Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

29-01-2021

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Bảng Vàng NKVS sẽ gọi tên ai?

Hãy cùng theo dõi chi tiết sự kiện để nắm thông tin nhé!

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu:  00h00 ngày 29/01/2021.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 31/01/2021.
 • Thời gian phát quà từ ngày 01 đến 02/02/2021.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung sự kiện 

 • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp quy đổi vào game đạt mốc nào sẽ chỉ nhận thưởng tại mốc đó(không nhận quà mốc thấp hơn).
 • Máy chủ Địa Kiếm: 
  + Đạt mốc 30 vạn Vàng sẽ nhận thêm 30 túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ + Cam thủy tinh x 1.
 • Máy chủ Thiên Kiếm:
  + Đạt mốc 15 vạn Vàng sẽ nhận thêm 30 túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ 
  + Đạt mốc 30 vạn Vàng sẽ nhận thêm Chân Nguyên Đỉnh Trí Mệnh (sát thương chí mạng) x1 hoặc Đá Rèn x200 hoặc Tùy chọn trang Bị Bạch Kim(có thể chọn vũ khí)
 • Máy chủ còn lại:
  + Đạt mốc 30 vạn Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 15 vạn Vàng và nhận thêm chân khí 50000 điểm x30.
  + Đạt mốc 50 vạn Vàng sẽ nhận được thưởng x3 mốc 15 vạn Vàng và nhận thêm chân khí 50000 điểm x60+ Thủy Tinh Sắc Màu x1.
 • Đua TOP liên máy chủTOP 3 Đại Hiệp trong tất cả máy chủ tích lũy quy đổi Vàng vào game nhiều nhất trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Tất cả quý Đại Hiệp cùng đua chung 1 BXH, sau khi kết thúc sự kiện quý Đại Hiệp đạt TOP nào sẽ nhận thưởng tương ứng với máy chủ của Đại Hiệp.
 • BXH Đua TOP quy đổi Vàng vào game liên máy chủ sẽ được cập nhật để quý Đại Hiệp tiện theo dõi.
 • Chi tiết tôn hiêu sự kiện đua TOP BXH:
  - Tôn hiệu Vinh Quang Chân Chính(15 ngày): có chỉ số
  + Giới hạn sinh lực: +20%                                                                   
  + Sát thương chí mạng: +10%
  + Lực Công: +5%
 • Quý Đại Hiệp đạt mốc tích lũy vui lòng gửi thông tin nhận quà tùy chọn: Tại Đây

Ví dụ:
 • Sau khi kết thúc sự kiện, Đại hiệp tích lũy đạt mốc 15,000 Vàng sẽ chỉ nhận được quà mốc 15,000 Vàng .

Phần thưởng quy đổi đạt mốc

Máy chủ Địa Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Cống Hiến Sư Môn 1000 điểm

5

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

10

Khóa

15000 Vàng

Hồng thủy tinh

5

Khóa

Ngân châm

5

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000 điểm

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

10

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 3-1

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

30,000 Vàng

Cống Hiến Sư Môn 1000 điểm

10

Khóa

Ngân châm 

7

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 3-1

2

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Hồng thủy tinh

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

15

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

60000 vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

30

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

15

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 3-2

2

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Hồng thủy tinh

10

Khóa

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

20

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

150000 Vàng

Thẻ đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

Ngân châm

20

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

20

 

Túi chọn toái phiến hiếm 3-2

3

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

1

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

40

Khóa

Hồng thủy tinh

20

Khóa

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

50

Khóa

Máy chủ Thiên Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Chân Khí 50000 điểm

1

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

15000 Vàng

Phòng Cụ Bạch Kim

1

Khóa

Ngân châm

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

15

Khóa

Hồng Thủy Tinh

5

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

25

Khóa

30,000 Vàng

Tùy chọn trang bị bạch kim(trừ vũ khí)

1

Khóa

Ngân châm 

10

Khóa

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

30

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

4

Khóa

Hồng Thủy Tinh

10

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

1

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

20

Khóa

60000 vàng

Tùy chọn trang bị bạch kim(trừ vũ khí)

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

20

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

1

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

6

Khóa

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

50

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

150000 Vàng

Tùy chọn trang bị bạch kim(trừ vũ khí) x2 hoặc tùy chọn Phòng Cụ Hoàng Kim x1

Tùy chọn

Khóa

Thẻ đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

Ngân châm

30

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

3

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

2

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

100

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

12

Khóa

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

100

Khóa

300000 Vàng

Tùy chọn trang bị bạch kim(trừ vũ khí) x3 hoặc Tùy chọn trang Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí )x2

Tùy chọn

Khóa

Tùy chọn Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên hoặc  đồng đội 5 sao tùy chọnx2

Tùy chọn

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

Ngân Châm

40

Khóa

Đá Rèn

200

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

3

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

15

Khóa

Cam Thủy Tinh

5

Khóa

Tinh Kim

1

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

4

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

200

Khóa

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

200

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

120

Khóa

Các máy chủ còn lại 

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

10

Khóa

Chân Khí 5 vạn

4

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

30

Khóa

15,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim

1

Không Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

40

Khóa

30,000 Vàng

Kim thủy tinh

1

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

1

Không khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên 

2

Khóa

Hòa Thị Bích

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

60

Khóa

tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1 hoặc 100 mảnh truyền thuyết

tùy chọn 1 trong 2

Khóa

60,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

150

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Huyền bạc

20

Khóa

Chân Khí 5 vạn

20

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

100

Khóa

Mảnh Thẻ chọn đồng đội

2

Khóa

Hòa Thị Bích

30

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Kim thủy tinh

2

Khóa

túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x200 hoặc tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1

200

Khóa

150,000 Vàng

Huyền đồng 

450

Khóa

Tiền

100

Khóa

Huyền bạc

40

Khóa

Thủy Tinh Sắc Màu

1

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

110

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Túi chọn ẩn mạch huyệt vị đồ

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

150

Khóa

Đồng Đội 6 sao ngẫu nhiên x1 hoặc 5 sao tùy chọn x2

tùy chọn

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết x300(không khóa) hoặc hòa thị bíchx 40(khóa)

tùy chọn 

 Khóa