Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

11-05-2021

Chia sẻ

Chỉ cần tiêu phí trong thời gian sự kiện, quý đại hiệp sẽ nhận ngay những phần quà cực hấp dẫn! Tham gia ngay nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 00h00 ngày 11/05/2021
  • Kết thúc: 23h59 ngày 11/05/2021

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện quý Đại Hiệp tiêu phí bằng Vàng tại Trân Bảo Các đạt mốc nào sẽ nhận quà tại mốc đó và các mốc thấp hơn.
  • Chỉ tính tiêu phí tại Trân Bảo Các, tiêu phí qua hàng đấu giá sẽ không được tính.
  • Ví dụ: quý Đại Hiệp Tiêu phí đạt 5000 Vàng sẽ nhận được quà mốc 5000 và mốc 2000.

 

Gửi yêu cầu nhận quà
  • Sau khi tiêu phí Vàng đạt đủ mốc, Đại hiệp tiến hành gởi yêu cầu về mốc nhận để BQT tiến hành trao quà nhé(quý đại hiệp tiêu phí ngày nào sẽ gửi yêu cầu nhận quà nhận quà ngày đó để BQT tiện trao quà): Tại Đây

  • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính ngày 12/05/2021.

Phần thưởng

Máy chủ Long Kiếm 

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Hoạt Lực 1000

2

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

5

Khóa

Chân khí 50000 điểm

1

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

10

Khóa

Chân khí 50000 điểm

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

10000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

15

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Chân Khí 50000

2

Khóa

Túi toái phiến ngẫu nhiên 3

2

Khóa

Bạc Khóa 50 vạn

2

Khóa

20000

Đá Rèn

20

Khóa

Hoạt lực 5000

4

Khóa

Chân Khí 50000

2

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

8

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Túi chọn toái phiến thường 3-1

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

25

Khóa

50000

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Đá Rèn

50

Khóa

Huyền đồng

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Túi chọn toái phiến thường 4

1

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Máy chủ Địa Kiếm

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Hoạt Lực 1000

3

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

5

Khóa

Chân khí 50000 điểm

1

Khóa

Tẩy Luyện Thạch

150

KHóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Chân khí 50000 điểm

2

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

Đá Rèn

10

Khóa

Tẩy Luyện Thạch

200

Khóa

20000

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

25

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Chân khí 50000 điểm

3

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

15

Khóa

Bạc Khóa 50 vạn

3

Khóa

Túi chọn toái phiến 3-2

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

70000

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

2

Khóa

Đá Rèn

80

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Khóa

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên(bao gồm cao thủ võ lâm)

3

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Máy chủ còn lại

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Hoạt Lực 5000

2

Khóa

Thẻ đông đội ngẫu nhiên

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

10

Khóa

Chân khí 50000

1

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Hoạt lực 5000

4

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

Chân khí 50000 điểm

2

Khóa

20000

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định

4

Khóa

Chân khí 50000 điểm

4

Khóa

70000

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

70

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên(bao gồm cao thủ võ lâm)

3

Khóa

Túi chọn toái phiếm hiếm 4

1

Khóa

Phụ Tu Lệnh

1

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định

6

Khóa