Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

01-09-2023

Chia sẻ

Đại Hiệp thân mến,

Để chào mừng Đại Lễ Quốc Khánh 2/9, Ngạo Kiếm Vô Song xin gửi đến Quý Đại Hiệp một sự kiện siêu HOT nữa, diễn ra từ ngày 01/09 - 04/09.

Sự kiện Siêu Thưởng Đại Lễ với rất nhiều vật phẩm giá trị, cùng ưu đãi cực kỳ xịn xò đang chờ Đại Hiệp khám phá!

Đặc biệt: khi quy đổi đạt mốc 6000 Vàng trở lên, Đại Hiệp sẽ nhận được các gói quà Đại Lễ với giá trị hơn 399% so với các sự kiện khác.

Tham gia ngay sự kiện này thôi nào!!!

Thời gian

  • Bắt đầu: 00h01 ngày 01/09/2023
  • Kết thúc: 23h59 ngày 04/09/2023

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng tại mốc đó (không nhận quà mốc thấp hơn).
  • Đặc biệt: khi quy đổi đạt mốc 6000 Vàng trở lên, Đại Hiệp sẽ nhận được các gói quà Đại Lễ với giá trị hơn 399% so với các sự kiện khác. (chi tiết các gói quà tại cuối trang):

- Máy chủ Hoài Niệm

  + Khi quy đổi đạt 6000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Tưng Bừng Quốc Khánh-I

  + Khi quy đổi đạt 15000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Tưng Bừng Quốc Khánh-I và II

  + Khi quy đổi đạt 30000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Tưng Bừng Quốc Khánh-I, II và III

  + Khi quy đổi đạt 60000 Vàng sẽ nhận thưởng x2 mốc 30000 Vàng và nhận thêm túi quà Tưng Bừng Quốc Khánh-I, II, III và IV

  + Khi quy đổi đạt 99999 Vàng sẽ nhận thưởng x3 mốc 30000 Vàng và nhận thêm túi quà Tưng Bừng Quốc Khánh-I, II, III, IV và V

Máy chủ Nhất Đại Thần Sư, Nhất Đại Tông Sư, Mai Siêu Phong, Vương trùng Dương, Quách Tĩnh, Thiên Phụng

  + Khi quy đổi đạt 6000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Hào Khí Anh Hùng-I.

  + Khi quy đổi đạt 15000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Hào Khí Anh Hùng-I và II

  + Khi quy đổi đạt 30000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Hào Khí Anh Hùng-I, II và III

  + Khi quy đổi đạt 60000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Hào Khí Anh Hùng-I, II, III và IV

  + Khi quy đổi đạt 150000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Hào Khí Anh Hùng-I, II, III, IV và V

  + Khi quy đổi đạt 300000 Vàng sẽ nhận thưởng x2 mốc 150000 Vàng + nhận thêm túi quà Hào Khí Anh Hùng-I, II, III, IV, V và VI

- Máy chủ cũ còn lại

  + Khi quy đổi đạt 6000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Hào Kiệt Xuất Thế-I

  + Khi quy đổi đạt 15000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Hào Kiệt Xuất Thế-I và II

  + Khi quy đổi đạt 30000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Hào Kiệt Xuất Thế-I, II và III

  + Khi quy đổi đạt 60000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Hào Kiệt Xuất Thế-I, II, III và IV

  + Khi quy đổi đạt 150000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Hào Kiệt Xuất Thế-I, II, III, IV và V

  + Khi quy đổi đạt 300000 Vàng sẽ nhận thưởng x2 mốc 150000 Vàng + nhận thêm túi quà Hào Kiệt Xuất Thế-I, II, III, IV, V và VI

Gửi yêu cầu nhận quà
  • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé:

  • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 05/09/2023.

Phần thưởng

Máy chủ Hoài Niệm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Ngân Lượng 20 vạn

5

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

4

Khóa

Hoạt Lực 5000

1

Khóa

Ngân Châm

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

10

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Hoạt Lực 5000

1

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Toái Phiến 3 Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

30,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

15

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

8

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

6

Khóa

Toái Phiến 3 Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Ngân Châm

6

Khóa

Hoạt Lực 5000

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

70

Khóa

 Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiênx5

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội x1

Túi Chọn Danh Vọng 9 chọn 1 x50

Cam Thủy Tinh x2

Dung Thiết Thủy x30

Cống Hiến Sư Môn 25000 điểm x1

Máy chủ Nhất Đại Thần Sư, Nhất Đại Tông Sư, Vương Trùng Dương, Quách Tĩnh, Thiên Phụng

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khoá

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15000 Vàng

Tùy  chọn Phòng Cụ Hoàng Kim x1 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x50 Hoặc Túi Chọn Huyệt Vị Đồ x1 hoặc Huyệt vị đồ chưa giám định x15 hoặc túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x100

tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Ngân châm

7

Khóa

Đá Rèn

120

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

70

Khóa

Bách Bảo Rương

25

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

30,000 Vàng

Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí)  hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x100 hoặc Túi Chọn Ẩn Mạch x1 hoặc Túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x20 hoặc ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5

tùy chọn

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Ngân châm 

7

Khóa

Đá Rèn

150

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

150

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

10

Khóa

Huyền đồng

400

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

100

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

60

Khóa

Tiền

25

Khóa

60000 vàng

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

80

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Túi Chọn Ẩn Mạch x1 hoặc Túi chọn Huyệt vị đồ x2 hoặc  huyệt vị đồ chưa giám định x20  Hoặc Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí) hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x250

Tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

600

Khóa

Huyền Bạc

50

Khóa

Huyền Kim

10

Khóa

Bách Bảo Rương

35

Khóa

Chân khí 50000 điểm

20

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

300

Khóa

Đá Rèn

180

Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Tiền

35

Khóa

150000 Vàng

Đồng đội 6 Sao ngẫu nhiên x1 hoặc đồng đội 5 sao tùy chọn x2

Tùy chọn

Khóa

Lượt Gỗ

200

Khóa

Tùy chọn trang bị Hoàng Kim x3 hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x400

tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

800

Khóa

Huyền bạc

100

Khóa

Huyền Kim

15

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

120

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

300

Khóa

Tiền

40

Khóa

Túi Chọn Ẩn Mạch x2 hoặc Túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x400 hoặc Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x15 hoặc túi chọn huyệt vị x4

tùy chọn

Khóa

Đá Rèn

250

Khóa

Máy chủ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Huyền đồng

200

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

Hòa Thị Bích

5

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

40

Khóa

15,000 Vàng

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x10 hoặc Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim x1 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x50 hoặc hòa Thị Bích x5

Tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Đá rèn

100

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

40

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

70

Khóa

30,000 Vàng

Mảnh Hóa Kỹ

30

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc x1 Hoặc Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x7 hoặc Túi chọn huyệt vị đồ x1

tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Huyền đồng

400

Khóa

Đá Rèn

120

Khóa

Bách bảo rương

25

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

100

Khóa

tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1 hoặc 100 mảnh truyền thuyết  hoặc hòa thị bích x15

tùy chọn

Khóa

60,000 Vàng

Thiệp chiêu mộ đồng đội

100

Khóa

Đá Rèn

130

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc x2 hoặc Ẩn Mạch Huyệt vị đồ -chưa giám định x10 hoặc túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc túi chọn ẩn mạch x1

tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

15

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Huyền đồng

500

Khóa

Lượt Gỗ

100

Khóa

Bách bảo rương

30

Khóa

Mảnh Hóa Kỹ

40

Khóa

túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x200 hoặc Hòa Thị Bích x30 hoặc tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1

Tùy chọn

Khóa

150,000 Vàng

Huyền đồng 

800

Khóa

Lượt Gỗ

200

Khóa

Mảnh Hóa Kỹ

50

Khóa

Đá Rèn Thần Thoại

80

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

250

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc

3

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

120

Khóa

Đồng Đội 6 sao ngẫu nhiên x1 hoặc 5 sao tùy chọn x2 hoặc  Nguyên Tinh x1

tùy chọn

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết x400(không khóa) hoặc hòa thị bíchx 40(khóa) hoặc Đá rèn x200 hoặc Mảnh Linh Ngọc x 1500 , Đồ Phổ Tuyệt Thế Chưa Giám Định x1

tùy chọn 

 Khóa

Chi tiết quà

Quà

Vật Phẩm

Số Lượng

Tưng Bừng Quốc Khánh-I

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Bạc Khóa 50 Vạn

3

Cầu Phúc Lệnh-II

3

Vàng Khóa 5 vạn

2

Tưng Bừng Quốc Khánh-II

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

1

Cánh 4- Lạc Anh Phi Dực

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Tưng Bừng Quốc Khánh-III

Ngân Châm

5

Bạc Khóa 50 Vạn

5

Cầu Phúc Lệnh-II

5

Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên

1

Tưng Bừng Quốc Khánh-IV

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Tinh Kim

1

Kim Thủy Tinh

2

Tưng Bừng Quốc Khánh-V

Đá Rèn

200

Bạc Khóa 50 Vạn

10

Ngân Châm

10

Trang bị Hoàng Kim (trừ vũ khí)

1

 

Quà

Vật Phẩm

Số Lượng

Hào Khí Anh Hùng-I

Túi Chọn Ẩn Mạch

5

Chân Khí 50000 điểm

10

Bạc Khóa 50 Vạn

20

Đồng Đội 5 sao tùy chọn

1

Đá Rèn

100

Hào Khí Anh Hùng -II

Đồng Đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết

300

Chân Khí 50000 điểm

10

Đá Rèn

100

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Hào Khí Anh Hùng -III

Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết

400

Đá Rèn

200

Huyền Đồng

500

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Hào Khí Anh Hùng -IV

Cầu Phúc Lệnh-III

2

Chân Khí 50000 điểm

15

Đá Tẩy Thuộc Tính

100

Thẻ Đồng Đội 6 Sao Ngẫu Nhiên

1

Hào Khí Anh Hùng -V

Đá Rèn

200

Phòng Cụ Truyền Thuyết Tùy Chọn

1

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Chân Khí 50000 điểm

20

Hào Khí Anh Hùng -VI

Thủy Tinh sắc Màu

3

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

250

Huyền Đồng

2000

Trang bị truyền thuyết tùy chọn (trừ vũ khí) x1 hoặc Cánh 7 Linh Lung Vũ x1

Tùy Chọn

 

Quà

Vật Phẩm

Số Lượng

Hào Kiệt Xuất Thế-I

Đồng Đội 6 Sao Tùy Chọn

1

Hòa Thị Bích

30

Đá Rèn

200

Chân Khí 50000 điểm

20

Hào Kiệt Xuất Thế-II

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

200

Hòa Thị Bích

30

Ngũ Sắc Linh Thạch

5

Chân Khí 50000 điểm

20

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Hào Kiệt Xuất Thế-III

Đá Rèn

200

Đồ Phổ Thần Thoại Tùy Chọn

1

 Mảnh Linh Ngọc

1000

Đồng Đội 7 Sao Tùy Chọn

1

Hào Kiệt Xuất Thế-IV

Lưu Ly Thạch

3

Đồ Phổ Tuyệt Thế Chưa Giám Định

1

Mảnh Linh Ngọc

2500

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

300

Hào Kiệt Xuất Thế-V

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hoá + 26

5

Cánh 8- Kim Hoàng Vũ hoặc  Trang Bị Thần Thoại tùy chọn ( trừ vũ khí) x1 hoặc Thủy Tinh Đa Sắc x1 Hoặc Đồ Phổ Tuyệt Thế Chưa Giám Định x1

tùy chọn

 Mảnh Linh Ngọc

2500

Nguyên Tinh

1

Hào Kiệt Xuất Thế-VI

Cánh 9 Kim Ô Chi Dực

1

Thủy Tinh Đa Sắc

1

Chân Khí 50000 điểm

30

Cầu Phúc Lệnh-IV

3