Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

11-03-2023

Chia sẻ

"Tiếp bước cha ông dòng máu con cháu Tiên Rồng 

Dâng hiến tuổi xuân dựng xây giàu đẹp non sông"

Tháng 3 - Tháng Thanh Niên, tháng của phong trào tình nguyện!

Đại Hiệp thân mến,

Chúng ta - Những thanh niên thời hiện đại, với tinh thần tình nguyện, dấn thân, khát khao cống hiến hết sức mình cho sự phát triển của xã hội. Lan tỏa, góp phần xây dựng hình ảnh người thanh niên đậm chất nhân văn, trở thành nét đặc trưng của thanh niên Việt Nam trong thời đại mới. Đó chính là tinh thần của thế hệ thanh niên Việt Nam chúng ta. 

Để tiếp nối tinh thần của tháng Thanh Niên, NKVS xin gửi đến Đại Hiệp sự kiện Hào Khí Thanh Niên sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 17/03 đến 02/04.

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 10h00 ngày 17/03/2023.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 02/04/2023.

Phạm vi & Điều kiện

  • Phạm vi: Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 
  • Điều kiện: Đạt level 60 trở lên có thể tham gia.

Nội dung

- Train quái có thể nhận Balo Tình Nguyện (Không Khóa)

- Mở Balo Tình Nguyện (Không Khóa) nhận được ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:

Đạo cụ

Số lượng

Mũ Tai Bèo

1

Áo Xanh

1

Khăn Rằn

1

- Người chơi đạt độ sôi nổi sẽ nhận được số lượng Huy Hiệu Măng Non (Khóa) khác nhau:

Độ sôi nổi

Số lượng Huy Hiệu măng Non nhận được

Trạng thái

20

1

Khóa

40

2

60

2

80

4

100

6

 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Trân Bảo Các bán vật phẩm:

  • Huy Hiệu Thanh Niên (Không Khóa): giá 59 Vàng
  • Huy Hiệu Thủ Lĩnh (Không Khóa): giá 149 Vàng
  • Hộp Quà Thanh Niên( Không Khóa): giá 10 Vàng

- Mở Hộp Quà Thanh Niên nhận được Balo Tình Nguyện (Không Khóa) x 5

Đến NPC Sự Kiện tiến hành ghép quà:
  • Mũ Tai Bèo x1 + Áo Xanh x1 + Khăn Rằn x1 + Huy Hiệu Thủ Lĩnh x1 = Quà Thủ Lĩnh Thanh Niên (khóa) x1
  • Mũ Tai Bèo x1 + Áo Xanh x1 + Huy Hiệu Thanh Niên x1 = Quà Thanh Niên Tình Nguyện (khóa) x1
  • Mũ Tai Bèo x1 + Áo Xanh x1 + Huy Hiệu Măng Non x1 = Quà Măng Non (khóa) x1

- Mở Quà Măng Non nhận được ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm.(không tính điểm BXH khi ghép quà). Giới hạn 15 Măng Non/ngày.

- Mở Quà Thanh Niên Tình Nguyện nhận được ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm, đồng thời nhận được 10 điểm Hào Khí/1 lần ghép, điểm sẽ được tích và hiển thị trên BXH. Giới hạn ghép 100 Quà Thanh Niên Tình Nguyện/1 ngày.

- Mở Quà Thủ Lĩnh Thanh Niên nhận được ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm , đồng thời nhận được 25 điểm Hào Khí/1 lần ghép, điểm sẽ được tích và hiển thị trên BXH. Không giới hạn đổi.

- Ghép Quà Thủ Lĩnh Thanh Niên đạt mốc 49, 99, 499, 999, 1999 nhận được các gói quà tương ứng là Hào Khí Thanh Niên-I, Hào Khí Thanh Niên-II, Hào Khí Thanh Niên-III, Hào Khí Thanh Niên-IV và Hào Khí Thanh Niên-V.

Bảng xếp hạng

Hạng

Số điểm tối thiểu

1

10000

2

7000

3

3500

4~10

3500

 

Quà Măng Non

Đạo cụ

Mở nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau

Số lượng

Trạng thái

Quà Măng Non

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Chân Khí 500 điểm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Vàng khóa 1000

1

Khóa

Kinh nghiệm 5000000 điểm

1

KHóa

Bạc Khóa 2 Vạn

1

Khóa

Võ kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Chân Khí 1000 điểm

1

Khóa