Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

Điều chỉnh hủy bán vật phẩm ở Trung Tâm Giao Dịch

09-07-2022

Chia sẻ

Kính thưa quý Đại hiệp!

Nhằm ưu hóa hệ thống và Trung Tâm Giao Dịch, BQT xin thông báo việc điều chỉnh hủy treo bán 1 số vật phẩm tại Trung Tâm Giao Dịch, các vật phẩm sau khi được hủy treo bán ở TTGD nếu quý Đại Hiệp không có nhu cầu sử dụng vẫn có thể bán tại Tiệm Tùy Thân để nhận Bạc Khóa.

Quý Đại Hiệp có nhu cầu bán các vật phẩm dưới đây tại Trung Tâm Giao Dịch có thể thực hiện việc treo bán trước ngày 21/07/2022.

Nếu quý Đại Hiệp không có nhu cầu treo bán thì sau thời gian 21/07/2022 BQT sẽ không can thiệp hỗ trợ việc treo bán ở TTGD.

Chi tiết điều chỉnh quý Đại Hiệp có xem tại phần nội dung.

 

Thời gian điều chỉnh

  • Thời gian hủy treo bán ở TTGD: ngày 21/07/2022

Nội dung

  • Các loại Toái và Linh Thạch-I,II,III của những loại dưới đây sẽ tiến hành hủy treo bán ở Trung Tâm Giao Dịch

Danh sách các loại toái và linh thạch có nguồn gốc dưới đây hủy treo bán TTGD

Dạ Vương Mặc Quân

Long Chiến Thiên

Phụng minh Hương

Nguyên Bá

Phương Nhạn

Cổ Thao

Cung Cận

Thiên Lang

Thương Xà

Giáng Thù

Bích Thiềm

Xích Hạt

Mặc Ngô

Hoa Ngữ Tình

Hoa Ngự Ảnh

Âm Dương Kiếm Quân

Kim Thân Lang Nhân

Kim Phách Hộ Pháp

Mộc Phách Hộ Pháp

Thổ Phách Hộ Pháp

Thủy Phách Hộ Pháp

Hỏa Phách Hộ Pháp

Cao Kiến Hà

Thi Phong Nghệ

Diệp Lăng Tiêu

Tĩnh Không

Giác Viễn

Tống Phủ

Ngũ Hành Sứ Giả Âm

Ngũ Hành Sứ Giả Dương

Trên con đường chinh phục thế giới Tuyệt Đỉnh Võ Hiệp, nếu gặp phải trở ngại, quý vị có thể liên hệ một trong các kênh sau:

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn