Trang chủ / Sự kiện

Quà Xếp Hạng

05-07-2016

Chia sẻ

Phần thưởng xếp hạng có rất nhiều vật phẩm giá trị như: Túi Chọn Danh Vọng Lệnh, Huân Chương Tinh Xảo,... Ngoài ra, Top 10 còn nhận được tôn hiệu riêng.

 

Máy chủ đã mở 71 ngày

Xếp HạngPhần ThưởngHình ẢnhSố LượngTính Chất
Top 1   Huân Chương Tinh Xảo(Chưa giám định)10Khóa
Sao Đồng Tinh Xảo10Khóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực)50Không khóa
Quà Ngoại Trang Ảo Nguyện Thiên Hồ (5 ngày)1Khóa
Tôn hiệu hạng 11Khóa
Top 2Huân Chương Tinh Xảo(Chưa giám định)8Khóa
Sao Đồng Tinh Xảo8Khóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực)30Không khóa
Tôn hiệu hạng 21Khóa
Top 3Huân Chương Tinh Xảo(Chưa giám định)6Khóa
Sao Đồng Tinh Xảo6Khóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực)20Không khóa
Tôn hiệu hạng 31Khóa
Top 4-10Huân Chương Tinh Xảo(Chưa giám định)4Khóa
Sao Đồng Tinh Xảo4Khóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực)10Không khóa
Tôn hiệu thường1Khóa
Top 11-50Huân Chương Tinh Xảo(Chưa giám định)2Khóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực)5Không khóa
Top 51-100Vàng Khóa 1.0001Khóa

 

Máy chủ đã mở 131 ngày

Xếp HạngPhần ThưởngHình ẢnhSố LượngTính Chất
Top 1Huân Chương Tinh Xảo(Chưa giám định)10Khóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư)50Không khóa
Quà Ngoại Trang Ảo Nguyện Thiên Hồ (5 ngày)1Khóa
Tôn hiệu hạng 11Khóa
Top 2Huân Chương Tinh Xảo(Chưa giám định)8Khóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư)30Không khóa
Tôn hiệu hạng 21Khóa
Top 3Huân Chương Tinh Xảo(Chưa giám định)6Khóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư)20Không khóa
Tôn hiệu hạng 31Khóa
Top 4-10Huân Chương Tinh Xảo(Chưa giám định)4Khóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư)10Không khóa
Tôn hiệu thường1Khóa
Top 11-50Huân Chương Tinh Xảo(Chưa giám định)2Khóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư)5Không khóa
Top 51-100Vàng Khóa 1.0001Khóa

 

Máy chủ đã mở 191 ngày

Xếp HạngPhần ThưởngHình ẢnhSố LượngTính Chất
Top 1Huân Chương Tinh Xảo(Chưa giám định)10Khóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư, Bang Hội Vô Song, Tử Tô, Thiên Hạ Vô Song)50Không khóa
Quà Ngoại Trang Ảo Nguyện Thiên Hồ (5 ngày)1Khóa
Mảnh Điểm Kim Thạch Nhẫn Truyền Thuyết100Không khóa
Tôn hiệu hạng 11Khóa
Top 2Huân Chương Tinh Xảo(Chưa giám định)8Khóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư, Bang Hội Vô Song, Tử Tô, Thiên Hạ Vô Song)30Không khóa
Mảnh Điểm Kim Thạch Nhẫn Truyền Thuyết80Không khóa
Tôn hiệu hạng 21Khóa
Top 3Huân Chương Tinh Xảo(Chưa giám định)6Khóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư, Bang Hội Vô Song, Tử Tô, Thiên Hạ Vô Song)20Không khóa
Mảnh Điểm Kim Thạch Nhẫn Truyền Thuyết60Không khóa
Tôn hiệu hạng 31Khóa
Top 4-10Huân Chương Tinh Xảo(Chưa giám định)4Khóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư, Bang Hội Vô Song, Tử Tô, Thiên Hạ Vô Song)10Không khóa
Mảnh Điểm Kim Thạch Nhẫn Truyền Thuyết40Không khóa
Tôn hiệu thường1Khóa
Top 11-50Huân Chương Tinh Xảo(Chưa giám định)2Khóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư, Bang Hội Vô Song, Tử Tô, Thiên Hạ Vô Song)5Không khóa
Top 51-100Vàng Khóa 2.0001Khóa

 

Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm