Trang chủ / Sự kiện

Vũ khí mới

12-09-2015

Chia sẻ

Tương truyền, Đồ Long Đao là vũ khí được vợ chồng Quách Tĩnh và Hoàng Dung rèn thành từ thanh Huyền Thiết Kiếm của Dương Quá và một số khoáng thạch quý. Ai nắm giữ được Đồ Long Đao sẽ có khả năng hiệu triệu thiên hạ. Chính vì vậy, khi nghe tin cây đao do Chưởng Môn Nhân phái Nhạn Linh sử dụng chính là Đồ Long Đao, tất cả các phái cùng nhau hợp lực chống lại Nhạn Linh Phái, sóng gió nổi lên...

 

 

Các loại đao - cấp bậc

Cấp bậc đaoTên đaoHình ảnh
Bậc 2Huyết Lãng
Bậc 3Bích Đào Toái
Bậc 4Kim Lôi Thiển
Bậc 5Ngạo Thiên Cuồng Đao
Bậc 6Nhiếp Long

 

Một số hình ảnh

 

 

Thuộc tính của đao bậc 6

 

 

 

Hình ảnh sử dụng đao của Nhạn Linh Phái