Trang chủ / Sự kiện

Quà Bóng Vàng

10-06-2016

Chia sẻ

Nhấp phải Quà Bóng Vàng, nhân sĩ sẽ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm quý giá như sau:

 

Máy chủ đã mở 71 ngày

Phần ThưởngHình ẢnhSố LượngTính Chất
1.500 Vàng Khóa1Khóa
2.000 Vàng Khóa1Khóa
15 Vạn Bạc Khóa1Khóa
20 Vạn Bạc Khóa1Khóa
Tử Thủy Tinh1Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Cam Thủy Tinh1Khóa
Toái Phiến·Trương Siêu1Khóa
Toái Phiến·Hoa Ngữ TìnhKhóa
Toái Phiến·Hoa Ngự ẢnhKhóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Chúc Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup)Không khóa
1.000 Hoạt Lực Khóa1Khóa
Võ Lâm Vinh Dự Lệnh1 Khóa
Tinh Vẫn TệKhóa
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)Khóa
Tuyết Ưng VũKhóa
Đá RènKhóa
Long Văn Điểu Kim1Khóa 

 

Máy chủ đã mở 131 ngày

Phần ThưởngHình ẢnhSố LượngTính Chất
2.000 Vàng Khóa1Khóa
3.000 Vàng Khóa1Khóa
20 Vạn Bạc Khóa1Khóa
Tinh Vẫn Tệ1Khóa
Tử Thủy Tinh1Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Cam Thủy Tinh1Khóa
Toái Phiến·Ô Qua Việt1Khóa
Nguyên Thạch I·Ly Trần Tử1Khóa
Nguyên Thạch I·Vu Quần1Khóa

Nguyên Thạch I·Xi Vưu Thủ Lĩnh

1Khóa
Đá Mài Lỗ Khảm (Y Phục)1Khóa
5.000 Hoạt Lực Khóa1Khóa
Võ Lâm Vinh Dự Lệnh1Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)1Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Chúc Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực)1Không khóa
Thiên Thư Tàn Quyển1Khóa
Chân Khí Đan (1.000 điểm)1Khóa

 

Máy chủ đã mở 191 ngày

Phần ThưởngHình ẢnhSố LượngTính Chất
2.000 Vàng Khóa1Khóa
3.000 Vàng Khóa1Khóa
20 Vạn Bạc Khóa1Khóa
30 Vạn Bạc Khóa1Khóa
Tử Thủy Tinh1Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Cam Thủy TinhKhóa
Mảnh Điểm Kim Thạch Mũ Truyền ThuyếtKhông khóa
Mảnh Điểm Kim Thạch Hộ Oản Truyền ThuyếtKhông khóa
Mảnh Điểm Kim Thạch Giày Truyền ThuyếtKhông khóa
Mảnh Điểm Kim Thạch Đai Truyền ThuyếtKhông khóa
5.000 Hoạt Lực Khóa1Khóa
10.000 Hoạt Lực Khóa1Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)Khóa
Tuyết Ưng VũKhóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Chúc Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư)Không khóa
Đá Mài Lỗ Khảm (Vũ Khí)Không khóa
Mảnh Điểm Kim Thạch Nhẫn Truyền ThuyếtKhông khóa

 

Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm