Trang chủ / Sự kiện

Đồng đội 8 sao

28-04-2021

Chia sẻ

Tình cờ, lúc xông phá chiến trường, bất ngờ gặp người xa lạ nhưng sau trở thành bằng hữu cùng chung hoạn nạn, sống chết có nhau, cùng nhau bôn tẩu trong chốn giang hồ đầy hiểm nguy rình rập. Quý đại hiệp sẽ có thêm cơ hội để triển lộ tài năng, lực áp quần hùng thông qua nhiều thuộc tính hỗ trợ quý giá từ người bạn tri âm, tri kỷ. Đồng đội 8 sao sẽ mang đến nguồn sức mạnh nào để chinh phục giang hồ?

 Cách nhận đồng đội 8 sao             

- Cách tiến hóa đồng đội 8 sao           

2 Đồng Đôi 7 Sao giống nhau + Lệnh Tiến Hóa Đồng Đội 8 Sao = Đồng Đôi 8 Sao

- Thông qua kỹ năng sống chế tạo Lệnh tiến hóa:     

Bát Tinh Chi Lực x1 + Lệnh Tiến Hóa Đồng Đội x5 = Lệnh Tiến Hóa Đồng Đội 8 Sao  

- Cách nhận Bát Tinh Chi Lực: thông qua sự kiện ingame

Các đồng đội 8 Sao        

     1. Giác Viễn   

     

     2. Hạng Đạt  

   

     3. Hoa Vô Thác        

     

     4. Tiêu Như Thị        

     

     5.Tĩnh Không 

  • Kỹ Năng phụPhòng chí mạng 1% -> 5%

     

     6. Lạc Lan Nhu        

  • Kỹ Năng phụ: Phòng chí mạng 1% -> 5%

    

     7. Thi Phong Nghệ    

     

     8. Đường Bạch Vũ    

     9. Tống Phủ  

     

     10. Diệp Lăng Tiêu