Trang chủ / Sự kiện

Thưởng hoàn thành nhiệm vụ

26-07-2022

Chia sẻ

Đại Hiệp mở Thập Niên Lệnh để làm nhiệm vụ 6 cấp, hoàn thành sẽ được nhận thưởng.

Thưởng hoàn thành nhiệm vụ

Cấp Thập Niên Lệnh

Số ngày có thể hoàn thành

Điều kiện

Quà khi hoàn thành nhiệm vụ

Số lượng

Thập Kiếm Lệnh cấp 1

Ngày  1-2

Hoàn thành 1 lần vận tiêu

Bạc Khóa 1v

1

Hoàn thành 1 lần Bí Cảnh

Bạc Khóa 1v

1

Hoàn thành 1 lần Thanh Vân Phong

Bạc Khóa 2v

1

Hoàn thành 1 lần truy nã thường

Bạc Khóa 2v

1

Tham gia 1 vòng nhiệm vụ lịch luyện

Vàng Khóa 2000

1

Tham gia 1 lần Bàn Ngũ Hành

Vàng Khóa 5000

1

Tham Gia Tàng Kinh Các 1 lần

Vàng Khóa 5000

1

Tham Gia  1 lần Quang Minh Đỉnh

Chúc Phúc Chi Vũ

1

Tiến hành 1 lần đào bảo

Chúc Phúc Chi Vũ

1

Mua Quà Ưu Đãi Mỗi Ngày Bất Kỳ tại Trân Các

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 

5

Thập Kiếm Lệnh cấp 2

Ngày 3-4

Tham gia 2 vòng Lịch Luyện

Bạc Khóa 1v

2

Tham gia 4 lần bí cảnh

Bạc Khóa 1v

2

Tham gia 4 lần Chiến trường

Bạc Khóa 2v

2

Tham gia 8 lần Thanh Vân Phong và nhận thưởng

Bạc Khóa 2v

2

Tham gia Trích Tinh Lâu 4 lần

Vàng Khóa 2000

2

Hái quả 20 lần trong tranh đoạt linh quả

Vàng Khóa 2000

2

Tiến hành 1 lần chiêu mộ đồng đội (bằng Vàng hay Vàng Khóa đều được)

Cống Hiến 500

2

Mua Quà Ưu Đãi Mỗi Ngày Bất Kỳ tại Trân Các

Tẩy Luyện Thạch

20

Thập Kiếm Lệnh cấp 3

Ngày 5-6

Độ Sôi Nổi đạt 400 điểm

Bạc Khóa 2v

2

Tham gia Kỳ Ngộ Bí Cảnh 4 lần

Vàng Khóa 5000

2

Kích sát 3 boss Hiếm

Vàng Khóa 1 vạn

1

Tham Gia 6 Lần Tinh Vẫn Tuệ

Chúc Phúc Chi Vũ

2

Tham Gia Trích Tinh Lâu 4 lần

Chúc Phúc Chi Vũ

2

Trong Thí Luyện Gia Tộc triệu hoán ra Ngũ Hành Sứ Giả IV và kích sát nó 1 lần

Chúc Phúc Chi Vũ

2

Kích hoạt 5 nhóm đồ giám

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 

5

Chế tạo Túi Hoàn Mỹ từ sự kiện Kim Đản 1 lần

Tẩy Luyện Thạch

20

Thập Kiếm Lệnh cấp 4

Ngày 7

Độ Sôi Nổi đạt 500 điểm

Bạc Khóa 2v

2

Tham Gia Trích Tinh Lâu 2 lần

Chúc Phúc Chi Vũ

2

Kích sát boss Cao Thủ Võ Lâm 1 lần

Chúc Phúc Chi Vũ

2

Thay đổi 1 thuộc tính Huân Chương bất kỳ

Hoạt Lực   500

2

Tăng Cấp Kỹ năng tọa kỵ 1 lần

Cống Hiến  1000

1

Kích hoạt 2 huyệt vị bất kỳ

Hoạt Lực   1000

2

Đồ giám kích hoạt được 10 nhóm đồng đội

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 

5

Dùng Tiền để đổi Quà Linh Thạch Tọa Kỵ 1 lần

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 

5

Thập Kiếm Lệnh cấp 5

Ngày 10

Độ Sôi Nổi đạt 700 điểm

Bạc Khóa 2v

2

Kích sát 5 boss Hiếm

Chúc Phúc Chi Vũ

2

Tham gia 1 lần kỳ vương tranh bá

Chúc Phúc Chi Vũ

2

Trong Thí Luyện Bang triệu hoán ra Ngũ Hành Sứ Giả IV và kích sát nó 1 lần

Hoạt Lực   500

2

Tham gia 1 lần đấu phái và thắng 1 vòng

Hoạt Lực   500

2

Kích hoạt được 5 huyệt vị bất kỳ

Hoạt Lực   1000

2

Đồ giám kích hoạt được 15 nhóm đồng đội

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 

5

Mua 1 vật phẩm bất kỳ trên tiệm tiền trang

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 

5

Dùng Tiền để đổi Quà Linh Thạch Tọa Kỵ 2 lần

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 

5

Thập Kiếm Lệnh cấp 6

Ngày 30

Độ Sôi Nổi đạt 1200 điểm

Bạc Khóa 5 vạn 

1

Tham Gia 20 lần Chiến Trường

Bạc Khóa 10 vạn 

1

Tham gia 2 lần kỳ vương tranh bá

Hoạt Lực   500

2

Tham gia 2 lần thí Luyện Bang

Hoạt Lực   500

2

Tham gia 2 lần đấu phái và thắng 2 vòng

Cống Hiến 500

2

Tham gia 2 lần lãnh thổ chiến và nhận thưởng

Cống Hiến 500

2

Đồ giám kích hoạt được 22 nhóm đồng đội

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 

5

Kích hoạt được 15 huyệt vị bất kỳ

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 

5