Trang chủ / Sự kiện

Tẩy luyện trang bị

13-06-2020

Chia sẻ

Trong giang hồ kẻ nào mạnh thì kẻ đó chiếm thế thượng phong, đại hiệp có muốn mình trở thành anh hùng xưng bá một phương? Vậy thì Tẩy luyện trang bị là cách để đại hiệp có thể nhanh chóng gia tăng công lực và phát triển dòng thuộc tính giúp chặn đường chinh phục của đại hiệp sẽ dễ dàng hơn.

Tẩy luyện trang bị

  • Ấn phím Q mở giao diện Trưởng thành trang bị, chọn Tẩy luyện trang bị.
  • Chọn 1 trang bị cần Tẩy Luyện nhấp Tẩy, tốn Tẩy Luyện Thạch nhất định có thể mở hoặc tăng 1 cấp thuộc tính.

Tẩy Luyện Thạch

  • Tẩy Luyện Thạch có thể mua thông qua giao diện Tẩy Luyện giá 1000 Vàng Khóa hoặc Túi Tẩy Luyện (1000 đá ) Tại Trân Bảo Các giá 48888 Vàng.

  • Số dòng thuộc tính có thể tẩy luyện phụ thuộc vào bậc của trang bị: Bậc 3 sẽ có 3 dòng thuộc tính có thể tẩy luyện, tương tự Bậc 4 sẽ có 4 dòng, Bậc 5 sẽ có 5 dòng, Bậc 6 trở lên sẽ có 6 dòng.

Thay đổi thuộc tính Tẩy Luyện

Đá Tẩy Thuộc tính

 

  • Nhấp phải nút xúc xắc bên phải thuộc tính tẩy luyện có thể tốn Đá Tẩy Thuộc Tính để thay đổi thuộc tính tẩy luyện, thay đổi xong vẫn kế thừa cấp thuộc tính.
  • Có thể mua đá tẩy tại giao diện tẩy luyện giá 500 Vàng

Lưu ý

  • Số bậc dòng thuộc tính Tẩy Luyện có thể tăng phụ thuộc vào cấp người chơi.
  • Cấp cao nhất không quá cấp 200
  • Nếu không đủ Vàng Khóa hệ thống sẽ tiến hành nhắc nhở mua bằng Vàng ( giá 1000 Vàng )