Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

Siêu thưởng mừng Quốc Khánh 02/09

31-08-2020

Chia sẻ

Sự kiện Siêu thưởng mừng Quốc Khánh 02/09 giá trị quà tặng được tăng thêm 35% so với các sự kiện siêu thưởng khác sẽ khiến không khí tại NKVS thêm phần sôi động.

Tham gia ngay!

 

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: Từ ngày 31/08/2020.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 02/09/2020.
 • Nếu quý Đại Hiệp quy đổi đạt mốc 150000 và mốc 300000 trong ngày 31/08 phần thưởng sẽ được phát ngay hôm nay trong giờ hành chính.
 • Thời gian phát quà của các mốc còn lại: 03/09/2020.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung sự kiện 

 • Tích lũy nạp đạt mốc: Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc cao có thể nhận được thưởng tại mốc đó và mốc thấp hơn.
 • Đặc biệt:
  + Máy chủ Cốt Long khi quy đổi đạt mốc 150000 sẽ nhận thêm được 50 túi danh vọng 9 chọn 1 + túi chọn gia cụ độ thỏa mái 50 + túi chọn mặt nạ đặc biệt(kèm chỉ  số vip 7 ngày) +Tôn hiệu Hoạt Náo Mùa Hè( kèm chỉ số 10 ngày).
  + Máy chủ còn lại khi quy đổi đạt mốc 300000 sẽ nhận thêm được 300 túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết + túi chọn gia cụ độ thỏa mái 100 + túi chọn mặt nạ đặc biệt(kèm chỉ  số vip 7 ngày) +Tôn hiệu Hoạt Náo Mùa Hè( kèm chỉ số 10 ngày).
Ví dụ:
 • Đại hiệp tích lũy đạt mốc 15,000 Vàng thì chỉ nhận được quà tích lũy mốc 15,000 Vàng và mốc 6,000 Vàng

 • Ngoài ra: trong thời diễn ra sự kiện tất cả quý Đại Hiệp mỗi ngày quy đổi đạt mốc nhỏ nào sẽ nhận được thêm quà của mốc đó(phần quà sẽ được phát mỗi ngày cho đến khi kết thúc sự kiện): 

  Mốc nạp

  Quà

  Số lượng

  Trạng thái

  3,000 Vàng

  Đá Tẩy luyện Thạch

  100

  Khóa

  Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

  5

  Khóa

  Cống Hiến Sư Môn 1000

  2

  Khóa

  Đá Tẩy thuộc tính

  10

  Khóa

  6,000 Vàng

  Đá Tẩy luyện Thạch

  200

  Khóa

  Đá Tẩy thuộc tính

  20

  Khóa

  Chân khí 5 vạn

  1

  Khóa

  Cống Hiến Sư Môn 1000

  4

  Khóa

  Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

  10

  Khóa

Phần thưởng sự kiện tích lũy

Máy chủ Cốt Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

5

Khóa

15,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-1

1

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

30000

Tùy chọn trang sức bạch kim

1

Khóa

Đá rèn

20

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng 9-1

20

Khóa

60,000 Vàng

Túi Toái Phiến Cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

Tùy chọn trang bị bạch kim

1

Khóa

Chân Khí 5v

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng 9-1

20

Khóa

Hồng thủy tinh

3

Khóa

150,000 Vàng

Túi chọn toái phiến hiếm cấp 4

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Đá rèn

40

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

30

Khóa

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng 9-1

20

Khóa

Tùy chọn trang sức Hoàng Kim

1

Khóa

Máy chủ Đế Long-Ngạo Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

2

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

10

Khóa

15,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-1

1

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Tùy chọn trang sức bạch kim

1

Khóa

Chân Khí 5v

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

20

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

30,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-1

2

Khóa

Chân Khí 5v

3

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Âm Dương Khí

20

Khóa

Trang sức hoàng kimx1 hoặc túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x20

1

Khóa

60,000 Vàng

Túi Toái Phiến Cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Chân Khí 5v

4

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

Túi Ma Thạch Lấp Lánh Lv6(Tất cả)

1

Khóa

Tùy chọn trang bị Hoàng Kim(trừ vũ khí)x1 hoặc túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x10

tùy chọn

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết x50

50

Khóa

150,000 Vàng

Túi chọn toái phiến hiếm cấp 4

2

Khóa

Cam Thủy Tinh

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

80

Khóa

tinh thần sa

1

Khóa

Lượt gỗ

250

Khóa

Đồng Đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi Ma Thạch Lấp Lánh Lv7(Tất cả)

1

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết x150

tùy chọn 1 trong 2

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim x1 và túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 100

300000 vàng

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Chân khí 5 vạn

10

Khóa

Huyền đồng 

300

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết 

200

Khóa

Đá rèn 

100

Khóa

Cống Hiến sư môn 10000 điểm

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

110

Khóa

Hồn Thạch 

50

Khóa

Âm Dương Khí

250

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

100

Khóa

Máy chủ còn lại    

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

10

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

15,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Hòa Thị Bích

5

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

15

Khóa

Chân Khí 5 vạn

1

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

30,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

25

Khóa

Chân Khí 5 vạn

2

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Khóa

Hòa Thị Bích

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x30 hoặc tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1 

tùy chọn 1 trong 2

Khóa

60,000 Vàng

Túi Toái Phiến Cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Chân Khí 5 vạn

4

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

Hòa Thị Bích

30

Khóa

Túi Ma Thạch Lấp Lánh Lv6(Tất cả)

1

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1 và túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x10

tùy chọn1 trong 2

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết x50

150,000 Vàng

Huyền Kim

5

Khóa

Túi Ma Thạch Lấp Lánh Lv7(Tất cả)

1

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Khóa

Kim Thủy tinh

1

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Lượt gỗ

250

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết

100

Khóa

Hòa Thị Bích

60

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

300000 vàng

Túi mảnh trang bị truyền thuyết 

200

Khóa

Thủy tinh sắc màu

1

Khóa

Âm Dương Khí

400

Khóa

Hòa Thị Bích

60

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

150

Khóa

Chân Khí 5 vạn

12

Khóa

Lưu ý

 • Sau khi đạt đủ mốc nạp, đại hiệp tiến hành gởi yêu cầu về mốc nhận để BQT tiến hành trao quà nhé!(máy chủ Cốt Long không cần gửi yêu cầu nhận quà hệ thống sẽ tự động gửi thư về sau khi kết thúc sự kiện)
 
 
 •  Chi tiết Mặt Nạ Đặc Biệt và tôn hiệu Hoạt Náo Mùa Hè:
  - Tôn hiệu Hoạt Náo Mùa Hè:  +Thân pháp: +10
                                                   +Sức mạnh: +10
                                                   +Nguyên Khí: +10
                                                   +Thể chất: +10
  - Mặt nạ đặc biệt:


 

Trương Phàm Kính Bút

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn