Trang chủ / Sự kiện

Đua Top khảm nạm

27-08-2015

Chia sẻ

Trong hệ thống trang bị: vũ khí, quần áo, mũ, thắt lưng ... mỗi thứ đều có thuộc tính cũng như cấp độ riêng của nó nhưng tất cả không phải là bất biến. Quý đồng đạo có thể gia tăng thêm thuộc tính và tăng giới hạn công lực bằng cách khảm trang bị. Để đánh giá mức độ khảm nạm trang bị của các nhân vật trong game, xin mời quý nhân sĩ tham gia sự kiện Đua Top khảm nạm.

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 0h00 ngày thứ 5 tính từ thời gian mở máy chủ
  • Thời gian kết thúc:  23h59 ngày thứ 9 tính từ thời gian mở máy chủ

Nội dung

• Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý nhân sĩ tiến hành tham gia các hoạt động trong game để nhận lấy những linh thạch bậc cao để khảm nạm vào trang bị cho nhân vật.

Khi điểm khảm nạm trang bị của nhân vật nằm trong Bảng xếp hạng khảm nạm, quý vị có thể nhận được nhiều phần thưởng quý hiếm và có giá trị.

• Bảng xếp hạng khảm nạm trang bị sẽ được cập nhật lúc 00h00 hàng ngày, dựa vào điểm số khảm nạm trên tất cả các trang bị mà nhân vật đang sử dụng.

Phần thưởng

• Dựa vào tình hình của bảng xếp hạng khảm trang bị làm mới lúc 0h00 ngày thứ 9 sau khi mở máy chủ, người chơi có thể được nhận các phần thưởng sau đây:

Xếp hạngPhần thưởngSố lượngHình ảnh
1
Bôn Tiêu Huyết Thống 5 - Kỹ Năng 41
Linh thạch - Bậc 21
Vật liệu - Bậc 31
Top 10Vàng khóa5000
Linh thạch - Bậc 21
Vật liệu - Bậc 31
Top 100Vàng khóa2000
Vật liệu - Bậc 31
Top 500Vàng khóa1000
Lưu ý
  • Mỗi nhân vật chỉ được nhận thưởng 1 lần
  • Các phần thưởng trong sự kiện Đua Top khảm nạm đều khóa
  • Nếu điểm số khảm của 2 nhân vật giống nhau, dựa vào trình tự trước sau khi đạt được điểm số này, nhân vật đạt được điểm số trước sẽ xếp hạng trước.