Lãnh Thổ Chiến liên cụm

Lãnh Thổ Chiến liên cụm

Lãnh Thổ Chiến là một chiến trường ác liệt giữa các bang với nhau, tạo nên cơ hội thử sức hùng bá cho quý nhân sĩ. Các bang hội có thể thông qua Lãnh Thổ Chiến chiếm lĩnh thành trì, cùng huynh đệ mình nỗ lực chiến đấu gây dựng bá nghiệp, tạo lập giang sơn. Chiếm được lãnh thổ, công thành danh toại há đâu còn là mộng tưởng. Nay, chiến trường Lãnh Thổ Chiến liên server đã mở, quý anh hùng hãy nhanh chóng tham gia nhé!

Thời gian

 • Thời gian báo danh: 19h00 thứ 5 hằng tuần
 • Thời gian bắt đầu: 19h10 thứ 5 hằng tuần

Điều kiện

 • Máy chủ đã mở cấp 150
 • Nhân vật đã gia nhập vào bang phái
 • Tất cả các bang hội đều được tham gia hoạt động
Quy tắc tuyên chiến
 • Bang chưa có lãnh thổ tuyên chiến với lãnh thổ bất kỳ hiện đã mở, bang đã có lãnh thổ không cần tuyên chiến, trực tiếp công đánh lãnh thổ khác kết nối với lãnh thổ mình đã chiếm hoặc tạm chiếm lĩnh
Quy tắc giữ lãnh thổ
 • Bang Chủ phải thiết lập thành chính lúc báo danh ở sân chờ Lãnh Thổ Chiến Liên Cụm
 • Tất cả lãnh thổ bang cần bảo đảm sự liên kết với thành chính, như vậy bang mới có thể có quyền chiếm lĩnh đối với lãnh thổ này
 • Nếu có lãnh thổ chưa liên kết với thành chính thì lãnh thổ này trở thành trạng thái đợi thu hồi, phải đến trận Lãnh Thổ Chiến sau mới liên kết với thành chính.
 • Trong hai trận Lãnh Thổ Chiến liên tiếp, có lãnh thổ chưa thể liên kết với thành chính sẽ mất đi vùng lãnh thổ này
 • Chỉ được thiết lập 1 lãnh thổ làm thành chính.

Địa điểm

Quan Lãnh Thổ Chiến
Vị trí

Phượng Tường: 907/380

Tương Dương: 902/412

Biện Kinh: 933/379

Thành Đô: 960/375

Dương Châu: 907/412

♦ Vào lúc 19h00 tối thứ 5 hằng tuần, Bang Chủ hoặc Phó Bang Chủ các bang lớn hãy đến tìm Quan Lãnh Thổ Chiến nhấp chọn dòng chữ Đến Lãnh Thổ Chiến liên cụm để tuyên chiến với lãnh thổ muốn đánh

♦ Quy trình tham gia của Lãnh Thổ Chiến liên cụm giống tính năng Lãnh Thổ Chiến trong một máy chủ. Mời quý nhân sĩ tham khảo nội dung chi tiết tại đây

Phần thưởng

Bên cạnh các phần thưởng nhận được từ hoạt động Lãnh Thổ Chiến, tham gia Lãnh Thổ Chiến liên cụm, quý nhân sĩ còn được nhận thêm các phần thưởng như sau:

Điểm tài nguyên

 Thưởng thêm
Thưởng công huân Gấp 1.2 lần của Lãnh Thổ Chiến thường
Thưởng điểm tài nguyên Gấp 1.5 lần của Lãnh Thổ Chiến thường

Thưởng chiếm lĩnh thành thị

Bang Chủ và các thành viên Bang chiếm được 3 lãnh thổ trở lên sẽ nhận được:

Bang Chủ Thành viên Bang
Đúc tượng hoàn toàn mới + Tôn hiệu đặc biệt + Vòng sáng + Tiền tố chat Tôn hiệu đặc biệt

Điểm Danh Vọng

Số Rương nhận Nhận được điểm Danh Vọng
Từ 6 trở lên 30
5 27
4 24
3 21
2 18

Cấp Danh Vọng

Cấp Danh Vọng Điểm Danh Vọng cần để tăng cấp Tổng điểm tăng cấp Số lần trận đơn
1 50 0 2
2 50 50 16
3 400 100 32
4 800 500 20

Tiệm Danh Vọng

Tiệm Danh Vọng Hình ảnh Cấp Danh Vọng yêu cầu
Thẻ Mở Trang thứ 8 Rương Trữ Đồ 3
Y Phục Sử Thi Bạch Kim 4
Y Phục Sử Thi Hoàng Kim 5
thiết lập thành chính lúc báo danh ở sân chờ LTC Liên Cụm

Thiết lập thành chính vô cùng quan trọng, tất cả lãnh thổ bang cần bảo đảm sự liên kết với thành chính, như vậy bang mới có thể có quyền chiếm lĩnh đối với lãnh thổ này.
Nếu có lãnh thổ chưa liên kết với thành chính tức lãnh thổ này trở thành trạng thái đợi thu hồi, phải đến trận Lãnh Thổ Chiến sau sẽ thu hồi lại nó tức làm cho nó liên kết với thành chính.
Trong hai trận Lãnh Thổ Chiến liên tiếp, có lãnh thổ chưa thể liên kết với thành chính tức mất đi vùng lãnh thổ này.
Chỉ được thiết lập 1 lãnh thổ làm thành chính.