Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

25-01-2024

Chia sẻ

"Tân niên vạn phúc bình an đến

Xuân nhật vinh hoa phú quý lai"

Đầu năm mua muối, cuối năm mua vàng!

Chỉ còn ít ngày nữa thôi, chúng ta sẽ bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, chư vị Đại Hiệp còn chờ gì nữa mà không đem thật nhiều vàng, thật nhiều may mắn cho mình vào năm mới 2023 nào!

Nhanh chân tham gia ngay sự kiện Tân Niên Vạn Phúc từ Ngạo Kiếm Vô Song để nhận thật nhiều quà!

Ngạo Kiếm Vô Song xin kính chúc quý Đại Hiệp một năm mới hạnh phúc tràn trề, vạn sự như ý!

 

Thời gian

  • Sự kiễn diễn ra từ 0h30 ngày 26/01 đến 23h59 ngày 12/02/2024.

Phạm Vi

  • Tất cả máy chủ của NKVS.
  • Nhân vật đạt cấp 60 trở lên.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Trân Bảo Các bán vật phẩm:

  • Tiểu Hồng Bao (không khóa): giá 59 Vàng.
  • Đại Hồng Bao (không khóa): giá 149 Vàng.
  • Hộp Pháo Đỏ (Không Khóa): giá 10 Vàng.

- Mở Hộp Pháo Đỏ nhận được Dây Pháo Đỏ (Không Khóa)x5.

- Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại Hiệp train quái nhận được Dây Pháo Đỏ(Không Khóa)

- Đến NPC Thần Tài tiến hành ghép quà:

Tiểu Hồng Bao x1 + Dây Pháo Đỏ x1 = Quà Tân Niên (Khóa) x1

Đại Hồng Bao x1 + Dây Pháo Đỏ x1 = Quà Vạn Phúc (Khóa) x1

- Cứ mỗi lần đổi đạt 30 Quà Vạn Phúc sẽ nhận được 1 Mảnh Tàn Tích Bạch Kim.

- Đại Hiệp lần đầu ghép đạt 5 Quà Vạn Phúc sẽ nhận được tôn hiệu Tân Niên Vạn Phúc (7 Ngày).

- Mở Quà Tân Niên nhận được ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm. Ghép Quà Tân Niên sẽ nhận được 10 điểm May Mắn /1 lần ghép, điểm sẽ được tích và hiển thị trên BXH. Giới hạn ghép 100 Quà tân Niên/1 ngày.

- Mở Quà Vạn Phúc nhận được ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm. Ghép Quà Vạn Phúc sẽ nhận được 25 điểm May Mắn/1 lần ghép, điểm sẽ được tích và hiển thị trên BXH. Không giới hạn đổi.

- Ghép Quà Vạn Phúc đạt mốc 49, 99, 499, 999, 1999 nhận được các gói quà tương ứng là Tân Niên Vạn Phúc-I, Tân Niên Vạn Phúc-II, Tân Niên Vạn Phúc-III, Tân Niên Vạn Phúc-IV và Tân Niên Vạn Phúc-V

Đua TOP BXH

- Đại Hiệp tích điểm BXH sẽ nhận được quà đua TOP BXH tương ứng

Hạng

Số điểm tối thiểu

1

10000

2

7000

3

3500

4~10

3500

 

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmHình ảnhMô tả
Dây Pháo Đỏ

•Cách nhận: Mua tại Trân Bảo Các. Giá: 5 Vàng

•Công dụng: Vật phẩm để đổi quà

Tiểu Hồng Bao

•Cách nhận: Mua tại Trân Bảo Các. Giá: 59 Vàng

•Công dụng: Vật phẩm để đổi Quà Tân Niên

Đại Hồng Bao

•Cách nhận: Mua tại Trân Bảo Các. Giá: 149 Vàng 

Công dụng: Vật phẩm để đổi Quà Vạn Phúc

Quà Tân Niên

•Cách nhận: Tiểu Hồng Bao + Dây Pháo Đỏ

•Công dụng: Nhấp phải nhận thưởng + 10 điểm xếp hạng

Quà Vạn Phúc

•Cách nhận: Đại Hồng Bao + Dây Pháo Đỏ

•Công dụng: Nhấp phải nhận thưởng + 25 điểm xếp hạng

Quà Tân Niên Vạn Phúc I

•Cách nhận: Đổi Quà Vạn Phúc đạt 49 lần sẽ nhận được

•Công dụng: Nhấp phải dùng nhận thưởng

Quà Tân Niên Vạn Phúc II

•Cách nhận: Đổi Quà Vạn Phúc đạt 99 lần sẽ nhận được

•Công dụng: Nhấp phải dùng nhận thưởng

Quà Tân Niên Vạn Phúc III

•Cách nhận: Đổi Quà Vạn Phúc đạt 499 lần sẽ nhận được

•Công dụng: Nhấp phải dùng nhận thưởng

Quà Tân Niên Vạn Phúc IV

•Cách nhận: Đổi Quà Vạn Phúc đạt 999 lần sẽ nhận được

•Công dụng: Nhấp phải dùng nhận thưởng

Quà Xếp Hạng Tân Niên Vạn Phúc-Hạng 1

•Cách nhận: Căn cứ vào điểm xếp hạng trong BXH điểm

•Công dụng: Nhấp phải dùng nhận thưởng

Quà Xếp Hạng Tân Niên Vạn Phúc-Hạng 2

•Cách nhận: Căn cứ vào điểm xếp hạng trong BXH điểm

•Công dụng: Nhấp phải dùng nhận thưởng

Quà Xếp Hạng Tân Niên Vạn Phúc-Hạng 3

•Cách nhận: Căn cứ vào điểm xếp hạng trong BXH điểm

•Công dụng: Nhấp phải dùng nhận thưởng

Quà Xếp Hạng Tân Niên Vạn Phúc-Hạng 4-10

•Cách nhận: Căn cứ vào điểm xếp hạng trong BXH điểm

•Công dụng: Nhấp phải dùng nhận thưởng

Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm