Trang chủ / Sự kiện

Đạo Bảo Tặc

28-01-2022

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến,

 

Cơ hội để sở hữu Linh Thạch IIIToái Phiến các loại cùng nhiều vật phẩm quý giá khác khi tấn công Đạo Bảo Tặc dành cho quý Đại hiệp tại máy chủ mới Ngạo Thế.

Trong thời gian sự kiện, mỗi lần khi có 1 Thủ Lĩnh Hiếm cấp cao nhất hiện tại được kích hoạt thành công sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 2 Đạo Bảo Tặc ở địa điểm bất kỳ trong bản đồ, đồng thời tăng tối đa số lượng thủ lĩnh hiếm trong mỗi bản đồ từ 3 thủ lĩnh lên 6 thủ lĩnh. 

Thời gian

  • Sự kiện diễn ra từ ngày 06/10 đến ngày 10/10/2023.
  • Phạm vi: Máy chủ mới Ngạo Thế

Điều kiện tham gia

  • Cấp độ: Không giới hạn cấp độ.

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, mỗi lần khi có 1 Thủ Lĩnh Hiếm cấp cao nhất hiện tại được kích hoạt thành công (Cách kích hoạt: Mở NPC Thủ Lĩnh), sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 2 Đạo Bảo Tặc ở địa điểm bất kỳ trong bản đồ này (tối đa 12 Đạo Bảo Tặc).
  • Cấp của Đạo Bảo Tặc giống như cấp của Thủ Lĩnh Hiếm ở bản đồ hiện tại. Đạo Bảo Tặc có thể trực tiếp bị tấn công.
  • Đội hoặc cá nhân gây ra sát thương cho NPC này cao nhất nhận được vật phẩm rơi.

Thưởng sự kiện

Tên vật phẩm rớtSố lượngThuộc tính
Toái Phiến·Tây Môn Liệt Xuyên1Khóa
Toái Phiến·Phệ Hồn Thủy Trùng1Khóa
Toái Phiến·Quản Lý Truyền Thừa1Khóa
Toái Phiến·Lâm Hướng Nho1Khóa
Toái Phiến·Triển Phi Thiềm1Khóa
Toái Phiến·Tát Lợi Tư1Khóa
Toái Phiến·Hiên Viên Vô Kỵ1Khóa
Toái Phiến·Cửu Ngũ Chi Dã1Khóa
Toái Phiến·Thị Tùng1Khóa
Toái Phiến·Mị Ma1Khóa
Toái Phiến·Bích Du Ngục Trưởng1Khóa
Toái Phiến·Càn Đạt1Khóa
Toái Phiến·Phong Hầu1Khóa
Toái Phiến·Bàn Cổ1Khóa
Linh Thạch-III·Nguyên Thác Thôn1Khóa
Linh Thạch-III·Dung Nham Cự Nhân1Khóa
Thú Cốt1Khóa
Lục Thủy Tinh1Khóa
Bạch Thủy Tinh1Khóa
Nguyên liệu cấp 11Khóa
Tín Vật Thủ Lĩnh1Khóa

 

Hướng dẫn chi tiết về mua & nạp thẻ BIT: https://id.duo.vn/News/Details/405

Dịch vụ mua thẻ BIT: https://id.gosu.vn/Card

 

Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm