Trang chủ / Sự kiện

Chăm Sóc Cổ Thụ

22-07-2021

Chia sẻ

Chúc mừng Ngạo Kiếm Vô Song bước sang tuổi thứ 9, một lão nông phu đã trồng một cây thật to tại quảng trường thành Dương Châu, nhân sĩ hãy mau mau đến nhận phần thưởng do cây cổ thụ tạo ra.

Thông tin cụ thể như sau:

 

 

Thời gian sự kiện

  • Vào lúc 20h00 ngày 14/08, 21/08.

Điều kiện tham gia

  • Đạt cấp 40 trở lên
  • Phạm vi: Tất cả server

Nội dung sự kiện

  • Vào lúc 20:00 – 21:30, trong quảng trường thành chính Dương Châu sẽ xuất hiện 1 Cổ Thụ lớn. Người chơi đứng xung quanh cách một khoảng thời gian sẽ nhận nhiều kinh nghiệm.

 

 

  • Người chơi còn có thể nhấp tốn Vàng rung cây để mở giao diện Cây Phát Lộc. Người chơi có thể nhấp rung để rung cây. Mỗi ngày mỗi người chơi miễn phí rung cây lần đầu. Sau đó người chơi cần tốn 90 Vàng rung 1 lần. Mỗi lần rung cây có thể nhận được 1 Quà Lộc Bạc. Số lần rung cây mỗi ngày của người chơi không giới hạn. 
  • Rương Phát Lộc có thể mở ra Bí Tịch Môn Phái mới. 

Phần thưởng

Quà Lộc Bạc

Đạo cụ

Số lượng

Tính chất

Thẻ kinh nghiệm x2 (12h)

1

khóa

Ma đao thạch 7 - rương

1

khóa

Hộ Giáp Phiến 7 - rương

1

khóa

Ma đao thạch 7 - rương

1

khóa

Túi chọn mảnh bí tịch môn phái sơ mới

1

khóa

Túi chọn mảnh bí tịch môn phái trung mới

1

khóa

Túi chọn mảnh bí tịch môn phái cao mới

1

khóa

Phong Ấn Võ Thần ( hạn sử dụng 20h )

1

khóa

Cam thủy tinh

1

khóa

Cống hiến sư môn (500)

1

khóa

Cống hiến sư môn (1000)

1

khóa

Cống hiến sư môn (2000)

1

khóa

Cống hiến sư môn (5000)

1

khóa

Cống hiến sư môn (10000)

1

khóa

Túi chọn danh vọng ( 9 chọn 1 )

2

không khóa

Túi chọn trang sức hoàng kim

1

không khóa

Túi chọn phòng cụ hoàng kim

1

không khóa

Túi chọn  vũ khí hoàng kim

1

không khóa