Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

Rút thưởng thần bí tại Nga My

06-11-2015

Chia sẻ

Chào đón máy chủ Nga My sẽ khai mở vào lúc 10h00 ngày 09/11/2015, Phương Phàm xin giới thiệu sự kiện Thám Bảo May Mắn. Sự kiện sẽ diễn ra 2 lần, đừng bỏ lỡ cơ hội để rinh về nhiều món quà hấp dẫn đó nha!

Điều kiện tham gia

Nhân vật tại máy chủ Nga My

Thời gian

Đợt 1: Từ ngày 1 đến ngày 3 mở máy chủ

Đợt 2: Từ ngày 9 đến ngày 11 mở máy chủ

Cách thức tham gia

♦ Quý nhân sĩ mở giao diện Thám Bảo bằng cách nhấn vào nút  phía trên bên phải giao diện màn hình

♦ Giao diện màn hình Thám Bảo xuất hiện

♦  Quý nhân sĩ nhấp chọn Rút 1 lần, Rút 10 lần hoặc Rút thưởng liên tục 20 lần

Thao tác Yêu cầu Nhận được
Rút 1 lần Cần tốn 188 vàng hoặc 1 đạo cụ thám bảo 1 phần thưởng
Rút 10 lần Cần tốn 1688 vàng 10 phần thưởng
Rút 20 lần Cần tốn 2988 vàng 20 phần thưởng

Phần thưởng

♦  Nhân sĩ tham gia thử tài thám bảo sẽ có cơ hội ngẫu nhiên nhận được một trong các phần thưởng như sau:

Đợt 1: Từ ngày 1 đến ngày 3 mở máy chủ

Vật phẩm Số lượng Tính chất
Toái Phiến·Thị Tùng 1 Khóa
Toái Phiến·Phệ Hồn Thủy Trùng 1 Khóa
Toái Phiến·Tây Môn Liệt Xuyên 1 Khóa
Toái Phiến·Quản Lý Truyền Thừa 1 Khóa
Toái Phiến·Lâm Hướng Nho 1 Khóa
Toái Phiến·Triển Phi Thiểm 1 Khóa
Toái Phiến·Tát Lợi Tư 1 Khóa
Toái Phiến·Hiên Viên Vô Kỵ 1 Khóa
Toái Phiến·Cửu Ngũ Chi Dã 1 Khóa
Toái Phiến·Mị Ma 1 Khóa
Toái Phiến·Bích Du Ngục Trưởng 1 Khóa
Toái Phiến·Càn Đạt 1 Khóa
Mảnh Linh Thạch·Phong Hầu 1 Khóa
Toái Phiến·Bàn Cổ 1 Khóa
Toái Phiến·Vu Khôn 1 Khóa
Toái Phiến·Mộ Dung Huyền Thanh 1 Khóa
Toái Phiến·Bắc Xuyên Minh 1 Khóa
Toái Phiến·Mặc Vân Dao 1 Khóa
Toái Phiến·Ninh Như Yên 1 Khóa
500 Vàng Khóa 1 Khóa
1 vạn Bạc khóa 1 Khóa

Đợt 2: Từ ngày 9 đến ngày 11 mở máy chủ

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Toái Phiến·Tinh Thần Quyền Thủ

1

Khóa

Toái Phiến·Lam Thiên Thanh

1

Khóa

Toái Phiến·Bắc Xuyên Thiên Điệp

1

Khóa

Toái Phiến·Đới Y Tư

1

Khóa

Toái Phiến·Khoa Mỗ Lâm

1

Khóa

Toái Phiến·Thi Vương

1

Khóa

Toái Phiến·Nam Cung Phụng

1

Khóa

Toái Phiến·Kha Ni Ni

1

Khóa

Toái Phiến·Đỗ Hiểu Nguyệt

1

Khóa

Toái Phiến·Cốc Thanh Lam

1

Khóa

Toái Phiến·Mã Văn Soái

1

Khóa

Toái Phiến·Ngô Quảng

1

Khóa

Toái Phiến·Thủ Thành Tướng Lĩnh

1

Khóa

Hoạt Lực Khóa 500

1

Khóa

500 Vàng Khóa

1

Khóa

1000 Vàng Khóa

1

Khóa

5000 Vàng Khóa

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

2 vạn Bạc Khóa

1

Khóa

5 vạn Bạc Khóa

1

Khóa

10 vạn Bạc Khóa

1

Khóa

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn