Trang chủ / Sự kiện

Nhiệm vụ Thanh Long Lệnh

16-11-2018

Chia sẻ

Mở Thanh Long Lệnh sẽ nhận được 6 mốc nhiệm vụ lần lượt là NGẠO - KIẾM - VÔ - SONG - THANH - LONG. Đại hiệp hoàn thành mỗi nhiệm vụ sẽ nhận thưởng tương ứng.

 

 

Mốc nhiệm vụ NGẠO

Điều kiện

Quà khi hoàn thành nhiệm vụ

Quà Khi hoàn thành tất cả các mốc

Hoàn thành 1 lần vận tiêu

Bạc (10000 lượng)

10 Đá Rèn

 

10 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

1 Thẻ Đồng Đội

 

3 Sao Ngẫu Nhiên

 

1 Huyền Bạc

 

1 Cống Hiến Lệnh Tân Xuân (2000)

 

1 Hoạt Lực Hoàn (1000 điểm)

 

10 Chúc Phúc Chi Vũ

 

5 Huyền Đồng

Hoàn thành 1 lần Bí Cảnh 

Bạc (10000 lượng)

Hoàn thành 1 lần Thanh Vân Phong

Bạc (20000 lượng)

Hoàn thành 1 lần truy nã thường

Bạc (20000 lượng)

Tham gia 1 vòng nhiệm vụ lịch luyện

Vàng Khóa 2000

Tham gia 1 lần Bàn Ngũ Hành

5000 Vàng Khóa

Tham Gia  1 lần Thiên Diệu Tháp

1 Chúc Phúc Chi Vũ

 

Mốc nhiệm vụ KIẾM

Điều kiện

Quà khi hoàn thành nhiệm vụ

Quà Khi hoàn thành tất cả các mốc

Tham gia 2 vòng Lịch Luyện

2 Bạc (10000 lượng)

15 Đá Rèn

 

15 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

15 Chúc Phúc Chi Vũ

 

2 Thẻ Đồng Đội

 

3 Sao Ngẫu Nhiên

 

2 Huyền Bạc

 

1 Cống Hiến Lệnh Tân Xuân (2000)

 

1 Hoạt Lực Hoàn (1000 điểm)

 

5 Huyền Đồng

Tham gia 4 lượt bí cảnh

2 Bạc (10000 lượng)

Hoàn thành Chiến Trường và nhận thưởng 4 lần

2 Bạc (20000 lượng)

Tham gia 8 lần Thanh Vân Phong

2 Bạc (20000 lượng)

Tham gia Đoạt Linh Quả (Tham gia Đoạt Linh Quả và hái tùy ý 10 Quả)

2 Vàng Khóa 2000

Tiến hành 1 lần chiêu mộ đồng đội (Vàng Khóa hay Vàng chiêu mộ đều có thể được)

2 Cống Hiến Lệnh Vàng

Người chơi trở thành Vip

20 Đá Tinh Luyện

Mua Túi Phúc Lợi Anh Hùng 1 lần

20 Đá Tinh Luyện

 

Mốc nhiệm vụ VÔ

Điều kiện

Quà khi hoàn thành nhiệm vụ

Quà Khi hoàn thành tất cả các mốc

Tham gia Kỳ Ngộ Bí Cảnh 4 lần

2 Vàng Khóa 5000

20 Đá Rèn

 

20 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

3 Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

 

2 Huyền Bạc

 

1 Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

 

1 Cống Hiến Lệnh Tân Xuân (5000)

 

5 Hoạt Lực Hoàn (1000 điểm)

 

1 Túi Tử Thủy Tinh 5 Huyền Đồng

Kích sát 3 boss Hiếm

Vàng Khóa 10000

Tham gia Đoạt Linh Quả (Tham gia Đoạt Linh Quả và hái tùy ý 10 Quả)

2 Chúc Phúc Chi Vũ

Ở Thí Luyện GIA TỘC triệu hoán ra Sứ Giả Ngũ Hành IV và diệt nó 1 lần

2 Chúc Phúc Chi Vũ

Kích hoạt được 5 nhóm đồ giám 

5 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Mua 1 lần Túi Ưu Đãi VIP bất kỳ

5 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

Mốc nhiệm vụ SONG

Điều kiện

Quà khi hoàn thành nhiệm vụ

Quà Khi hoàn thành tất cả các mốc

Tham Gia săn boss Cao Thủ Võ Lâm 1 lần

2 Chúc Phúc Chi Vũ

25 Đá Rèn

 

20 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

5 Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

 

5 Huyền Đồng

 

1 Túi Tử Thủy Tinh

 

2 Huyền Bạc

 

5 Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (3 chọn 1)

 

1 Cống Hiến Lệnh Tân Xuân (5000)

 

5 Hoạt Lực Hoàn (1000 điểm)

 

2 Túi Toái Phiến

 

1 Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

Thay đổi 1 thuộc tính Huân Chương bất kỳ

2 Tiểu Hoạt Lực Hoàn

Tăng cấp kỹ năng Tọa Kỵ 1 lần

1 Cống Hiến Lệnh (1000)

Đồ giám kích hoạt được 10 nhóm đồng đội

5 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Mua 1 lần Túi Ưu Đãi VIP bất kỳ

5 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

Mốc nhiệm vụ THANH

Điều kiện

Quà khi hoàn thành nhiệm vụ

Quà Khi hoàn thành tất cả các mốc

Kích sát 5 boss Hiếm

2 Chúc Phúc Chi Vũ

25 Đá Rèn

 

2 Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

 

30 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

5 Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

 

1 Bồi Cốt Đan

 

1 Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)

 

2 Bạc Khóa 10 Vạn

 

2 Túi Toái Phiến

 

10 Huyền Đồng

 

5 Huyền Bạc

 

1 Cống Hiến Lệnh Tân Xuân (5000)

 

5 Hoạt Lực Hoàn (1000 điểm)

Tham gia 1 lần kỳ vương tranh bá 

2 Chúc Phúc Chi Vũ

Ở Thí Luyện GIA TỘC triệu hoán ra Sứ Giả Ngũ Hành IV và diệt nó 1 lần

2 Tiểu Hoạt Lực Hoàn

Tham gia Đấu Phái và nhận thắng lợi Đấu Loại 1 lần

2 Tiểu Hoạt Lực Hoàn

Đồ giám kích hoạt được 15 nhóm đồng đội

5 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Mua 1 vật phẩm bất kỳ trên tiệm thần bí (tiêu phí)

5 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Mua 1 lần Túi Ưu Đãi VIP bất kỳ

5 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

Mốc nhiệm vụ LONG

Điều kiện

Quà khi hoàn thành nhiệm vụ

Quà Khi hoàn thành tất cả các mốc

Hoàn thành Chiến Trường và nhận thưởng 20 lần

10 Vạn Bạc Khóa

30 Đá Rèn

 

5 Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

 

1 Túi Chọn Toái Phiến-4

 

1 Bồi Cốt Đan

 

50 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

10 Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

 

1 Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

 

1 Cống Hiến Lệnh Tân Xuân (5000)

 

10 Huyền Đồng

 

5 Huyền Bạc

 

1 Huyền Kim

 

5 Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch-II

Tham gia 2 lần kỳ vương tranh bá  (Hoạt động)

2 Tiểu Hoạt Lực Hoàn

Tham gia 5 lần thí Luyện Gia tộc (Hoạt động)

2 Tiểu Hoạt Lực Hoàn

Tham gia Đấu Phái và nhận thắng lợi Đấu Loại 2 lần

2 Cống Hiến Lệnh Vàng

Tham gia 2 lần lãnh thổ chiến và nhận thưởng (Hoạt động)

2 Cống Hiến Lệnh Vàng

Đồ giám kích hoạt được 18 nhóm đồng đội (tiêu phí)

5 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Lưu ý
  • Đại hiệp có thể dùng Vàng để hoàn thành nhiệm vụ.