Trang chủ / Sự kiện

Thắp đèn ông sao

17-09-2015

Chia sẻ

Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh! Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng múa lân đã vang lên rộn rã muôn nơi. Hòa trong niềm vui đón Tết Trung Thu, Phương Phàm xin gửi đến quý nhân sĩ sự kiện Thắp Đèn Ông Sao. Cách thức đơn giản, quà tặng hấp dẫn, tham gia ngay nào!

Thời gian

♦ Bắt đầu: 10h00 ngày 18/9/2015 (Sau khi update phiên bản 2.87)

♦ Kết thúc: 23h59 ngày 30/9/2015

Điều kiện tham gia

♦ Nhân sĩ tại các máy chủ mở trước ngày 04/9/2015.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmHình ảnhMô tả
Khung Tre

• Nhận được khi tham gia các hoạt động hằng ngày: Thanh Vân Phong, Bí Cảnh, Chiến Trường, Xi Vưu Mộ, Trích Tinh Lâu

Giấy Màu

Mua tại Trân Bảo Các

Đèn Ông Sao

Nhấp phải Khung Tre + Giấy Màu = Đèn Ông Sao

Nhấp phải nhận được phần thưởng

Đèn Ông Sao Hoàn Thiện

Nhận được khi sử dụng 30 Đèn Ông Sao

Nhân sĩ hãy cất giữ vật phẩm này để dành tham gia sự kiện lần sau

Nội dung sự kiện


Lưu ý
  • Mỗi ngày mỗi nhân vật tối đa dùng 30 Đèn Ông Sao, số lần chưa dùng không thể tích lũy sang hôm sau.

Phần thưởng

                                             

Sử dụng Đèn Ông Sao, tùy theo thời gian mở máy chủ, đại hiệp sẽ ngẫu nhiên nhận các vật phẩm có giá trị như sau:
 

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 79

Phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
500 Vàng Khóa1Khóa
1000 Vàng Khóa1Khóa
5 vạn Bạc Khóa
1Khóa
10 vạn Bạc Khóa1Khóa
500 Cống Hiến Sư Môn1Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)1Khóa
Tử Thủy Tinh1Khóa
Cam Thủy Tinh1Khóa
Toái Phiến·Nam Cung Phụng1Khóa
Toái Phiến·Kha Ni Ni1Khóa
Toái Phiến·Đỗ Hiểu Nguyệt1Khóa
Toái Phiến·Cốc Thanh Lam1Khóa
Toái Phiến·Mã Văn Soái1Khóa
Toái Phiến·Ngô Quảng1Khóa
Toái Phiến·Thủ Thành Tướng Lĩnh1Khóa
Hoạt Lực Khóa1000Khóa
Đá Tinh Luyện1Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
Danh Vọng Chúc Phúc (5 điểm)1Không khóa
Hoán Thú Phù-I1Khóa
 
 
Máy chủ mở giới hạn cấp 99
 
Phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
500 Vàng Khóa1Khóa
1000 Vàng Khóa1Khóa
5 vạn Bạc Khóa1
Khóa
10 vạn Bạc Khóa1 Khóa
500 Cống Hiến Sư Môn1Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)1Khóa
Tử Thủy Tinh1Khóa
Cam Thủy Tinh1Khóa
Toái Phiến·Vu Quần1Khóa
Toái Phiến·Ngụy Tử Hào1Khóa
Toái Phiến·Ngũ Hành Sứ Giả【Dương】1Khóa
Toái Phiến·Ngũ Hành Sứ Giả【Âm】1Khóa
1000 Hoạt Lực Khóa1Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
Nhiệm Vụ Quyển (Chưa Giám Định)1Khóa
Danh Vọng Lệnh Lãnh Thổ Chiến (5 điểm)1Không khóa
Huyền Thiết Thạch1Khóa

 

Máy chủ đã mở 71 ngày

Phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
1500 Vàng Khóa1Khóa
2000 Vàng Khóa1Khóa
15 vạn Bạc Khóa1Khóa
20 vạn Bạc Khóa1
Khóa
1000 Cống Hiến Sư Môn1Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)1Khóa
Tử Thủy Tinh1 Khóa
Cam Thủy Tinh1Khóa
Toái Phiến·Hoa Ngữ Tình1Khóa
Toái Phiến·Hoa Ngự Ảnh1Khóa
Danh Vọng Lệnh World Cup (5 điểm)1Không khóa
1000 Hoạt Lực Khóa1Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
Ma Phùng Tuyến 3
1Khóa
Đá Rèn1Khóa
Long Văn Điểu Kim1Khóa

 

Máy chủ đã mở 131 ngày

Phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
2000 Vàng Khóa1Khóa
3000 Vàng Khóa1Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
Ma Phùng Tuyến 31Khóa
2000 Cống Hiến Sư Môn1Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)1Khóa
Tử Thủy Tinh1Khóa
Hồng Thủy Tinh1
Khóa
Cam Thủy Tinh1 Khóa
Toái Phiến·Ô Qua Việt1Khóa
Nguyên Thạch I·Ly Trần Tử1Khóa
Nguyên Thạch I·Vu Quần1Khóa
Nguyên Thạch I·Xi Vưu Thủ Tướng1Khóa
Hoạt Lực Khóa5000Khóa
Ma Phùng Tuyến 4
1Khóa
Ma Phùng Tuyến 5
1Khóa
Danh Vọng Lệnh Hiệp Khách (5 điểm)1Không khóa
Danh Vọng Lệnh Mị Lực (5 điểm)1Không khóa
Chân Khí Đan (1000 điểm)1Khóa
Thiên Thư Tàn Quyển1Khóa