Tham gia Cài Ngạo Kiếm - Chiếm Hàng Hiếm [ 22-05-2016]

Để tạo điều kiện cho quý nhân sĩ có thể tham gia trải nghiệm game một các tốt nhất, Phương Phàm sẽ trao tặng nhiều phần quà hấp dẫn như trang bị Hoàng Kim, Danh Vọng Lệnh, Phụ Ma Thạch... cho các nhân sĩ tham gia sự kiện Cài Ngạo Kiếm - Chiếm Hàng Hiếm. Thể lệ rất đơn giản, tham gia ngay nhé!