Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

TỔNG KẾT SỰ KIỆN KIM ĐẢN THÁNG 03/2024

01-04-2024

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến!

Đua TOP tiêu phí, nhận quà cực phẩm!

Không chỉ là cuộc đua giành lấy những phần thưởng giá trị, sự kiện Kim Đản còn đưa danh phận và tên tuổi các vị đại hiệp vang danh thiên hạ khắp Ngạo Kiếm Vô Song

  

 

Và những cái tên vàng trong cuộc đua TOP tháng 03/2024 là ai?

BXH đua TOP Kim Đản tháng 03/2024

 

Xin được vinh danh và chúc mừng nhân vật Man-city đã trở thành TOP 1. Chắc chắn Đại hiệp sẽ còn tạo ra nhiều bất ngờ trong cuộc đua TOP vào tháng tới!

Cùng xem phần thưởng trong cuộc đua TOP Kim Đản có gì hấp dẫn nhé!

Thời gian phát quà

Từ ngày 02/04 đến ngày 04/04/2024

Thưởng đập Kim Đản

Máy chủ mở từ 1 ngày trở lên

Vật phẩm nhận ngẫu nhiên khi đập kim đản

Số lượng

Thuộc tính

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Cống Hiến sư môn 500 điểm

1

Khóa

Cống Hiến sư môn 1000 điểm

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Huyền Đồng

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

2

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Tuyết Ưng Vũ

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Khóa

Hoạt Lực 5000 điểm

1

Khóa

Hoạt Lực 1000 điểm

1

Khóa

Chân Khí 1000 điểm

1

Khóa

Chân Khí 2000 điểm

1

Khóa

Chân Khí 5000 điểm

1

Khóa

Bạc Khóa 10 Vạn

1

Khóa

Bạc Khóa 10 Vạn

2

Khóa

Bạc Khóa 50 Vạn

1

Khóa

Vàng Khóa 1500

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Mảnh Tàn Tích

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1 Khóa

Hồng Thủy Tinh

1 Khóa

Túi Chọn Toái Thủ Lĩnh Hiếm 90

1 Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

1 Khóa

Trúc Khí Đan

1 Khóa

Định Tâm Đan

2 Khóa

 

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

Vật phẩm nhận ngẫu nhiên khi đập kim đản

Số lượng

Thuộc tính

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Cống Hiến sư môn 500 điểm

1

Khóa

Cống Hiến sư môn 1000 điểm

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Huyền Đồng

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

2

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Khóa

Hoạt Lực 5000 điểm

1

Khóa

Hoạt Lực 1000 điểm

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Chân Khí 2000 điểm

1

Khóa

Chân Khí 5000 điểm

1

Khóa

Chân Khí 10000 điểm

1

Khóa

Vàng Khóa 1500

1

Khóa

Bạc Khóa 10 Vạn

2

Khóa

Bạc Khóa 50 Vạn

1

Khóa

Túi chọn mảnh truyền thuyết

1

Khóa

Túi chọn mảnh truyền thuyết

2

Khóa

Mảnh Tàn Tích

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Khóa

Tinh Vẫn Tuệ

1 Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

1 Khóa

Ngân Châm

1 Khóa

Trúc Khí Đan

1 Khóa

Định Tâm Đan

2 Khóa

Máy chủ mở từ 118 ngày trở lên

Vật phẩm nhận ngẫu nhiên khi đập kim đản

Số lượng

Thuộc tính

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Mảnh Đồng Đội Nam Cung Phụng

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Cống Hiến sư môn 500 điểm

1

Khóa

Cống Hiến sư môn 1000 điểm

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Huyền Đồng

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

2

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Khóa

Hoạt Lực 5000 điểm

1

Khóa

Hoạt Lực 1000 điểm

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Chân Khí 2000 điểm

1

Khóa

Chân Khí 5000 điểm

1

Khóa

Chân Khí 10000 điểm

1

Khóa

Vàng Khóa 1500

1

Khóa

Bạc Khóa 10 Vạn

2

Khóa

Bạc Khóa 50 Vạn

1

Khóa

Túi chọn mảnh truyền thuyết

1

Khóa

Túi chọn mảnh truyền thuyết

2

Khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

2

Khóa

Mảnh Linh Ngọc

1

Khóa

Mảnh Đồng Đội Thi Vương

5 Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

1 Khóa

Ngân Châm

1 Khóa

Trúc Khí Đan

1 Khóa

Định Tâm Đan

2 Khóa

Thưởng BXH sự kiện

Máy chủ mở từ ngày 1 trở lên

 

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Quà Kim Đản Top 1

Tôn hiệu Thiên Diệm Sứ Giả(10 ngày)

1

Khóa

Túi Mặt Nạ Thiên Diệm Sứ Giả (10 ngày)

1

Khóa

Ngoại Trang Ngự Kiếm Quân Lâm Thiên Hạ(10 ngày)

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Huyền Đồng

100

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5 Khóa

Túi Toái Ngẫu Nhiên 3-4

3 Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 sao ngẫu nhiên

1 Khóa

Quà Kim Đản Top 2

Tôn hiệu Thiên Diệm Sứ Giả(10 ngày)

1

Khóa

Túi Mặt Nạ Thiên Diệm Sứ Giả (10 ngày)

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Huyền Đồng

70

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

3

Khóa

Túi Toái Ngẫu Nhiên 3-4

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

100 Khóa

Quà Kim Đản Top 3

Tôn hiệu Thiên Diệm Sứ Giả(10 ngày)

1

Khóa

Túi Mặt Nạ Thiên Diệm Sứ Giả (10 ngày)

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Huyền Đồng

50

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Túi Toái Ngẫu Nhiên 3-4

2 Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

70 Khóa

Quà Kim Đản Top 4 - 10

Tôn hiệu Thiên Diệm Sứ Giả(10 ngày)

1

Khóa

Túi Mặt Nạ Thiên Diệm Sứ Giả (10 ngày)

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyền Đồng

50

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Túi Toái Ngẫu Nhiên 3-4

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

40 Khóa

Máy chủ mở từ ngày 48 trở lên

 

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Quà Kim Đản Top 1

Tôn hiệu Thiên Diệm Sứ Giả(10 ngày)

1

Khóa

Túi Mặt Nạ Thiên Diệm Sứ Giả (10 ngày)

1

Khóa

Ngoại Trang Ngự Kiếm Quân Lâm Thiên Hạ(10 ngày)

1

Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

80

Khóa

Huyền Đồng

200

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5 Khóa

Túi Toái Ngẫu Nhiên 3-4

4 Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 sao tùy chọn

1 Khóa

Quà Kim Đản Top 2

Tôn hiệu Thiên Diệm Sứ Giả(10 ngày)

1

Khóa

Túi Mặt Nạ Thiên Diệm Sứ Giả (10 ngày)

1

Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Huyền Đồng

150

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

3

Khóa

Túi Toái Ngẫu Nhiên 3-4

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

120 Khóa

Quà Kim Đản Top 3

Tôn hiệu Thiên Diệm Sứ Giả(10 ngày)

1

Khóa

Túi Mặt Nạ Thiên Diệm Sứ Giả (10 ngày)

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Huyền Đồng

100

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

3

Khóa

Túi Toái Ngẫu Nhiên 3-4

2 Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

80 Khóa

Quà Kim Đản Top 4 - 10

Tôn hiệu Thiên Diệm Sứ Giả(10 ngày)

1

Khóa

Túi Mặt Nạ Thiên Diệm Sứ Giả (10 ngày)

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

25

Khóa

Huyền Đồng

50

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Túi Toái Ngẫu Nhiên 3-4

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

40 Khóa

Máy chủ mở từ ngày 118 trở lên

 

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Quà Kim Đản Top 1

Tôn hiệu Thiên Diệm Sứ Giả(10 ngày)

1

Khóa

Túi Mặt Nạ Thiên Diệm Sứ Giả (10 ngày)

1

Khóa

Ngoại Trang Ngự Kiếm Quân Lâm Thiên Hạ(10 ngày)

1

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +26

3

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +24

2 Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Huyền Đồng

300

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5 Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 sao tùy chọn

1 Khóa

Quà Kim Đản Top 2

Tôn hiệu Thiên Diệm Sứ Giả(10 ngày)

1

Khóa

Túi Mặt Nạ Thiên Diệm Sứ Giả (10 ngày)

1

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +26

2

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +24

2 Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Huyền Đồng

200

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

120 Khóa

Quà Kim Đản Top 3

Tôn hiệu Thiên Diệm Sứ Giả(10 ngày)

1

Khóa

Túi Mặt Nạ Thiên Diệm Sứ Giả (10 ngày)

1

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +26

1

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +24

2 Khóa

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Huyền Đồng

150

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

80 Khóa

Quà Kim Đản Top 4 - 10

Tôn hiệu Thiên Diệm Sứ Giả(10 ngày)

1

Khóa

Túi Mặt Nạ Thiên Diệm Sứ Giả (10 ngày)

1

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +24

2 Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Huyền Đồng

100

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50 Khóa

 

 

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn