Trang chủ / Sự kiện

Chiêu Tài Tiến Bảo

28-01-2022

Chia sẻ

Quý đại hiệp Ngạo Kiếm Vô Song thân mến! 

Để hành tẩu trên giang hồ, quý Đại hiệp cần có một lượng Vàng khóa và Bạc khóa nhất định. Vậy làm cách nào để có được kim ngân một cách nhanh chóng mà không tốn nhiều thời gian và sức lực? Hãy nhanh tay tham gia sự kiện Chiêu Tài Tiến Bảo để thu vào túi nhiều Vàng Khóa và Bạc Khóa.

Thời gian

  • Bắt đầu: 10h00 ngày 06/10/2023.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 12/10/2023.

Phạm vi

  • Máy chủ Ngạo Thế.

Ưu đãi đặc biệt

  • Trong thời gian sự kiện có 56 lần chiêu tài (bao gồm cả chiêu ngân và chiêu kim), mỗi lần tốn 188 Vàng không khóa

  • Mỗi lần chiêu tài có thể chọn 1288 Vàng Khóa hoặc 128.888 Bạc Khóa

  • Mỗi tuần chiêu tài 38 lần sẽ nhận được 2.888 Vàng Khóa, chiêu tài 56 lần sẽ nhận được 18.888 Vàng Khóa
  • Sau 00h00 mỗi thứ 2 sẽ bắt đầu tích lũy lại

 Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm