đủ 18000 Vàng   Bách Bảo Rương 12
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 9000 Vàng  Bách Bảo Rương 6
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 1000 Vàng  Bách Bảo Rương 2
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 500 Vàng  Bách Bảo Rương 1
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1

 

Các máy chủ còn lại

Mốc Vật phẩm Số lượng
Nạp đủ 18000 Vàng   Bách Bảo Rương 12
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 9000 Vàng  Bách Bảo Rương 6
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 1000 Vàng  Bách Bảo Rương 2
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1
Nạp đủ 500 Vàng  Bách Bảo Rương 1
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1) 1

 

 

Lưu ý
  • Nhận thưởng sự kiện trước 23h59 hằng ngày 
  • Mỗi mốc server sẽ nhận được bách bảo rương chứa phần quà khác nhau


Hướng dẫn chi tiết về mua & nạp thẻ BIT: https://id.duo.vn/News/Details/405

Dịch vụ mua thẻ BIT: https://id.gosu.vn/Card

 

Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn