Trang chủ / Sự kiện

Quà Tuyết Liên

05-07-2016

Chia sẻ

Nhấp phải Quà Tuyết Liên ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm quý giá như sau:

 

Máy chủ đã mở 71 ngày

Phần ThưởngHình ẢnhSố LượngTính Chất
Chân Khí Đan (1.000)1Khóa
1 Vạn Bạc Khóa1Khóa
Long Văn Điểu Kim1Khóa
Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên1Khóa
Hoán Thú Phù-I1Khóa

 

Máy chủ đã mở 131 ngày

Phần ThưởngHình ẢnhSố LượngTính Chất
Vàng Khóa 2.0001Khóa
Chân Khí Đan (1.000)1Khóa
Tàn Huân Chương(Chưa giám định)1Khóa
2 Vạn Bạc Khóa1Khóa
Long Văn Điểu Kim1Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên1Khóa
Hoán Thú Phù-I1Khóa

 

Máy chủ đã mở 191 ngày

Phần ThưởngHình ẢnhSố LượngTính Chất
Vàng Khóa 2.5001Khóa
Chân Khí Đan (1.000)2Khóa
Tàn Huân Chương(Chưa giám định)2Khóa
3 Vạn Bạc Khóa1Khóa
Long Văn Điểu Kim2Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên2Khóa
Hoán Thú Phù-I2Khóa

 

Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm