Trang chủ / Sự kiện

Quà Kỳ Dược

05-07-2016

Chia sẻ

Nhấp phải Quà Kỳ Dược ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm quý giá như sau:

 

Máy chủ đã mở 71 ngày

Phần ThưởngHình ẢnhSố LượngTính Chất
Vàng Khóa 1.5001Khóa
Vàng Khóa 2.0001Khóa
5 Vạn Bạc Khóa1Khóa
10 Vạn Bạc Khóa1Khóa
Tử Thủy Tinh1Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Toái Phiến·Trương Siêu1Khóa
Toái Phiến·Hoa Ngữ Tình1Khóa
Toái Phiến·Hoa Ngự Ảnh1Khóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực)1Không khóa
Hoạt Lực Khóa 5001Khóa
Võ Lâm Vinh Dự Lệnh1Khóa
Tinh Vẫn Tệ1Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)1Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
Đá Rèn1Khóa
Long Văn Điểu Kim1Khóa
Nguyên Thạch I·Ly Trần Tử1Khóa
Nguyên Thạch I·Vu Quần1Khóa

 

Máy chủ đã mở 131 ngày

Phần ThưởngHình ẢnhSố LượngTính Chất
Vàng Khóa 2.0001Khóa
20 Vạn Bạc Khóa1Khóa
Tinh Vẫn Tệ1Khóa
Tử Thủy Tinh1Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Cam Thủy Tinh1Khóa
Toái Phiến·Ô Qua Việt1Khóa
Nguyên Thạch I·Ly Trần Tử1Khóa
Nguyên Thạch I·Vu Quần1Khóa
Nguyên Thạch I·Xi Vưu Thủ Lĩnh1Khóa
Đá Mài Lỗ Khảm (Y Phục)1Khóa
Hoạt Lực Khóa 5.0001Khóa
Võ Lâm Vinh Dự Lệnh1Khóa
Huân Chương Tinh Xảo(Chưa giám định)1Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư)1Không khóa
Thiên Thư Tàn Quyển1Khóa
Chân Khí Đan (1.000 điểm)1Khóa
Nguyên Thạch I·Ngũ Hành Sứ Giả [Âm]1Khóa
Nguyên Thạch I·Ngũ Hành Sứ Giả [Dương]1Khóa
Đá Mài Lỗ Khảm (Vũ Khí)1Không khóa

 

Máy chủ đã mở 191 ngày

Phần ThưởngHình ẢnhSố LượngTính Chất
Vàng Khóa 2.0001Khóa
30 vạn Bạc Khóa1Khóa
Tử Thủy Tinh1Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Cam Thủy Tinh1Khóa
Mảnh Điểm Kim Thạch Mũ Truyền Thuyết1Không khóa
Mảnh Điểm Kim Thạch Hộ Oản Truyền Thuyết1Không khóa
Mảnh Điểm Kim Thạch Giày Truyền Thuyết1Không khóa
Mảnh Điểm Kim Thạch Đai Truyền Thuyết1Không khóa
Hoạt Lực Khóa 5.0001Khóa
Hoạt Lực Khóa 10.0001Khóa
Huân Chương Tinh Xảo(Chưa giám định)1Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư)1Không khóa
Đá Mài Lỗ Khảm (Vũ Khí)1Không khóa
Mảnh Điểm Kim Thạch Nhẫn Truyền Thuyết1Không khóa
Nguyên Thạch I·Xi Vưu Thủ Lĩnh1Khóa
Tinh Vẫn Tệ1Khóa
Toái Phiến·Hoa Ngữ Tình1Khóa
Đá Mài Lỗ Khảm (Y Phục)1Khóa


Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm