Nộ khí

Nộ khí

Võ công nộ khí đặc sắc Ngạo Kiếm Vô Song mang lại những trải nghiệm chiến đấu ngạc nhiên và nhiều thú vị. Khi ở khu vực luyện công đánh quái, điểm nộ khí nhân vật không ngừng tăng lên, khi thanh trữ nộ khí trữ đầy có thể phóng nộ khí, sẽ tạo sát thương chí mạng với quái xung quanh, thậm chí tiêu diệt quái toàn màn hình!

Nộ khí ngũ hành

• Mỗi môn phái mang một đặc trưng riêng biệt, song kỹ năng nộ khí lại được tính theo hệ ngũ hành, gồm Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. 5 loại kỹ năng ứng với ngũ hành của Ngạo Kiếm Vô Song, căn cứ vào môn phái của nhân vật, nhân vật thuộc về ngũ hành nào thì khi phóng nộ khí của ngũ hành đó

Ngũ hành Kỹ năng Hình ảnh
Hệ Kim Khởi Minh Chi Nộ
Hệ Mộc Câu Mang Hoán Xuân
Hệ Thủy Nộ Hải Thao Thao
Hệ Hỏa Phần Thiên Hỏa Tế
Hệ Thổ Đại Địa Mạch Động

Nộ khí dự trữ

Cho dù là nhân vật đánh quái ở khu vực luyện công, hay là ở bản đồ phụ bản, cũng có thể dự trữ điểm nộ khí, khi thanh nộ khí đầy sẽ tự động phóng nộ khí.

 

Phóng nộ khí

• Dưới kiểu luyện công nộ khí có thể phóng vô hạn trong 30 giây, mỗi lần phát ra đều nhận được công kích diện rộng toàn màn hình.

  • Đại Địa Mạch Động - Hệ Thổ

  • Câu Mang Hoán Xuân – Hệ Mộc

  • Nộ Hải Thao Thao – Hệ Thủy

  • Khởi Minh Chi Nộ - Hệ Kim

 

  •  Phạn Thiên Hỏa Tế - Hệ Hỏa

Lưu ý
  • Điểm nộ khí được tăng lên nhờ vào lượng sát thương của quái thú tác động lên nhân vật
  • Đánh quái ở bản đồ luyện công cùng cấp hoặc bản đồ luyện công có cấp cao hơn sẽ tăng nhanh điểm nộ khí
  • Kỹ năng nộ khí tự bộc phát

 

ỹ năng nộ khí tự bọc phát