Trang chủ / Sự kiện

Tặng Bánh Trung Thu

17-09-2015

Chia sẻ

Quý nhân sĩ thân mến!

Chào đón Tết Trung Thu, vào lúc 20h00 - 21h00 mỗi tối, Thần Thú Kỳ Lân sẽ xuống nhân gian tặng Rương Trung Thu cho mọi người. Mở Rương Trung Thu sẽ nhận được Bánh Trung Thu Quế Hoa. Dịp may hiếm có, mau đến nhận lấy!

Thời gian

♦ Bắt đầu: 08h00 ngày 25/9/2015 (Sau khi update phiên bản 2.87.1)

♦ Kết thúc: 23h59 ngày 30/9/2015

Điều kiện tham gia

♦ Nhân sĩ đạt cấp 40 trở lên

Máy chủ mở trước ngày 3/8/2015.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmHình ảnhMô tả
Rương Trung Thu

Nhân sĩ đến bên cạnh Thần Thú Kỳ Lân sẽ nhận được Rương Trung Thu

Nhấp phải Rương Trung Thu sẽ nhận được Bánh Trung Thu Quế Hoa

Đèn Ông Sao Hoàn Thiện

Nhận được khi sử dụng 30 Đèn Ông Sao trong sự kiện Thắp Đèn Ông Sao hoặc mua tại Trân Báo Các

Sử dụng Đèn Ông Sao Hoàn Thiện khi mở Rương Trung Thu sẽ nhận được 2 Bánh Trung Thu Quế Hoa

Bánh Trung Thu Quế Hoa

Nhận được khi mở Rương Trung Thu

Nhấp phải nhận phần thưởng

Nội dung sự kiện

Phần thưởng

Sử dụng Bánh Trung Thu Quế Hoa, tùy theo thời gian mở máy chủ, đại hiệp sẽ ngẫu nhiên nhận các vật phẩm có giá trị như sau:

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 79

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Cánh-2

1Khóa

Đá Tinh Luyện

1Khóa

Toái Phiến·Mặc Quân

1Khóa

Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

1Khóa

1000 Vàng Khóa

1Khóa

2 vạn Bạc Khóa

1Khóa

Tuyết Ưng Vũ

1Khóa

1000 Hoat Lực Khóa

1Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Khóa
 
 
Máy chủ mở giới hạn cấp 150
 

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân (5 điểm)

1Không khóa

2000 Vàng Khóa

1Khóa

2 vạn Bạc Khóa

1Khóa

5000 Vàng Khóa

1Khóa

5 vạn Bạc Khóa

1Khóa

Toái Phiến·Dạ Vương Mặc Quân

1Khóa

Toái Phiến·Ly Trần Tử

1Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1Khóa

2000 Hoat Lực Khóa

1Khóa

5000 Hoat Lực Khóa

1Khóa

Cánh-2

1Khóa

Hoán Thú Phù-I

1Khóa


Máy chủ đã mở 71 ngày

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân (5 điểm)

1Không khóa

Danh Vọng Lệnh World Cup (5 điểm)

1Không khóa

2000 Vàng Khóa

1Khóa

2 vạn Bạc Khóa

1Khóa

5000 Vàng Khóa

1Khóa

5 vạn Bạc Khóa

1Khóa

Toái Phiến·Trương Siêu

1Khóa

Toái Phiến·Kim Thân Lang Nhân

1Khóa

2000 Hoat Lực Khóa

1Khóa

5000 Hoat Lực Khóa

1Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1Khóa

Cánh-2

1Khóa

Đá Rèn

1Khóa

Long Văn Điểu Kim

5Khóa


Máy chủ đã mở 131 ngày

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Danh Vọng Lệnh Hiệp Khách (5 điểm)

1Không khóa

Danh Vọng Lệnh Mị Lực (5 điểm)

1Không khóa

Chân Khí Đan (1000 điểm)

1Khóa

Chân Khí Đan (2000 điểm)

1Khóa

5000 Vàng Khóa

1Khóa

5 vạn Bạc Khóa

1Khóa

Toái Phiến·Ô Qua Việt

1Khóa

Toái Phiến·Kim Thân Lang Nhân

1Khóa

Mảnh Điểm Kim Thạch Giày Truyền Thuyết

1Khóa

Cánh-3

1Khóa

2000 Hoạt Lực Khóa

1Khóa

5000 Hoạt Lực Khóa

1Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

1Khóa

Đá Rèn

1Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1Khóa

Tinh Vẫn Tệ

1Khóa