Trang chủ / Sự kiện

Quà Mặt Nạ Quốc Kỳ

28-08-2015

Chia sẻ

Nhấp phải Quà Mặt Nạ Quốc Kỳ, tùy theo thời gian mở máy chủ, đại hiệp sẽ nhận được các vật phẩm có giá trị như sau:

 
Máy chủ đã mở giới hạn cấp 79
 
Phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
Mặt Nạ Đặc Biệt (Thời hạn 1 ngày)1Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên1Khóa
2000 Vàng Khóa1
Khóa
Tuyết Ưng Vũ1 Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa

 

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 99

 
Phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
Mặt Nạ Đặc Biệt (Thời hạn 1 ngày)1Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên1Khóa
3000 Vàng Khóa1
Khóa
Tuyết Ưng Vũ2 Khóa
Hồng Thủy Tinh2Khóa

 

Máy chủ đã mở 71 ngày

 
Phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
Mặt Nạ Đặc Biệt (Thời hạn 1 ngày)1Khóa
Long Văn Điểu Kim10Khóa
Ma Phùng Tuyến 1
1
Khóa
Tuyết Ưng Vũ2 Khóa
Ma Phùng Tuyến 2
1Khóa

 

Máy chủ đã mở 131 ngày

 
Phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
Mặt Nạ Đặc Biệt (Thời hạn 1 ngày)1Khóa
Chân Khí Đan (1000 điểm)5Khóa
Ma Phùng Tuyến 3
1
Khóa
Tuyết Ưng Vũ3 Khóa
Ma Phùng Tuyến 2
1Khóa