Trang chủ / Sự kiện

Thay đổi toàn diện

12-09-2015

Chia sẻ

Không chỉ có những cập nhật mới kể trên, phiên bản cập nhật tháng 9 còn đổi mới hoàn toàn về hệ thống kinh tế ingame, thay đổi cơ chế, cách thức sản sinh, trao đổi giao dịch … phù hợp với yêu cầu trải nghiệm của quý nhân sĩ.

 

 

Thông tin chi tiết đang được cập nhật