Trang chủ / Sự kiện

Trang bị mới

12-09-2015

Chia sẻ

Bên cạnh sự xuất hiện của môn phái Nhạn Linh và vũ khí mới - đao, trong thế giới giang hồ lại có thêm một trang bị mới - Huân Chương Tinh Xảo. Loại Huân Chương này có từ đâu và công dụng như thế nào, mời quý đồng đạo xem một số thông tin cơ bản như sau:

 

 

Vật phẩm liên quan

Tên vật phẩmHình ảnhNguồn gốc và công dụng
Sao Đồng

♦ Nhận được khi tham gia một số sự kiện ingame

♦ Hoặc mua Sao Đồng tại Tiệm Tùy Thân

♦ Dùng để tăng cấp 1 thuộc tính của Huân Chương Tinh Xảo

Sao Đồng Tinh Xảo

♦ Mua tại Trân Bảo Các

♦ Dùng để tăng cấp 1 thuộc tính của Huân Chương Tinh Xảo, có thể ngẫu nhiên tăng cấp với 1-4 thuộc tính

Tàn Huân Chương (Chưa Giám Định)

♦ Nhận được khi tham gia một số sự kiện ingame hoặc mua tại Tiệm Tùy Thân

♦ Sau khi giám định sẽ nhận được Tàn Huân Chương

♦ Khi Giám định cần tốn Bạc và Bạc Khóa

Tàn Huân Chương

♦ Nhận được sau khi dùng Bạc và Bạc Khóa giám định Tàn Huân Chương (Chưa Giám Định)

♦ Tàn Huân Chương ngẫu nhiên mang 1 dòng thuộc tính

Dùng Tàn Huân Chương để đổi ngẫu nhiên 1 dòng thuộc tính vốn có của Huân Chương Tinh Xảo

Huân Chương Tinh Xảo (Chưa Giám Định)

♦ Nhận được khi tham gia một số sự kiện ingame

♦ Sau khi giám định sẽ nhận được Huân Chương Tinh Xảo

♦ Khi Giám định cần tốn Bạc và Bạc Khóa

Huân Chương Tinh Xảo

♦ Nhận được sau khi dùng Bạc và Bạc Khóa giám định Huân Chương Tinh Xảo (Chưa Giám Định)

♦ Tăng thuộc tính của nhân vật

 

Giám định Huân Chương

♦ Khi giám định Huân Chương Tinh Xảo (Chưa Giám Định) cần tốn 1 lượng Bạc và Bạc Khóa nhất định, có thể ngẫu nhiên nhận được các thuộc tính với số lượng khác nhau, giá trị thuộc tính cũng ngẫu nhiên:

 

 

Mỗi loại thuộc tính có 1 giới hạn cấp, ví dụ: Thuộc tính dòng đầu tiên tối đa tăng đến cấp 15

Tăng cấp thuộc tính

♦ Mua Sao Đồng tại Tiệm Tùy Thân hoặc cũng có thể nhận được Sao Đồng khi tham gia một số sự kiện. Dùng Sao Đồng có thể tiến hành tăng cấp đối với 1 thuộc tính.

Mua Sao Đồng Tinh Xảo tại Trân Bảo Các, dùng Sao Đồng Tinh Xảo có thể ngẫu nhiên tiến hành tăng cấp Huân Chương Tinh Xảo đối với thuộc tính từ dòng 1 đến dòng 4

Tăng cấp thuộc tính Huân Chương Tinh Xảo sẽ tốn Sao Đồng

Tăng cấp thuộc tính cường lực của Huân Chương Tinh Xảo sẽ tốn Sao Đồng Tinh Xảo

Nhấn F1 mở giao diện nhân vật, nhấp chọn nút Huân Chương để mở giao diện Huân Chương

 

 

 

Mỗi lần tăng cấp sẽ tăng thêm trên giá trị thuộc tính ban đầu.

Thay thế thuộc tính

Khi tham gia một số sự kiện, nhân sĩ sẽ ngẫu nhiên nhận được Tàn Huân Chương (Chưa Giám Định). Sau khi tốn Bạc và Bạc Khóa giám định, Tàn Huân Chương sẽ ngẫu nhiên mang 1 dòng thuộc tính.

 

Sử dụng Tàn Huân Chương tiêu tốn một lượng Bạc Khóa nhất định để thay đổi 1 dòng thuộc tính trong Huân Chương Tinh Xảo

Quy tắc đổi do hệ thống ngẫu nhiên đổi 1 dòng thuộc tính trong đó, người chơi không thể tự chọn

 

Hợp thành Huân Chương

Dùng 2 Huân Chương Tinh Xảo khác nhau hợp thành 1 Huân Chương Tinh Xảo mới

 

 

Sau khi tốn một lượng Bạc Khóa nhất định để hợp thành, sẽ có tỉ lệ tăng thêm thuộc tính mới, cũng có tỉ lệ duy trì thuộc tính ban đầu không thay đổi.

Thuộc tính của Huân Chương Sau khi hợp thành dựa vào thuộc tính của 2 nguyên liệu (Huân Chương) ban đầu để quyết định

Trong huân chương mới sau khi hợp thành nhất định sẽ tồn tại những thuộc tính chung của 2 nguyên liệu ban đầu.

Những loại thuộc tính khác biệt của 2 Huân Chương có xác suất thêm vào trong thuộc tính của Huân Chương mới. 2 nguyên liệu gốc có cùng loại thuộc tính, trong Huân Chương mới sau khi hợp thành sẽ tồn tại thuộc tính của nguyên liệu gốc

Mở khóa Huân Chương

Dựa vào số dòng thuộc tính của Huân Chương Tinh Xảo, tiêu tốn một lượng Vàng nhất định, có thể biến Huân Chương Tinh Xảo thành trạng thái không khóa.

Chỉ có Huân Chương Tinh Xảo mới có thể mở khóa, Tàn Huân Chương không thể mở khóa.

Lưu ý: Khi mở khóa Huân Chương cần để trống 30 ô trong túi