Trang chủ / Sự kiện

SIÊU THƯỞNG THÁNG 02

01-02-2024

Chia sẻ

Đại Hiệp thân mến,

Tháng 02 này, Ngạo Kiếm Vô Song sẽ bùng nổ sự kiện vô cùng HOT, diễn ra từ ngày 01/02 - 05/02.

Sự kiện Siêu Thưởng với rất nhiều vật phẩm giá trị, cùng ưu đãi cực kỳ xịn xò đang chờ Đại Hiệp khám phá!

Tham gia ngay sự kiện này thôi nào!!!

 

Thời gian

  • Bắt đầu: 00h30 ngày 01/02/2024
  • Kết thúc: 23h59 ngày 05/02/2024

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng tại mốc đó (không nhận quà mốc thấp hơn).
  •  Khi quy đổi đạt 300000 Vàng sẽ nhận thưởng x2 mốc 150000 Vàng và 1 phần quà tùy chọn thêm

Lưu ý

  • 1 nhân vật tối đa chỉ nhận được 2 đồng đội 5 sao, nếu quy đổi đạt 300000 thì người chơi vui lòng đăng ký thêm quà tùy chọn khác.
  • Toái tùy chọn: có thể chọn Toái Bất Kỳ trừ toái hợp thành từ Nguyên Thạch
  • Máy chủ khi quy đổi đạt mốc 300000 có thể tùy chọn thêm 1 vật phẩm:

Máy chủ cũ còn lại

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Tùy chọn

Đồ Phổ Trang Bị Tuyệt Thế ( Ngẫu nhiên )

1

Khóa

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm

Đồng đội 7 sao tùy chọn

1

Đồ phổ trang bị Thần Thoại ( tùy chọn)

1

Mảnh Trang Bị Truyền thuyết 

800

Cánh 7 

1

Tinh Kim Cao Cấp

1

Thủy Tinh Đa Sắc

2

Kỹ năng thư tàn quyển ( tùy chọn )

2

 Máy chủ Ngạo Thế , Hoài Niệm, Nhất Đại Thần Sư, Nhất Đại Tông Sư quy đổi đạt mốc 300000 có thể tùy chọn thêm 1 vật phẩm: 

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Tùy chọn

Đồ Phổ Trang Bị Thần Thoại ( Ngẫu nhiên )

1

Khóa

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm

Thủy Tinh Đa Sắc

2

Ẩn Mạch tùy chọn 

3

Đồng đội 7 sao tùy chọn

1

Chân khí 5vạn

30

Mảnh Trang Bị Truyền thuyết 

500

Cánh 7

1

Tinh Kim Cao Cấp

1

Máy chủ Tiềm Long quy đổi đạt mốc 300000 có thể tùy chọn thêm 1 vật phẩm:

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Tùy chọn

Danh Vọng 9 chọn 1

100

Khóa

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm

Tinh Kim

1

Đồng đội 6 sao tùy chọn

1

Phòng cụ Hoàng Kim

1

Cánh 4

1

Túi chọn huyệt vị

2

 

 

Gửi yêu cầu nhận quà
  • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé:

  • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 06-07/02/2024.

Phần thưởng

Máy chủ Tiềm Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Ngân Lượng 20 vạn

5

Khóa

Bách bảo rương

10

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

15

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

15000 Vàng

Ngân Lượng 20 vạn

7

Khóa

Ngân châm

5

Khóa

Chân khí 50000 điểm

3

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

30

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

30000 Vàng

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Ngân châm 

5

Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

50

Khóa

 đồng đội 4 sao ngẫu nhiên ( môn Phái)

2

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Huyền đồng

150

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

30

Khóa

60000 vàng

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

100

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Dung Thiết Thủy

10

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

100

Khóa

Túi chọn Huyệt vị đồ

1

Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Tiền

10

Khóa

150000 Vàng

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

150

Khóa

Huyền đồng

500

Khóa

Huyền bạc

20

Khóa

Dung Thiết Thủy

30

Khóa

Chân khí 50000 điểm

10

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

60

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

100

Khóa

Tiền

20

Khóa

Túi Chọn Huyệt vị

2

Khóa

Bách Bảo Rương

50

Khóa

Kim Thủy Tinh

5

Khóa

 

 

Máy chủ Ngạo Thế, Hoài Niệm, Nhất Đại Thần Sư, Nhất Đại Tông Sư, Vương Trùng Dương

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Ngân Châm

3

Khoá

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15000 Vàng

Tùy  chọn Phòng Cụ Hoàng Kim x1 

1

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Ngân châm

7

Khóa

Đá Rèn

120

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

70

Khóa

Bách Bảo Rương

25

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

30,000 Vàng

Túi chọn mảnh truyền thuyết

200

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Ngân châm 

7

Khóa

Đá Rèn

150

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

150

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

10

Khóa

Huyền đồng

400

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

100

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

60

Khóa

Tiền

25

Khóa

60000 vàng

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

80

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Túi chọn mảnh truyền thuyết 

200

Khóa

Huyền đồng

600

Khóa

Huyền Bạc

50

Khóa

Huyền Kim

10

Khóa

Bách Bảo Rương

35

Khóa

Chân khí 50000 điểm

20

Khóa

Tùy chọn trang bị Hoàng Kim ( trừ vũ khí )x1

1

Khóa

Đá Rèn

180

Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Tiền

35

Khóa

150000 Vàng

Đồng đội 6 Sao ngẫu nhiên x1 hoặc đồng đội 5 sao tùy chọn x2

Tùy chọn

Khóa

Lượt Gỗ

200

Khóa

Túi chọn mảnh truyền thuyết 

600

Khóa

Huyền đồng

800

Khóa

Huyền bạc

100

Khóa

Huyền Kim

15

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

120

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

300

Khóa

Tiền

40

Khóa

Túi Chọn Ẩn Mạch 

3

Khóa

Đá Rèn

250

Khóa

Máy chủ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Huyền đồng

200

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

Hòa Thị Bích

5

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

40

Khóa

15,000 Vàng

 Túi chọn mảnh truyền thuyết

300

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Đá rèn

100

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

40

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

70

Khóa

30,000 Vàng

Mảnh Hóa Kỹ

30

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc 

2

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Huyền đồng

400

Khóa

Đá Rèn

120

Khóa

Bách bảo rương

25

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

100

Khóa

Mảnh trang bị truyền thuyết

400

Khóa

60,000 Vàng

Thiệp chiêu mộ đồng đội

100

Khóa

Đá Rèn

130

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc 

4

Khóa

Chân Khí 5 vạn

15

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Huyền đồng

500

Khóa

Lượt Gỗ

100

Khóa

Bách bảo rương

30

Khóa

Mảnh Hóa Kỹ

40

Khóa

túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x500 hoặc Hòa Thị Bích x30 hoặc tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1

Tùy chọn

Khóa

150,000 Vàng

Huyền đồng 

800

Khóa

Lượt Gỗ

200

Khóa

Mảnh Hóa Kỹ

50

Khóa

Đá Rèn Thần Thoại

80

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

250

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc

3

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

120

Khóa

Đồng Đội 6 sao ngẫu nhiên x1 hoặc 5 sao tùy chọn x2 hoặc  Nguyên Tinh x1

tùy chọn

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết x700( khóa) hoặc hòa thị bích x 40(khóa) hoặc Đá rèn x200 hoặc Mảnh Linh Ngọc x 1500 , Đồ Phổ Tuyệt Thế Chưa Giám Định x1

tùy chọn 

 Khóa