Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

TỔNG KẾT SỰ KIỆN PHÚ GIẢ BÁT PHƯƠNG THÁNG 03/2024

01-04-2024

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến!

Đua TOP tiêu phí, nhận quà cực phẩm!

Không chỉ là cuộc đua giành lấy những phần thưởng giá trị, sự kiện Phú Giả Bát Phương còn đưa danh phận và tên tuổi các vị đại hiệp vang danh thiên hạ khắp Ngạo Kiếm Vô Song

 

 

Và những cái tên vàng trong cuộc đua TOP tháng 03/2024 là ai?

BXH đua TOP Phú Giả Bát Phương tháng 03/2024

 

Xin được vinh danh và chúc mừng các Đại hiệp!

Cùng xem phần thưởng trong cuộc đua TOP Phú Giả Bát Phương có gì hấp dẫn nhé!

Phần thưởng

Thời gian phát quà:

Từ ngày 02/04 đến ngày 04/04/2024

Thưởng BXH sự kiện 

Máy chủ mở trục 48 ngày

 

Vật phẩm

Số Lượng

Trạng Thái

TOP 1

Huyền đồng

100

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

15

Khóa

Đá Rèn

80

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Âm Dương Khí

100

Khóa

Tôn hiệu Đệ Nhất Lưu Linh (10 ngày)

1

Khóa

Mặt Nạ Ma Đao Tản Lạc (10 Ngày)

1

Khóa

Túi chọn Ngoại Trang Đặt Biệt (5 Ngày)

1

Khóa

TOP 2

Huyền đồng

80

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

70

Khóa

Chân khí 50000 điểm

10

Khóa

Đá Rèn

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Âm Dương Khí

70

Khóa

Tôn hiệu Phú Quý Đại Cát(10 ngày)

1

Khóa

Mặt Nạ Vô Âm(10 Ngày)

1

Khóa

TOP 3

Huyền đồng

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Chân khí 50000 điểm

7

Khóa

Đá Rèn

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Tôn hiệu Phú Quý Đại Cát(10 ngày)

1

Khóa

Mặt Nạ Vô Âm(10 Ngày)

1

Khóa

TOP 4~10

Huyền đồng

40

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Chân khí 50000 điểm

4

Khóa

Đá Rèn

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Mặt Nạ Vô Âm(10 Ngày)

1

Khóa

 

Máy chủ mở trục 260 ngày trở lên

 

Vật phẩm

Số Lượng

Trạng Thái

TOP 1

Huyền đồng

200

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Khai Thiên Thần Thạch

1

Khóa

Tôn hiệu Đệ Nhất Lưu Linh (10 ngày)

1

Khóa

Mặt Nạ Ma Đao Tản Lạc (10 Ngày)

1

Khóa

Túi chọn Ngoại Trang Đặt Biệt (5 Ngày)

1

Khóa

TOP 2

Huyền đồng

100

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

70

Khóa

Chân khí 50000 điểm

7

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Luân Hồi Thần Thạch

1

Khóa

Tôn hiệu Phú Quý Đại Cát(10 ngày)

1

Khóa

Mặt Nạ Vô Âm(10 Ngày)

1

Khóa

TOP 3

Huyền đồng

80

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Đá Rèn

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

25

Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Tôn hiệu Phú Quý Đại Cát(10 ngày)

1

Khóa

Mặt Nạ Vô Âm(10 Ngày)

1

Khóa

TOP 4~10

Huyền đồng

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Chân khí 50000 điểm

4

Khóa

Đá Rèn

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

15

Khóa

Mặt Nạ Vô Âm(10 Ngày)

1

Khóa

Quà đột phá

Máy chủ mở trục 48 ngày 

Vật phẩm

Số Lượng

Trạng Thái

Phụ Tu Lệnh

1

Khóa

Hoạt Lực 5 Vạn

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Thủy Tinh Sắc Màu

1

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm cấp 4

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Tôn Hiệu Đại Gia Đích Thực(15 ngày)

1

Khóa

 

Máy chủ mở trục 260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số Lượng

Trạng Thái

Phụ Tu Lệnh

1

Khóa

Hoạt Lực 5 Vạn

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Đồ Phổ Thần Thoại Chưa Giám Định

1

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm cấp 4

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Tôn Hiệu Đại Gia Đích Thực(15 ngày)

1

Khóa

Chỉ số tôn hiệu và mặt nạ

Tôn Hiệu Hiện Tại

Hình Ảnh

Chỉ số thuộc tính

Tôn hiệu Đệ Nhất Lưu Linh

1

 Lực Phòng: +5%

Lực Công: +5%

Bỏ qua mọi kháng tính mục tiêu: +5%

Sát thương chí mạng: +10% 

Tôn hiệu Phú Quý Đại Cát

2

 Lực Phòng: +5%

 Giới hạn sinh lực: +10%

Giới hạn sinh lực:+200 điểm

Tôn Hiệu Đại Gia Đích Thực

3

 Giới hạn Sinh lực +3000

Hiệu Suất Hồi Sinh Lực +15%

Lực Phòng +10%

Tất cả kháng tính: +50 điểm

 

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn