Trang chủ / Sự kiện

THÁM BẢO LONG THÁP

01-09-2023

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến,

Cùng Phương Phàm chinh phục ngay Long Tháp, để có cơ hội sở hữu những vật phẩm cực kỳ hấp dẫn!!!

Đừng bỏ qua sự kiện Thám Bảo Long Tháp diễn ra từ ngày 02/09 08/09!

 

Thời gian

 • Bắt đầu: 00h01 ngày 02/09/2023.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 08/09/2023.

Điều kiện tham gia

 • Phạm vi: Tất cả máy chủ
 • Cấp độ: Không giới hạn cấp độ

Nội dung

 • Trong thời gian sự kiện, giao diện trong game xuất hiện biểu tượng Thám Bảo Long Tháp. Đại hiệp nhấp vào sẽ xuất hiện cửa sổ Thám Bảo

 • Trân Bảo Các có treo bán: Long Hồn(Không Khóa) giá 200 Vàng và Túi Long Hồn(mở nhận được 10 Long hồn)(Không Khóa) giá 1900 vàng.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện quý Đại Hiệp tham gia hoạt động có thể nhận được Long Hồn: 

Hoạt động

Long Hồn

Thanh Vân Phong(4 sao trở lên)

2 Long Hồn/ Ngày

Trích Tinh Lâu(đạt tầng 6 trở lên)

1 Long Hồn/ Ngày

Chiến Trường(đạt top 20 trở lên và đủ điểm nhận thưởng chiến trường)

1 Long Hồn/ Ngày

dsadsa

Lưu ý 
 • Long Tháp chia thành 6 tầng, khi bắt đầu Thám Bảo từ tầng 1 sẽ nhận thưởng ngẫu nhiên.
 • Nếu lật được thẻ ô màu vàng, đại hiệp sẽ được lên tầng tiếp theo.
 • Nếu lật được thẻ ô màu đồng, đại hiệp sẽ bị hạ xuống tầng dưới.
 • Nếu lật được thẻ ô màu bạc, số lần lật thẻ lần sau không đổi.
 • Đại hiệp lật được thẻ ô ở tầng 6 (màu đỏ) sẽ quay lại tầng 1.
 • Qua ngày, Đại hiệp sẽ bị reset về lại tầng 1. 
 • Giới hạn số lần thám bảo mỗi ngày là 100 lần.

Máy chủ 48 ngày trở lên

Tầng

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

1

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

2

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ kỹ Thiên Kiều Lệnh

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Khóa

Bách Bảo Rương

2

Khóa

3

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Khóa

Hoạt Lực 5000

1

Khóa

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Phá Thiên Chùy

1

Khóa

4

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao (Môn Phái)

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Môn Phái)

1

Khóa

5

Mảnh Tàn Tích

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

3

Khóa

6

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

5

Khóa

Máy chủ 118 ngày trở lên

Tầng

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

1

Bạc Khóa 5 vạn

2

Khóa

Hoạt Lực 1000

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Chân Khí 500 điểm

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

2

Chân Khí Đan (5000)

1

Khóa

Dung Thiết Thủy

2

Khóa

Đá Rèn

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

2

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Hoạt Lực 5000

1

Khóa

3

Dung Thiết Thủy

3

Khóa

Đá Rèn

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

2

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

2

Khóa

4

Ngân Châm

2

Khóa

Đá Rèn

3

Khóa

Âm Dương Khí

4

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

2

Khóa

5

Mảnh Tàn Tích

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên 

1

Khóa

6

Huyền Kim

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên 

2

Khóa

Máy chủ 260 ngày trở lên

Tầng

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

1

Huyền đồng

2

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Khóa

Dung Thiết Thủy

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

1

Khóa

Hoạt Lực 5000

1

Khóa

2

Hoạt Lực (5000)

1

Khóa

Huyền đồng

3

Khóa

Âm Dương Khí

2

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

2

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

1

Khóa

Huyền Bạc

1

Khóa

3

Mảnh Tàn Tích

1

Khóa

bách Bảo Rương

2

Khóa

Huyền Bạc

1

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

2

Khóa

Hoạt Lực 5000

2

Khóa

4

Hoạt Lực 5000

4

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

1

Khóa

Tiền

1

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

4

Khóa

5

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

3

Khóa

Huyền đồng

3

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên 4

1

Khóa

6

Hòa thị bích

5

Khóa

Huyền Kim

1

Khóa