Trang chủ / Sự kiện

Hoa Hồng Đỏ

01-03-2016

Chia sẻ

Sử dụng Hoa Hồng Đỏ, nhân sĩ sẽ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm quý giá như sau:

 

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 79

Phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
500 Vàng Khóa1Khóa
1000 Vàng Khóa1Khóa
5 vạn Bạc Khóa
1Khóa
10 vạn Bạc Khóa1Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)1Khóa
Tử Thủy Tinh1Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Toái Phiến·Nam Cung Phụng1Khóa
Toái Phiến·Kha Ni Ni1Khóa
Toái Phiến·Đỗ Hiểu Nguyệt1Khóa
Toái Phiến·Cốc Thanh Lam1Khóa
Toái Phiến·Mã Văn Soái1Khóa
Toái Phiến·Ngô Quảng1Khóa
Toái Phiến·Thủ Thành Tướng Lĩnh1Khóa
Hoạt Lực Khóa1000Khóa
Đá Tinh Luyện1Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
Danh Vọng Chúc Phúc (5 điểm)1Không khóa
Hoán Thú Phù-I1Khóa
 
 
Máy chủ mở giới hạn cấp 99
 
Phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
500 Vàng Khóa1Khóa
1000 Vàng Khóa1Khóa
5 vạn Bạc Khóa1
Khóa
10 vạn Bạc Khóa1 Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)1Khóa
Tử Thủy Tinh1Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Toái Phiến·Vu Quần1Khóa
Toái Phiến·Ngụy Tử Hào1Khóa
Toái Phiến·Ngũ Hành Sứ Giả【Dương】1Khóa
Toái Phiến·Ngũ Hành Sứ Giả【Âm】1Khóa
1000 Hoạt Lực Khóa1Khóa
5000 Hoạt Lực Khóa1Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
Nhiệm Vụ Quyển (Chưa Giám Định)1Khóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Chúc Phúc, Lãnh Thổ Chiến)
1Không Khóa
Huyền Thiết Thạch1Khóa

 

Máy chủ đã mở 71 ngày

Phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
1500 Vàng Khóa1Khóa
2000 Vàng Khóa1Khóa
15 vạn Bạc Khóa1Khóa
20 vạn Bạc Khóa1
Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)1Khóa
Tử Thủy Tinh1 Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Cam Thủy Tinh1Khóa
Toái Phiến·Trương Siêu1Khóa
Toái Phiến·Hoa Ngữ Tình1Khóa
Toái Phiến·Hoa Ngự Ảnh1Khóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Chúc Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup)1Không khóa
1000 Hoạt Lực Khóa1Khóa
5000 Hoạt Lực Khóa1Khóa
1 vạn Hoạt Lực Khóa1Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
Đá Rèn1Khóa
Long Văn Điểu Kim1Khóa

 

Máy chủ đã mở 131 ngày

Phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
2000 Vàng Khóa1Khóa
3000 Vàng Khóa1Khóa
20 vạn Bạc Khóa1Khóa
30 vạn Bạc Khóa1Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)1Khóa
Tử Thủy Tinh1Khóa
Hồng Thủy Tinh1
Khóa
Cam Thủy Tinh1 Khóa
Toái Phiến·Ô Qua Việt1Khóa
Nguyên Thạch I·Ly Trần Tử1Khóa
Nguyên Thạch I·Vu Quần1Khóa
Nguyên Thạch I·Xi Vưu Thủ Lĩnh1Khóa
Đá Mài Lỗ Khảm (Y Phục)1Khóa
5000 Hoạt Lực Khóa1Khóa
1 vạn Hoạt Lực Khóa1Khóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Chúc Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Danh Vọng Lệnh Hiệp Khách, Mị Lực)1Không Khóa
Chân Khí Đan (1000 điểm)1Khóa
Thiên Thư Tàn Quyển1Khóa

 

Máy chủ đã mở 191 ngày

Phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
2000 Vàng Khóa1Khóa
3000 Vàng Khóa1Khóa
20 vạn Bạc Khóa1Khóa
30 vạn Bạc Khóa1Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)1Khóa
Tử Thủy Tinh1Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Cam Thủy Tinh1Khóa
Mảnh Điểm Kim Thạch Mũ Truyền Thuyết1Không khóa
Mảnh Kim Thạch Hộ Oản Truyền Thuyết1Không khóa
Mảnh Điểm Kim Thạch Giày Truyền Thuyết1Không khóa
Mảnh Điểm Kim Thạch Đai Truyền Thuyết1Không khóa
5000 Hoạt Lực Khóa1Khóa
1 vạn Hoạt Lực Khóa1Khóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Mị Lực, Hiệp Khách, Ân Sư)1Không khóa
Chân Khí Đan (1000 điểm)1Khóa
Thiên Thư Tàn Quyển1Khóa