Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

Thưởng tiêu phí ngày 27/03, 29/03 và 31/03

31-03-2016

Chia sẻ

Chư vị đại hiệp thân mến!

Khi tiến hành tiêu phí đạt số lượng vàng nhất định tại Trân Bảo Các, đại hiệp sẽ được tặng thêm nhiều món quà rất quý giá. Trong đó, có 1 vật phẩm hot đang được thiên hạ săn lùng: Tuyết Ưng Vũ.

Thời gian

♦ Ngày diễn ra: 27/03, 29/03 và 31/03/2016 (Phần quà sẽ được trao riêng biệt trong từng ngày)

♦ Máy chủ đã mở từ 12/08/2013 - 08/03/2016

Nội dung sự kiện

♦ Khi quý nhân sĩ tiêu phí vàng tại Trân Bảo Các đạt mốc 2.888 vàng6.888 vàng9.888 vàng, 16.888 vàng thì sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng có giá trị

♦ Số lượng các phần thưởng nhiều hay ít tương ứng theo thời gian mở từng máy chủ. Thời gian mở càng lâu phần thưởng càng nhiều đó nha!

 
Máy chủ mở ngày 08/03/2016
 
Mức tiêu phí  Vật phẩm thưởng
2.888 vàng 1 Tử Thủy Tinh
5 Vạn Bạc Khóa
2 Đá Tinh Luyện
1 Hoán Thú Phù
6.888 vàng 2 Tử Thủy Tinh
10 Vạn Bạc Khóa
3 Đá Tinh Luyện
1 Hoán Thú Phù
9.888 vàng 3 Tử Thủy Tinh
15 Vạn Bạc Khóa
5 Đá Tinh Luyện
2 Hoán Thú Phù
1 Tuyết Ưng Vũ
 

Máy chủ mở ngày 19/02/2016
 
Mức tiêu phí  Vật phẩm thưởng
2.888 vàng 2 Tử Thủy Tinh
5 Huyền Thiết Thạch
2 Đá Tinh Luyện
1 Hoán Thú Phù
6.888 vàng 3 Tử Thủy Tinh
10 Huyền Thiết Thạch
3 Đá Tinh Luyện
1 Hoán Thú Phù
9.888 vàng 1 Hồng Thủy Tinh
20 Huyền Thiết Thạch
5 Đá Tinh Luyện
2 Hoán Thú Phù
1 Tuyết Ưng Vũ
 
 
 
Máy chủ đã mở từ ngày 26/11/2015 đến 15/01/2016
 
Mức tiêu phí  Vật phẩm thưởng
2.888 vàng 1 Hồng Thủy Tinh
2 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%
5 Long Văn Điểu Kim
1 Vinh Dự Võ Lâm
6.888 vàng 2 Hồng Thủy Tinh
2 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
10 Long Văn Điểu Kim
2 Vinh Dự Võ Lâm
9.888 vàng 1 Cam Thủy Tinh
4 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
20 Long Văn Điểu Kim
3 Vinh Dự Võ Lâm
3 Tuyết Ưng Vũ

 

 Máy chủ mở từ ngày 03/10/2015 đến 09/11/2015
 
Mức tiêu phí  Vật phẩm thưởng
2.888 vàng 1 Hồng Thủy Tinh
2 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%
5 Long Văn Điểu Kim
1 Vinh Dự Võ Lâm
6.888 vàng 2 Hồng Thủy Tinh
2 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
10 Long Văn Điểu Kim
2 Vinh Dự Võ Lâm
Chân Khí Đan (500)
9.888 vàng 1 Cam Thủy Tinh
4 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
20 Long Văn Điểu Kim
3 Tuyết Ưng Vũ
Chân Khí Đan (1.000)
16.888 Vàng 1 Cam Thủy Tinh
4 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
20 Long Văn Điểu Kim
Chân Khí Đan (2.000)
1 Mảnh Giày Sử Thi (Không khóa)

 

Máy chủ mở từ ngày 10/06/2015 đến 18/09/2015

Cảnh giới càng cao, thử thách càng lớn, chắc hẳn quý hảo hán rất cần những vật phẩm quý để làm hành trang khi ra chiến trường. Vậy, nhớ sử dụng tiêu phí để được nhận phẩm thưởng nha!

Mức tiêu phí Vật phẩm thưởng
2.888 vàng
   
1 Hồng Thủy Tinh
2 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%
5 Long Văn Điểu Kim
1 Vinh Dự Võ Lâm
6.888 vàng 2 Hồng Thủy Tinh
2 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
10 Long Văn Điểu Kim
2 Vinh Dự Võ Lâm
1 Kỳ Lân Thú Giác·Huyết 9
9.888 vàng 1 Cam Thủy Tinh
4 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
20 Long Văn Điểu Kim
3 Tuyết Ưng Vũ
2 Kỳ Lân Thú Giác·Huyết 9
16.888 vàng 1 Cam Thủy Tinh
4 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
20 Long Văn Điểu Kim
Chân Khí Đan (2.000)
1 Mảnh Giày Sử Thi (Không khóa)

 

Máy chủ mở từ ngày 12/08/2013 đến 23/04/2015
 
Mức tiêu phí Vật phẩm thưởng
2.888 vàng
   
1 Hồng Thủy Tinh
2 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%
1.000 Cống Hiến Sư Môn
1 Vinh Dự Võ Lâm
6.888 vàng 2 Hồng Thủy Tinh
2 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
2.000 Cống Hiến Sư Môn
2 Vinh Dự Võ Lâm
1 Tử Tinh Thú Giác·Huyết 10
9.888 vàng 1 Cam Thủy Tinh
4 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
3.000 Cống Hiến Sư Môn
4 Tuyết Ưng Vũ
2 Tử Tinh Thú Giác·Huyết 10
16.888 vàng 1 Cam Thủy Tinh
4 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
4.000 Cống Hiến Sư Môn
Chân Khí Đan (2.000)
1 Mảnh Giày Sử Thi (Không khóa)

Nhanh tậu cho mình những vật phẩm phù hợp để nhận được quà thưởng quý hiếm nhé! Đừng để cơ hội trôi qua một cách lãng phí đó nha!

Lưu ý
  • Mỗi ngày mỗi nhân vật chỉ được quà 1 lần/1 mốc
  • Phần tiêu phí sẽ được tính cộng dồn, nhân sĩ tiêu phí đủ 16.888 vàng sẽ nhận cả 4 phần quà, nếu tiêu phí vượt 16.888 vàng sẽ không được nhận thêm quà
  • Khi tiêu phí đạt mốc thì quà thưởng sẽ được tự động gửi vào túi của quý anh hùng. Yêu cầu luôn luôn sẵn sàng ít nhất có 10 ô trống trong túi đồ
  • Hãy sử dụng gói quà trong ngày tiêu phí, hết ngày nếu chưa sử dụng gói quà sẽ tự động biến mất

Đại sứ Sự Kiện - Phương Phàm

 

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn