Trang chủ / Sự kiện

Bách Kiếm Lệnh

31-05-2019

Chia sẻ

Chào mừng phiên bản Bách Kiếm Tranh Phong, hãy nhanh tay sở hữu Bách Kiếm Lệnh hoàn toàn miễn phí để tận hưởng những hỗ trợ hữu ích cùng vô số quà tặng giá trị từ Ngạo Kiếm Vô Song .

Thời gian và điều kiện nhận Bách Kiếm Lệnh

  • Nhận và kích hoạt Bách Kiếm Lệnh: Áp dụng cho máy chủ mới khai mở 10h00 ngày 11/02/2022.
  • Điều kiện nhận: Tất cả các tài khoản NKVS đều có thể nhận Bách Kiếm Lệnh.
  • Điều kiện dùng: Sau khi có code  Bách Kiếm Lệnh, nhân vật có thể đến NPC Lễ Quan tại các thành thị để kích hoạt Bách Kiếm Lệnh.
Lưu ý:
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận Bách Kiếm Lệnh duy nhất 1 lần (tức mỗi tài khoản chỉ có 1 nhân vật duy nhất tham gia Bách Kiếm Lệnh) trên toàn máy chủ.

Sau khi nhập Bách Kiếm Lệnhnhận được quà thẻ Nhất Kiếm Lệnh và phần Quà Miễn Phí sau:

Phần thưởng Bách Kiếm Lệnh

Tên vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Vàng Khóa

50000

khóa

Bạc Khóa

500000

khóa

Ngoại Trang Manh Manh mới (15 ngày)

1

khóa

Mở rộng Tr.2 Rương

1

khóa

Mở rộng Tr.3 Rương

1

khóa

Mở rộng Tr.4 Rương

1

khóa

Mở rộng Tr.5 Rương

1

khóa

Cống Hiến Sư Môn

5000

khóa

Bộ trang bị hiếm bậc 4

1

Khóa