Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

18-03-2023

Chia sẻ

Đại Hiệp thân mến,
Hãy cùng Ngạo Kiếm Vô Song đến ngay với sự kiện Tiêu Phí Ngay - Quà Liền Tay, diễn ra từ ngày 18/03 - 20/03.
Tham gia nhận ngay nhiều phần quà hấp dẫn.
 

Thời gian

  • Bắt đầu: 00h01 ngày 18/03/2023.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 20/03/2023.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện quý Đại Hiệp tiêu phí Vàng đạt mốc nào sẽ nhận thưởng tại mốc đó và các mốc thấp hơn.
  • Chỉ tính tiêu phí tại Trân Bảo Các, tiêu phí qua hàng đấu giá sẽ không được tính.
  • Ví dụ: Quý Đại Hiệp tiêu phí đạt mốc 5000 Vàng sẽ nhận được thưởng mốc 5000 và mốc 2000.
Gửi yêu cầu nhận quà
  • Sau khi tiêu phí Vàng đạt đủ mốc, Đại hiệp tiến hành gởi yêu cầu về mốc nhận để BQT tiến hành trao quà nhé (quý đại hiệp tiêu phí ngày nào sẽ gửi yêu cầu nhận quà nhận quà ngày đó để BQT tiện trao quà)
  • Đại Hiệp gửi thông tin mốc tiêu phí trước ngày 21/03/2023

  • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính ngày 21-22/03/2023.
  • Lưu ý: Quà sẽ được tổng hợp và trao quà đối với những Đại Hiệp có gửi đăng ký thông tin tham gia trong thời gian diễn ra sự kiện. Những trường hợp đăng ký sau khi kết thúc sự kiện hoặc không đăng ký thông tin hệ thống sẽ không can thiệp và hỗ trợ nhận quà.

Phần Thưởng

Máy chủ Mai Siêu Phong

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Vàng Khóa 2 Vạn

3

Khóa

Bạc Khóa 20 vạn

3

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

10

Khóa

Hoạt lực 1000

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

4

Khóa

Mặt Nạ 10 ngày ( chỉ số Lực công :+5%, Lực Phòng: +3%)

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

10000

Ngân Châm

3

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Bách Bảo Rương

15

Khóa

Vàng Khóa 2 Vạn

5

Khóa

Bạc Khóa 20 vạn

5

Khóa

Ngoại Trang tọa kỵ(7 ngày)

1

Khóa

20000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Bách Bảo Rương

15

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Bạc Khóa 20 vạn

5

Khóa

Vàng Khóa 2 Vạn

5

Khóa

Chìa Khóa Sáng Lấp Lánh

1

Khóa

70000

Tinh Thần Sa

1

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao (môn phái)

2

Khóa

Huyền đồng

500

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Máy chủ Vương Trùng Dương, Quách Tĩnh, Thiên Phụng

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Hoạt Lực 1000

3

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Chân khí 50000 điểm

2

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Chân khí 50000 điểm

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Mặt Nạ 10 ngày ( chỉ số Lực công :+5%, Lực Phòng: +3%)

1

Khóa

Đá Rèn

20

Khóa

20000

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Ngân Châm

4

Khóa

Chân khí 50000 điểm

4

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Ngoại Trang Tọa Kỵ (7 Ngày)

1

Khóa

Huyền đồng

150

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

70000

Túi chọn mảnh truyền thuyết

100

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

2

Khóa

Tinh thần Sa

1

Khóa

150000

Túi chọn mảnh truyền thuyết

250

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Tùy Chọn

1

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

3

Khóa

Máy chủ còn lại

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Hoạt Lực 5000

2

Khóa

Thẻ đông đội ngẫu nhiên

10

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

10

Khóa

Chân khí 50000

1

Khóa

Thẻ Kinh Nghiệm x2 (5 ngày)

1

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

5000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Hoạt lực 5000

4

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

Mặt Nạ 10 ngày ( chỉ số Lực công :+5%, Lực Phòng: +3%)

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

2

Khóa

20000

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc

1

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định

4

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Đá Rèn

30

Khóa

Ngoại Trang Tọa Kỵ (7 Ngày)

1

Khóa

70000

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

70

Khóa

Huyền Đồng

300

Khóa

Huyền Bạc

50

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

8

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc

2

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

150000

Mảnh Linh Ngọc

1500

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao tùy chọn

1

Khóa

Đá Rèn Thần Thoại

50

Khóa

Huyền Đồng

500

Khóa

Hòa Thị Bích

20

Khóa

Nguyên Tinh

1

Khóa

 


Đại sứ sự kiện Phương Phàm.