Hệ thống tọa kỵ

Hệ thống tọa kỵ

Khi vừa tham gia trò chơi, hệ thống nhiệm vụ đã hướng dẫn quý nhân sĩ cách tìm bắt cho bản thân một con ngựa để làm thú cưỡi. Ngoài tác dụng làm cho tốc độ di chuyển của nhân vật tăng lên đáng kể, thú cưỡi còn giúp nhân vật tăng thêm tất cả các sức mạnh của nó (theo tỷ lệ nhất định nào đó) và hỗ trợ thêm các kỹ năng mà nó học được. Trên đường phiêu lãng, tọa kỵ cùng ta lên non xuống biển, lại là người bạn trung thành. Muốn nuôi dưỡng tọa kỵ thành thật cường tráng, đầu tiên phải hiểu được tính cách, sở thích của người bạn này.

Phân loại tọa kỵ

 • Trước cấp 70 có thể thông qua nhiệm vụ Truyện Ký nhận Tọa kỵ thường.
 • Sau cấp 70 có thể ở Thanh Vân Phong bắt Bôn Tiêu (cấp 70), Phiên Vũ (Cấp 100), U Minh (cấp 100) có thể nuôi tọa kỵ.

Tọa kỵ thường

 • Khi mới bắt đầu chơi, đại hiệp có thể thông qua nhiệm vụ Truyện Ký để nhận được tọa kỵ thường, loại tọa kỵ này không cần nuôi, chỉ có thể tăng tốc độ chạy cho nhân vật.
Tên tọa kỵ Yêu cầu cấp Thuộc tính Hình ảnh
Bạch Mã Cấp 5 Tăng tốc di chuyển 40%
Đồng Tước Cấp 40 Tăng tốc di chuyển 50%
Hãn Huyết Bảo Mã Cấp 60 Tăng tốc di chuyển 60%

Tọa kỵ nuôi

 • Tại Thanh Vân Phong sẽ ngẫu nhiên xuất hiện Tọa kỵ có thể nuôi, nhân vật đạt cấp 70 có thể dùng Dây Bắt Thú để bắt.
 • Sau khi nuôi dưỡng có thể tăng tốc độ di chuyển, tăng kỹ năng tọa kỵ và tăng thực lực chủ nhân.
Tên tọa kỵ Đặc điểm
Bôn Tiêu Cấp độ yêu cầu: Cấp 70
Huyết thống: 3 - 5
Thuộc tính: Tốc độ di chuyển tăng 70%, ngẫu nhiên nhận 1 - 4 kỹ năng
Cách nhận: Sử dụng Dây Bắt Thú Đồng tìm bắt ở Thanh Vân Phong
Phiên Vũ Cấp độ yêu cầu: Cấp 100
Huyết thống: 5 - 7
Thuộc tính: Tốc độ di chuyển tăng 80%, ngẫu nhiên nhận 1 - 5 kỹ năng
Cách nhận: Sử dụng Dây Bắt Thú Bạc tìm bắt ở Thanh Vân Phong
U Minh Cấp độ yêu cầu: Cấp 100
Huyết thống: 5 - 7
Thuộc tính: Tốc độ di chuyển tăng 80%, ngẫu nhiên nhận 1 - 5 kỹ năng
Cách nhận: Sử dụng Dây Bắt Thú Bạc tìm bắt ở Thanh Vân Phong
Kỳ Lân Cấp độ yêu cầu: Cấp 100
Huyết thống: 7 - 9
Thuộc tính: Tốc độ di chuyển tăng 90%, ngẫu nhiên nhận 1 - 6 kỹ năng
Cách nhận: Sử dụng Kỳ Lân Thú Giác mở Thiên Hồng Cốc, dùng Dây Bắt Thú Bạc tìm bắt Kỳ Lân
Tử Tinh Cấp độ yêu cầu: Cấp 100
Huyết thống: 9 - 10
Cách nhận: Sử dụng Tử Tinh Thú Giác.Huyết 10 mở Thiên Hồng Cốc, dùng Dây Bắt Thú Vàng tìm bắt Tử Tinh
Xích Thố Cấp độ yêu cầu: Cấp 120
Huyết thống: 11
Cách nhận: 1000 Xích Thố·Mảnh + 100000 Hoạt Lực = Xích Thố Huyết 11 Kỹ 7

Đổi Thú Bài

 • Khi nhân vật đã có Thú Bài trong hành trang, chỉ cần nhấp chuột phải là đã có ngay một tọa kỵ cho riêng mình. Thú Bài có thể mua từ Trung Tâm Giao Dịch, hệ thống đấu giá, hoặc đổi tọa kỵ tại NPC Quản Lý Tọa Kỵ ở ngũ đại thành thị.

Thuộc tính tọa kỵ

 • Mở giao diện Nhân Vật (hoặc nhấn phim tắt F1) chọn giao diện Tọa Kỵ để xem thuộc tính tọa kỵ.

 • Tổng quan về thuộc tính tọa kỵ

Thuộc tính tọa kỵ

Giới thiệu chi tiết

Cấp sao

• Tọa kỵ huyết thống càng cao, kỹ năng càng nhiều

• Cấp kỹ năng càng cao, cấp sao càng cao

Thể năng

• Có đủ thể năng mới có thể tăng cấp kỹ năng

• Thể năng tự động tăng mỗi ngày

Tốc độ

• Tốc độ di chuyển của chủ nhân hiện tại

Độ no

• Độ no dưới 40 thì kỹ năng tọa kỵ mất hiệu lực

Cho ăn

• Cho ăn sẽ tăng độ no tọa kỵ.

• Dựa vào cấp tọa kỵ để chọn thức ăn tương ứng

Huyết thống

• Huyết thống quyết định cấp cao nhất của kỹ năng tọa kỵ.

Kỹ năng

• Tọa kỵ bắt được ngẫu nhiên nhận được 1 hoặc nhiều kỹ năng

Tăng cấp kỹ năng

• Trong giao diện Tăng cấp kỹ năng tọa kỵ chọn kỹ năng tọa kỵ bạn muốn tăng cấp

Kỹ năng tọa kỵ

Hệ thống kỹ năng

 • Kỹ năng tọa kỵ có thể trực tiếp tăng năng lực chủ nhân, giúp chủ nhân thêm mạnh mẽ.
Hình ảnh Tên kỹ năng Công dụng
Diên Dương

Tăng điểm sinh lực

Tăng % sinh lực

Thiết Lao

Tăng kháng toàn bộ

Lôi Đình

Tăng điểm số chí mạng

Tăng % chí mạng

Truy Ảnh

Tăng điểm chính xác

Giảm né tránhn đối phương

Nhiếp Vân

Tăng né tránh bản thân

Tăng % phục hồi sinh lực

Tinh Võ

Tăng công cơ bản

Tăng công kỹ năng

Cường Thân

 Tăng hiệu quả phục hồi sinh lực

Thực Cốt

Tăng % hiệu quả ngũ hành

Tăng thời gian hiệu quả ngũ hành

Bá Thể

Giảm xác xuất trạng thái xấu cho bản thân

Giảm xác xuất trạng thái ngũ hành cho bản thân

Phá Quân

Tăng % công cơ bản

Tăng % công kỹ năng

Tăng % phòng chí mạng

Huyền Vũ

Tăng % phòng chí mạng

Tăng % tất cả kháng tính

Tăng cấp kỹ năng tọa kỵ 

 • Tọa kỵ cùng bậc và huyết thống tương đồng có thể làm tọa kỵ bồi luyện để tăng cấp kỹ năng cho tọa kỵ chính.
 • Thao tác tăng cấp kỹ năng

Bước 1: Ở giao diện Tọa Kỵ chọn tăng cấp kỹ năng, có thể mở giao diện tăng cấp.

- Bước 2: Huyết thống tọa kỵ bồi luyện phải giống tọa kỵ chính, ví dụ tọa kỵ chính thuyết thống 4 thì tọa kỵ bồi luyện phải là 4.

Bước 3: Chọn 1 kỹ năng tọa kỵ cần tăng cấp.

Bước 4: Nhấp tăng cấp kỹ năng hoàn thành tăng cấp.

Trùng sinh kỹ năng tọa kỵ

 • Nếu đại hiệp không hài lòng với kỹ năng tọa kỵ, tại giao diện Tọa Kỵ chọn Trùng Sinh, nộp số lượng nhất định Linh Khí Tinh Hoa để nhận lại kỹ năng tọa kỵ.
 • Quy tắc trùng sinh kỹ năng:

1. Huyết thống và số kỹ năng tọa kỵ sau khi trùng sinh không đổi, kỹ năng nhận được ngẫu nhiên.

2. Tọa kỵ lịch luyện xong cũng có thể tiến hành trùng sinh kỹ năng. Nếu kỹ năng mới sinh ra và kỹ năng cũ tương đồng thì cấp không đổi. Nếu khác nhau thì cấp kỹ năng cũ sẽ trao cho cấp kỹ năng mới.

Nuôi dưỡng tọa kỵ

 • Khi độ no thấp hơn 40, tọa kỵ vào trạng thái đói, kỹ năng tọa kỵ tạm thời vô hiệu. Đại hiệp mua thức ăn ở Trân Bảo Các để nuôi tọa kỵ.

Tọa kỵ trùng sinh

 • Tọa kỵ sau khi đã tăng kỹ năng có thể đến NPC Quản Lý Tọa Kỵ chọn Trùng Sinh để đổi nó thành tọa kỵ trạng thái ban đầu và Mã Bài (ứng với huyết thống cũ) số lượng nhất định.

Tọa kỵ tiến hóa

 • Khi cấp tọa kỵ đạt đến điểm nhất định sẽ tiến hóa đến trạng thái tiếp theo, có bề ngoài mới mẽ hơn.

Tăng cấp Ngoại Trang Tọa Kỵ

 • Ngoài việc thể hiện độ "ngầu" cho nhân vật, Ngoại Trang Tọa Kỵ còn cộng các chỉ số sức mạnh cho chủ nhân tùy theo cấp độ nâng cấp.
Công lực Chỉ số thuộc tính tương ứng
Ngoại Trang Tọa Kỵ +1 1%
Ngoại Trang Tọa Kỵ +2 2%
Ngoại Trang Tọa Kỵ +3 3%
Ngoại Trang Tọa Kỵ +4 4%
Ngoại Trang Tọa Kỵ +5 5%
Ngoại Trang Tọa Kỵ +6 6%
Ngoại Trang Tọa Kỵ +7 7%
Ngoại Trang Tọa Kỵ +8 8%
Ngoại Trang Tọa Kỵ +9 9%
Ngoại Trang Tọa Kỵ +10 10%
 • Các loại Ngoại Trang Tọa Kỵ

Tên Ngoại Trang

Liệt Diệm

Kỳ Lân

Tiểu Tinh Tinh

Khinh Âm

Tiểu Phi Tượng

Tăng cấp Ngoại Trang Tọa Kỵ bằng cách nào?

Khi nâng cấp thành công sẽ tăng công lực và các thuộc tính chỉ số.

 • Nguyên liệu
Nơi bán Vật phẩm
Trân Bảo Các

Ngoại Trang Tọa Kỵ Đan

Giá: 500 Vàng

Ngoại Trang Tọa Kỵ +1 (công lực +1, chỉ số 1%)

Giá: 4000 Vàng

 • Công thức tăng cấp Ngoại Trang Tọa Kỵ

Nguyên liệu chính

Nguyên liệu phụ

Tiêu hao

Thành phẩm

Ngoại Trang Tọa Kỵ +1

Ngoại Trang Tọa Kỵ Đan *8

20 vạn Bạc

Ngoại Trang Tọa Kỵ +2

Ngoại Trang Tọa Kỵ+2

Ngoại Trang Tọa Kỵ Đan *8

30 vạn Bạc

Ngoại Trang Tọa Kỵ +3

Ngoại Trang Tọa Kỵ+3

Ngoại Trang Tọa Kỵ Đan *8

40 vạn Bạc

Ngoại Trang Tọa Kỵ +4

Ngoại Trang Tọa Kỵ+4

Ngoại Trang Tọa Kỵ Đan *8

50 vạn Bạc

Ngoại Trang Tọa Kỵ +5

Ngoại Trang Tọa Kỵ +5

Ngoại Trang Tọa Kỵ Đan *8

60 vạn Bạc

Ngoại Trang Tọa Kỵ +6

Ngoại Trang Tọa Kỵ +6

Ngoại Trang Tọa Kỵ Đan *8

70 vạn Bạc

Ngoại Trang Tọa Kỵ +7

Ngoại Trang Tọa Kỵ +7

Ngoại Trang Tọa Kỵ Đan *8

80 vạn Bạc

Ngoại Trang Tọa Kỵ +8

Ngoại Trang Tọa Kỵ +8

Ngoại Trang Tọa Kỵ Đan *8

90 vạn Bạc

Ngoại Trang Tọa Kỵ +9

Ngoại Trang Tọa Kỵ+9

Ngoại Trang Tọa Kỵ Đan *8

100 vạn Bạc

Ngoại Trang Tọa Kỵ +10

Lưu ý
 • Khi tiến hành tăng cấp Ngoại Trang Tọa Kỵ bất kỳ thành công thì Ngoại Trang Tọa Kỵ sẽ trở thành vật phẩm Khóa.

Hướng dẫn tăng cấp

 • Đại hiệp sử dụng Ngoại Trang Tọa Kỵ Đan đến chỗ Quản Lý Tọa Kỵ tiến hành tăng cấp.

 • Xác nhận tăng cấp