Trong thời gian bỏ phiếu vòng loại, quý đồng đạo chỉ có thể bầu chọn cho mỹ nhân cùng máy chủ của chính quý vị. Ngày hội mỹ nữ đã đến rồi, nhanh tay bầu chọn các giai nhân tuyệt sắc nào!

Bỏ phiếu vòng loại

Thời gian bỏ phiếu vòng loại: Từ ngày 28/05/2014 đến ngày 08/06/2014

Có 2 hình thức bỏ phiếu:

Tổ đội bỏ phiếu

Nhân vật cùng tổ đội với nhân vật nữ đã báo danh cùng tổ đội có thể tiến hành tặng hoa hồng cho nàng, nhấp chuột phải đạo cụ hoa hồng sẽ xuất hiện khung nhập yêu cầu người chơi nhập số lượng định tặng sẽ đạt được mục tiêu bỏ phiếu, số phiếu lúc này sẽ nhận được thêm 20% vượt mức.

Bỏ phiếu tại NPC Hải Mỹ Lệ

Trong thời gian trên, tại NPC Hải Mỹ Lệ sẽ hiển thị tên nhân vật nữ đã báo danh. Nhân sĩ có thể nhập tên tìm kiếm để tiến hành thao tác bỏ phiếu cho nhân vật đó, số phiếu không cộng thêm

Quý đồng đạo hãy đến gặp NPC Hải Mỹ Lệ

NPC Hải Mỹ LệVị trí

Thành Đô

Tọa độ: 786/291

Nhấp chọn Ta đến bỏ phiếu cho mỹ nữ để tiến hành bỏ phiếu. 

Trao thưởng vòng loại

Thời gian trao thưởng vòng loại: Từ ngày 09/06/2014 đến ngày 12/06/2014

Sau khi kết thúc vòng loại, Top 20 mỹ nhân trong một máy chủ sẽ nhận được tôn hiệu, vòng sáng, mặt nạ, vật phẩm đặc biệt. 10 mỹ nhân có số phiếu bầu chọn cao nhất bên cạnh việc nhận được nhiều vật phẩm quý giá còn có cơ hội được tranh tài tại vòng chung kết Tuyệt Sắc Giai Nhân

Lưu ý
  • Quý mỹ nữ có thể tự bỏ phiếu cho chính mình
  • Mỗi nhân vật được quyền bỏ phiếu tối đa 50 mỹ nữ

 

Lâm An Đinh Đinh
Hải Mỹ Lệ
Hải Mỹ Lệ
Hải Mỹ Lệ
NPC Hải Mỹ LệVị trí

Thành Đô

Tọa độ: 786/291

Hải Mỹ Lệ
Hải Mỹ Lệ
NPC Hải Mỹ LệVị trí

Thành Đô

Tọa độ: 786/291

 

 

Trong thời gian bỏ phiếu vòng loại, quý đồng đạo chỉ có thể bầu chọn cho mỹ nhân cùng máy chủ của chính quý vị. Ngày hội mỹ nữ đã đến rồi, nhanh tay bầu chọn các giai nhân tuyệt sắc nào!

Bỏ phiếu vòng loại

Thời gian bỏ phiếu vòng loại: Từ ngày 28/05/2014 đến ngày 08/06/2014

Có 2 hình thức bỏ phiếu:

Tổ đội bỏ phiếu

Nhân vật cùng tổ đội với nhân vật nữ đã báo danh cùng tổ đội có thể tiến hành tặng hoa hồng cho nàng, nhấp chuột phải đạo cụ hoa hồng sẽ xuất hiện khung nhập yêu cầu người chơi nhập số lượng định tặng sẽ đạt được mục tiêu bỏ phiếu, số phiếu lúc này sẽ nhận được thêm 20% vượt mức.

Bỏ phiếu tại NPC Hải Mỹ Lệ

Trong thời gian trên, tại NPC Hải Mỹ Lệ sẽ hiển thị tên nhân vật nữ đã báo danh. Nhân sĩ có thể nhập tên tìm kiếm để tiến hành thao tác bỏ phiếu cho nhân vật đó, số phiếu không cộng thêm

Quý đồng đạo hãy đến gặp NPC Hải Mỹ Lệ

NPC Hải Mỹ LệVị trí

Thành Đô

Tọa độ: 786/291

Nhấp chọn Ta đến bỏ phiếu cho mỹ nữ để tiến hành bỏ phiếu. 

Trao thưởng vòng loại

Thời gian trao thưởng vòng loại: Từ ngày 09/06/2014 đến ngày 12/06/2014

Sau khi kết thúc vòng loại, Top 20 mỹ nhân trong một máy chủ sẽ nhận được tôn hiệu, vòng sáng, mặt nạ, vật phẩm đặc biệt. 10 mỹ nhân có số phiếu bầu chọn cao nhất bên cạnh việc nhận được nhiều vật phẩm quý giá còn có cơ hội được tranh tài tại vòng chung kết Tuyệt Sắc Giai Nhân

Lưu ý
  • Quý mỹ nữ có thể tự bỏ phiếu cho chính mình
  • Mỗi nhân vật được quyền bỏ phiếu tối đa 50 mỹ nữ

 

Lâm An Đinh Đinh
Hải Mỹ Lệ
Hải Mỹ Lệ
Hải Mỹ Lệ
NPC Hải Mỹ LệVị trí

Thành Đô

Tọa độ: 786/291

Trong thời gian bỏ phiếu vòng loại, quý đồng đạo chỉ có thể bầu chọn cho mỹ nhân cùng máy chủ của chính quý vị. Ngày hội mỹ nữ đã đến rồi, nhanh tay bầu chọn các giai nhân tuyệt sắc nào!

Bỏ phiếu vòng loại

Thời gian bỏ phiếu vòng loại: Từ ngày 28/05/2014 đến ngày 08/06/2014

Có 2 hình thức bỏ phiếu:

Tổ đội bỏ phiếu

Nhân vật cùng tổ đội với nhân vật nữ đã báo danh cùng tổ đội có thể tiến hành tặng hoa hồng cho nàng, nhấp chuột phải đạo cụ hoa hồng sẽ xuất hiện khung nhập yêu cầu người chơi nhập số lượng định tặng sẽ đạt được mục tiêu bỏ phiếu, số phiếu lúc này sẽ nhận được thêm 20% vượt mức.

Bỏ phiếu tại NPC Hải Mỹ Lệ

Trong thời gian trên, tại NPC Hải Mỹ Lệ sẽ hiển thị tên nhân vật nữ đã báo danh. Nhân sĩ có thể nhập tên tìm kiếm để tiến hành thao tác bỏ phiếu cho nhân vật đó, số phiếu không cộng thêm

Quý đồng đạo hãy đến gặp NPC Hải Mỹ Lệ

NPC Hải Mỹ LệVị trí

Thành Đô

Tọa độ: 786/291

Nhấp chọn Ta đến bỏ phiếu cho mỹ nữ để tiến hành bỏ phiếu. 

Trao thưởng vòng loại

Thời gian trao thưởng vòng loại: Từ ngày 09/06/2014 đến ngày 12/06/2014

Sau khi kết thúc vòng loại, Top 20 mỹ nhân trong một máy chủ sẽ nhận được tôn hiệu, vòng sáng, mặt nạ, vật phẩm đặc biệt. 10 mỹ nhân có số phiếu bầu chọn cao nhất bên cạnh việc nhận được nhiều vật phẩm quý giá còn có cơ hội được tranh tài tại vòng chung kết Tuyệt Sắc Giai Nhân

Lưu ý
  • Quý mỹ nữ có thể tự bỏ phiếu cho chính mình
  • Mỗi nhân vật được quyền bỏ phiếu tối đa 50 mỹ nữ

 

Lâm An Đinh Đinh
Hải Mỹ Lệ
Hải Mỹ Lệ
Hải Mỹ Lệ
NPC Hải Mỹ LệVị trí

Thành Đô

Tọa độ: 786/291