Trang chủ / Sự kiện

Đầu tư vốn

26-06-2018

Chia sẻ

Chào đón máy chủ Hoàng Dược Sư khai mở vào lúc 10h00 ngày 07/07/2018, Phương Phàm xin giới thiệu sự kiện Đầu tư vốn. Thay vì để vàng trong túi hãy tham gia sự kiện Đầu tư vốn để nhận được cả vỗn lẫn lãi. Cách thức đơn giản, quà thưởng nhiều vô kể. Cơ hội hiếm có, nhanh tay rinh quà nhé!

Điều kiện tham gia

  • Đại hiệp tại máy chủ Hoàng Dược Sư.

Thời gian

  • Thời gian đầu tư vốn: 10h ngày 07/07/2018 đến 23h59 ngày 09/07/2018
  • Thời gian nhận thưởng: 10h ngày 07/07/2018 đến 23h59 ngày 19/07/2018

Nội dung sự kiện

  • Trong thời gian đầu tư vốn, Đại hiệp có thể chọn đầu tư 3.000 Vàng không khóa hoặc 10.000 Vàng không khóa sẽ nhận thưởng tương ứng sau:

Đầu tư 3.000 Vàng không khóa

Số ngày

Nhân sĩ nhận

1

Quà Y Phục Hiếm Bậc 4

2

Đại Lực Hoàn 500 Vạn

3

Tử Thủy Tinh

4

Túi Chọn Toái Phiến-2

5

Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

6

Hoán Thú Phù-I

7

Thái Bình Yêu Thuật

8

Huân Chương Tinh Xảo

9

Hoạt Lực 1000

10

3000 Vàng

 

Đầu tư 10.000 Vàng không khóa

 

Số ngày

Nhân sĩ nhận

1

Quà Y Phục Hiếm Bậc 4

2

2 Đại Lực Hoàn 500 Vạn

3

2 Tử Thủy Tinh

4

2 Túi Chọn Toái Phiến-2

5

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

6

10 Hoán Thú Phù-I

7

Độn Giáp Thiên Thư

8

Huân Chương Tinh Xảo 7 thuộc tính

9

Hoạt Lực 2000

10

10000 Vàng

 


 Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm