Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

30-11-2022

Chia sẻ

Đại Hiệp thân mến,

Chào tạm biệt tháng 11, Ngạo Kiếm Vô Song mang đến sự kiện siêu hấp dẫn không thể bỏ qua, sự kiện "Quy Đổi Ngày - Test Ngay Nhân Phẩm" diễn ra duy nhất trong ngày 30/11/2022.

Tham gia sự kiện, Đại Hiệp có ngay cơ hội thử ngay vận may của mình.

Cơ hội để kiểm chứng danh hiệu "bàn tay vàng trong làng may rủi" đang chờ đón Đại Hiệp.

Thử thách nhân phẩm bắt đầu, gét gô!!!!!!

 

 

 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: Từ 00h01 ngày 30/11/2022.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 30/11/2022.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng tại mốc đó (không nhận quà mốc thấp hơn).
  • Đặc biệt 

-   Máy chủ Quách Tương

    + Khi quy đổi đạt mốc 6000 đến 30000 Vàng sẽ nhận thêm Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy (10 ngày) x1 + Cống Hiến Sư Môn 5000 điểm

    + Khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 vàng và nhận thêm Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy (10 ngày) x1 + Túi Chọn Huyệt Vị x1

-   Máy chủ Quách Tĩnh

    + Khi quy đổi đạt mốc 6000 đến 30000 Vàng sẽ nhận thêm Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy (10 ngày) x1 + Túi chọn đồng đội 4 sao (môn phái) x1

    + Khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 vàng và nhận thêm Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy (10 ngày) x1 + Túi Chọn Ẩn Mạch x1

    + Khi quy đổi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận được thưởng x3 mốc 30000 vàng và nhận thêm Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy (10 ngày) x1 + Túi Chọn Ẩn Mạch x2  + Thủy Tinh Sắc Màu x1

 

-   Máy chủ Hoàng Dung, Thiên Phụng, Linh Phụng, Long Phụng, Phi Kiếm

   + Khi quy đổi đạt mốc 6000 đến 30000 Vàng sẽ nhận thêm Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy (10 ngày) x1 + Túi chọn đồng đội 4 sao (môn phái) x1

   + Khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 vàng và nhận thêm Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy (10 ngày) x1 + Túi Chọn Ẩn Mạch x1 + Túi Đá Cường Hóa +18 x5

   + Khi quy đổi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận được thưởng x3 mốc 30000 vàng và nhận thêm Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy (10 ngày) x1 + Túi Chọn Ẩn Mạch x2  + Thủy Tinh Sắc Màu x2

-   Máy chủ cũ còn lại

   + Khi quy đổi đạt mốc 6000 đến 30000 Vàng sẽ nhận thêm Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy (10 ngày) x1 + Túi Đá Cường Hóa +18 x3

   + Khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 vàng và nhận thêm Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy (10 ngày) x1 + Túi Đá Cường Hóa +22 x3

   + Khi quy đổi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận được thưởng x3 mốc 30000 vàng và nhận thêm Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy (10 ngày) x1 + Túi Đá Cường Hóa +24 x2 

 

  • Ngoài ra: trong thời gian diễn ra sự kiện tất cả Quý Đại Hiệp nếu tích nạp bất kỳ sẽ nhận được gói quà Ngạo Kiếm Vương Giả bao gồm:

Tên gói quà

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Ngạo kiếm Vương Giả

Quà nhân phẩm

3

Khóa

Trúc khí đan

20

Khóa

Đá tẩy thuộc tính

30

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

20

Khóa

Cánh 2-Thanh Vân Bích Vũ

1

Khóa

Ngoại Trang Tọa Kỵ (7 ngày)

1

Khóa

Gửi yêu cầu nhận quà
  • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé

  • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 01/12/2022.

Phần thưởng

Máy chủ Quách Tương

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Ngân Lượng 20 vạn

4

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

4

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Cống Hiến Sư môn 5000 điểm

1

Khóa

Ngân Châm

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

5

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Cống Hiến Sư môn 5000 điểm

1

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Hoạt Lực 5000 điểm

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

30,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

6

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

7

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

8

Khóa

Cống Hiến Sư môn 5000 điểm

1

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Bách Bảo Rương

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

 Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiênx3

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Dung Thiết Thủy x25

Lệnh Mở Ô Đồng Đội x1

Chìa Khóa Sáng Lấp Lánh x1

Máy chủ Quách Tĩnh

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Trang Bị Bạch Kim (trừ vũ khí)

2

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

4

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Huyền Đồng

200

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Trang Bị Bạch Kim (trừ vũ khí) x2 hoặc Phòng Cụ Hoàng Kim x1

tùy chọn

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Bách Bảo Rương

25

Khóa

Huyền Đồng

250

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

30000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

60

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

8

Khóa

Trang Bị Bạch Kim (trừ vũ khí) x2 hoặc Trang Bị Hoàng Kim(trừ vũ khí) x1

tùy chọn

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

15

Khóa

Huyền Đồng

300

Khóa

Huyền Bạc

10

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên x5

tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Thẻ đồng đội 5 sao ngẫu nhiên x1 mốc 6 vạn trở lên có thể chọn, tương đương 2 phần quà tùy chọn

Khóa

Cống Hiến Sư môn 5000 điểm x2

Khóa

Cam Thủy Tinh x 3

Khóa

Vũ Khí Bạch Kim x1 (Mốc 6 Vạn có thể chọn, tương đương 2 phần quà tùy chọn)

 

Lệnh Mở Ô Đồng Đội x1

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Sát thương chí mạng x1

 

Chân Nguyên Đỉnh-Phòng Chí Mạng x1

 

Cầu Phúc Lệnh-III x2

Khóa

Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ x25

Khóa

Máy chủ Hoàng Dung, Thiên Phụng, Linh Phụng, Long Phụng, Phi Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Ngân châm

4

Khóa

Bách Bảo rương

15

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15,000 Vàng

Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim x1 hoặc Huyệt vị đồ chưa giám định x10 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x 30

1

Khóa

Huyền đồng

150

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Bách Bảo rương

20

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao (môn phái)

3

Khóa

Ngân châm

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

30,000 Vàng

Bách Bảo rương

30

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Huyền Bạc

25

Khóa

Huyền Kim

5

Khoá

Thiệp Chiêu MỘ Đồng Đội

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

80

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính x50

Tùy chọn

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

10

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính x40

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

 

Huyền Kim x5

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x150

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim( trừ vũ khí)

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x110

Khóa

Đá rèn x100

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn ( mốc 6 vạn có thể chọn) x1

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ x30

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Sát thương chí mạng x1

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh-Phòng Chí Mạng x1

Khóa

Vũ Khí Hoàng Kim x1 + Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết x100 (chỉ mốc 99999 mới có thể chọn, tương đương 3 phần quà tùy chọn)

 

Tinh Kimx1 ( mốc 54000 có thể chọn) (giá trị tương đương 2 phần quà tùy chọn thường)

Khóa

Kim Thủy Tinh x2

Khóa

Cam Thủy Tinh x5

Khóa

Mảnh Thẻ chọn đồng độix2

 

Mảnh Đồng Đội Thi Vương x55

 

Mảnh Đồng Đội Nam Cung Phụng x55

Khóa

Máy chủ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Đá Rèn

50

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

30

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

50

Khóa

15,000 Vàng

Huyền đồng

200

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x10 hoặcTùy chọn trang bị hoàng kim( trừ vũ khí) x1

1

Khóa

Đá rèn

50

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

25

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

30,000 Vàng

Huyền đồng

300

Khóa

Huyền bạc

25

Khóa

Đá Rèn

60

Khoá

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

100

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x110

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵx30

Khóa

Huyền kim x5

Khóa

Mảnh Linh Ngọc x400

Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh x2

Khóa

Hòa thị bích x15

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn x1 ( mốc 6 vạn có thể chọn)

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên x1( mốc 99999 vàng có thể chọn)

Khóa

Vũ Khí Hoàng Kim x1 + Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết x100 (chỉ mốc 99999 mới có thể chọn, tương đương 3 phần quà tùy chọn)

 

Tùy chọn trang bị hoàng Kim(trừ vũ khí)

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Sát thương chí mạng x1

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh-Phòng Chí Mạng x1

Khóa

Đá rèn x100

 

Mảnh Đồng Đội 4 Sao Mới Tùy Chọn x55

Khóa

Đại sứ sự kiện Phương Phàm