Trang chủ / Sự kiện

Quà Quốc Kỳ Đặc Biệt

28-08-2015

Chia sẻ

Nhấp phải Quà Quốc Kỳ Đặc Biệt, tùy theo thời gian mở máy chủ, đại hiệp sẽ nhận được các vật phẩm có giá trị như sau:

 

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 79

Phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
5000 Vàng Khóa1Khóa
5000 Hoạt Lực Khóa
1
Khóa
Hồng Thủy Tinh1 Khóa
Tuyết Ưng Vũ5Khóa

 

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 99

Phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
1 vạn Vàng Khóa1Khóa
1 vạn Hoạt Lực Khóa
1
Khóa
Hồng Thủy Tinh2Khóa
Nhiệm Vụ Quyển (Chưa giám định)5Khóa
Tuyết Ưng Vũ5Khóa

 

Máy chủ đã mở 71 ngày

Phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
2 vạn Vàng Khóa1Khóa
2 vạn Hoạt Lực Khóa
1
Khóa
Cam Thủy Tinh1Khóa
Đá Rèn10 Khóa
Ma Phùng Tuyến 41Khóa
Tuyết Ưng Vũ5Khóa

 

Máy chủ đã mở 131 ngày

Phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
2 vạn Vàng Khóa1Khóa
2 vạn Hoạt Lực Khóa
1
Khóa
Cam Thủy Tinh1Khóa
Đá Rèn10 Khóa
Chân Khí Đan (1000 điểm)5Khóa
Ma Phùng Tuyến 61Khóa
Tuyết Ưng Vũ
5Khóa