Trang chủ / Sự kiện

Quà Quốc Kỳ

28-08-2015

Chia sẻ

Nhấp phải Quà Quốc Kỳ, tùy theo thời gian mở máy chủ, đại hiệp sẽ ngẫu nhiên nhận các vật phẩm có giá trị như sau:
 

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 79

Phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
500 Vàng Khóa1Khóa
1000 Vàng Khóa1Khóa
5 vạn Bạc Khóa
1Khóa
10 vạn Bạc Khóa1Khóa
Tử Thủy Tinh1Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Toái Phiến·Nam Cung Phụng1Khóa
Toái Phiến·Kha Ni Ni1Khóa
Toái Phiến·Đỗ Hiểu Nguyệt1Khóa
Toái Phiến·Cốc Thanh Lam1Khóa
Toái Phiến·Mã Văn Soái1Khóa
Toái Phiến·Ngô Quảng1Khóa
Toái Phiến·Thủ Thành Tướng Lĩnh1Khóa
Hoạt Lực Khóa1000Khóa
Đá Tinh Luyện1Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
Danh Vọng Chúc Phúc (5 điểm)1Không khóa
Hoán Thú Phù-I1Khóa
 
 
Máy chủ mở giới hạn cấp 99
 
Phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
500 Vàng Khóa1Khóa
1000 Vàng Khóa1Khóa
5 vạn Bạc Khóa1
Khóa
10 vạn Bạc Khóa1 Khóa
Tử Thủy Tinh1Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Toái Phiến·Vu Quần1Khóa
Toái Phiến·Ngụy Tử Hào1Khóa
Toái Phiến·Ngũ Hành Sứ Giả【Dương】1Khóa
Toái Phiến·Ngũ Hành Sứ Giả【Âm】1Khóa
1000 Hoạt Lực Khóa1Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
Nhiệm Vụ Quyển (Chưa Giám Định)1Khóa
Danh Vọng Lệnh Lãnh Thổ Chiến (5 điểm)1Không khóa
Huyền Thiết Thạch1Khóa

 

Máy chủ đã mở 71 ngày

Phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
1500 Vàng Khóa1Khóa
2000 Vàng Khóa1Khóa
15 vạn Bạc Khóa1Khóa
20 vạn Bạc Khóa1
Khóa
Tử Thủy Tinh1 Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Cam Thủy Tinh1Khóa
Toái Phiến·Hoa Ngữ Tình1Khóa
Toái Phiến·Hoa Ngự Ảnh1Khóa
Danh Vọng Lệnh World Cup (5 điểm)1Không khóa
1000 Hoạt Lực Khóa1Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
Ma Phùng Tuyến 3
1Khóa
Đá Rèn1Khóa
Long Văn Điểu Kim1Khóa

 

Máy chủ đã mở 131 ngày

Phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
2000 Vàng Khóa1Khóa
3000 Vàng Khóa1Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
Ma Phùng Tuyến 31Khóa
Tử Thủy Tinh1Khóa
Hồng Thủy Tinh1
Khóa
Cam Thủy Tinh1 Khóa
Toái Phiến·Ô Qua Việt1Khóa
Nguyên Thạch I·Ly Trần Tử1Khóa
Nguyên Thạch I·Vu Quần1Khóa
Nguyên Thạch I·Xi Vưu Thủ Tướng1Khóa
Ma Phùng Tuyến 4
1Khóa
Ma Phùng Tuyến 5
1Khóa
Danh Vọng Lệnh Hiệp Khách (5 điểm)1Không khóa
Danh Vọng Lệnh Mị Lực (5 điểm)1Không khóa
Chân Khí Đan (1000 điểm)1Khóa
Thiên Thư Tàn Quyển1Khóa