Phần thưởng

♦ Tham gia quay thưởng, quý nhân sĩ sẽ ngẫu nhiên nhận được các phần quà sau

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Ngạo

1Khóa

Kiếm

1Khóa


1Khóa

Song

1Khóa

500 Hoạt Lực

1Khóa

Tuyết Ưng Vũ

1Khóa

1.000 Cống Hiến Sư Môn

1Khóa

200 Vàng Khóa

1Khóa

Phụ Tu Lệnh

1Khóa

Ngạo Kiếm Vô Song

1Khóa

 

♦ Thu thập các vật phẩm chữ "Ngạo", "Kiếm", "", "Song" hoặc "Ngạo Kiếm Vô Song" quý nhân sĩ có thể đổi các gói quà chứa nhiều phần quà đặc biệt.

 

Gói quà Ngạo

♦ Thu thập đủ 5 chữ "Ngạo" sẽ đổi được một Gói quà Ngạo

Vật phẩmHình ảnhSố lượngThuộc tính
10.000 Hoạt Lực Khóa1Khóa
Danh Vọng Lệnh Cầu Phúc (100 điểm)1Khóa

 

Gói quà Kiếm

♦ Thu thập đủ 5 chữ "Kiếm" sẽ đổi được một Gói quà Kiếm

Vật phẩmHình ảnhSố lượngThuộc tính
10.000 Vàng Khóa1Khóa
Danh Vọng Lệnh world cup (100 điểm)1Khóa

 

Gói quà Vô

♦ Thu thập đủ 5 chữ "" sẽ đổi được một Gói quà Vô

Vật phẩmHình ảnhSố lượngThuộc tính
10.000 Cống Hiến Sư Môn1Khóa
Danh Vọng Lệnh Bang Hội Vô Song (50 điểm)1Khóa

 

Gói quà Song

♦ Thu thập đủ 5 chữ "Song" sẽ đổi được một Gói quà Song

Vật phẩmHình ảnhSố lượngThuộc tính
Tinh Vẫn Tệ (100 điểm)1Khóa
Danh Vọng Lệnh Thiên Hạ Vô Song (50 điểm)1Khóa

 

Gói quà Ngạo + Kiếm + Vô + Song

♦ Thu thập đủ 10 "Ngạo" + 10 "Kiếm" +10 "" + 10 "Song" sẽ đổi được một Gói quà Ngạo + Kiếm + Vô + Song

Vật phẩmHình ảnhSố lượngThuộc tính
Ma Thạch Lấp Lánh Ngoại Y (30 Ngày)1Khóa

 

Gói quà Ngạo Kiếm Vô Song

♦ Quý nhân sĩ tham gia vòng quay nhận được vật phẩm chữ "Ngạo Kiếm Vô Song" sẽ đổi được 1 trong các trang bị sau đây

Vật phẩmHình ảnhSố lượngThuộc tính
Áo Hoàng Kim1Khóa
Nhẫn Hoàng Kim1Khóa
Giày Hoàng Kim1Khóa
Mũ Hoàng Kim1Khóa
Hộ Oản Hoàng Kim1Khóa

 

Lưu ý

♦ Giá trị của các trang bị trên là vĩnh viễn

♦ Quý nhân sĩ chỉ có thể chọn 1 trong 5 trang bị và mỗi loại trang bị chỉ được chọn 1 lần