Trang chủ / Sự kiện

Nhất Kiếm Lệnh

31-05-2019

Chia sẻ

Đ ại Hiệp có thể kích hoạt Nhất Kiếm Lệnh

Click phải Nhất Kiếm Lệnh sẽ xuất hiện giao diện Tiệm Thần Bí bao gồm:

-          Nhu Yếu Phẩm

-          Trang Bị Hiếm Bậc 6

-          Bí Tích và Kỹ Năng

-          Huân Chương

-          Gia cụ

-          Chân Nguyên

-          Đồng Đội

Trong Tiệm Thần bí có đa dạng các vật phẩm trong đó sẽ có các vật phẩm nhận miễn phí và vật phẩm cần tiêu tốn Kim Nguyên Bảo ( mua tại Trân Bảo Cá giá 100 vàng ) 

Tất cả vật phẩm đều có giới hạn số lần mua

Ví dụ: Bôn Tiêu có giá 15 Kim Nguyên Bảo thì số vàng cần được tính bằng 15*100 = 1500v