Trang chủ / Sự kiện

Quà Đăng Nhập

28-05-2019

Chia sẻ

Ưu đãi dành cho tân thủ tại máy chủ mới rất nhiều, trong đó phải kể đến Quà 9 Ngày Đăng Nhập gói quà hỗ trợ Nhân sĩ trong 9 ngày đầu tung hoành tại thế giới võ hiệp. Những vật phẩm trong Quà Đăng Nhập đã được điều chỉnh mới sẽ cùng đồng hành cùng quý vị. 

Quà 9 Ngày Đăng Nhập

  • Quý nhân sĩ khi tham gia Ngạo Kiếm Vô Song, khi đăng nhập 9 ngày đầu tiên, mỗi ngày quý nhân sĩ sẽ nhận được những phần quà giá trị và rất hấp dẫn.

 

  • Phần quà chi tiết

Ngày đăng nhập

Vật phẩm 

1

1000 Vàng Khóa

Túi Bạch Thủy Tinh x 5

10 Thần Hành Thạch

Bạc khóa 5 vạn

2

Ngọc như ý x 1

Túi Lục Thủy Tinh x 5

Toái phiến 1 x 5

Bạc khóa 5 vạn

3

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 3 hoặc 4 sao

Thẻ x2 kinh nghiệm 12h

Cống hiến sư môn 500

Bạc khóa 5 vạn

4

1000 vàng khóa

Túi Lam Thủy Tinh x 1

10 Thần Hành Thạch

Bạc khóa 5 vạn

5

1000 hoạt lực

Toái phiến 1 x 10

Tu luyện đan 3 x 1

Bạc khóa 5 vạn

6

2000 vàng khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên x 2

Hồng Phúc lệnh x 2

Bạc khóa 10 vạn

7

1000 hoạt lực

Hoán thú phù 1 x 2

Tửu Rương x 1

Bạc khóa 10 vạn

8

Linh khí tinh hoa x 10

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên x 2

Tứ diệp thảo x 5

Bạc khóa 10 vạn

9

1000 hoạt lực

Cầu phúc lệnh 1 x 1

Tu luyện đan 3 x 1

Bạc khóa 10 vạn

10

3000 vàng khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên x 5

Hoa hồng xanh x 5

Bạc khóa 10 vạn

11

1000 hoạt lực

Tử Thủy Tinh x 2

Tửu Rương x 1

Bạc khóa 15 vạn

12

2000 vàng khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên x 5

Tam sinh thạch x 5

Bạc khóa 15 vạn

13

1000 cống hiến sư môn

Cầu phúc lệnh 2 x 1

Tu luyện đan 4 x 1

Bạc khóa 15 vạn

14

3000 vàng khóa

Hồng Thủy Tinh x 1

Tửu Rương x 1

Bạc khóa 15 vạn

15

Túi chọn phòng cụ hiếm bậc 6

Cầu phúc lệnh 3 x 1

Huyệt vị đồ chưa giám định x3

Bạc khóa 15 vạn