Trang chủ / Sự kiện

Trang bị mới tuyệt thế

28-04-2021

Chia sẻ

Tuyệt Thế Thần Binh, chỉ nghe danh hiệu cũng đủ thấy uy lực kinh thế hãi tục của hệ thống trang bị này. Tất cả bao gồm 11 loại thần binh, vốn dĩ là những binh khí của chư Thần sử dụng trong những cuộc đại chiến tranh quyền đoạt thế. Đặc điểm này khiến 11 Thần binh tối thượng trở thành duy ngã độc tôn, là bá vương thần khí trên khắp võ lâm. Sát thương đã lớn khi công kích lại càng lớn, chỉ nghĩ tới việc đối đầu thôi cũng khiến mọi cường giả phải rùng mình lạnh gáy.

Trang bị tuyệt thế

- Đồ phổ Tuyệt Thế có 2 loại: chưa giám định và giám định          

- Hoạt động sự kiện nhận được Linh Ngọc   

- Linh Ngọc kết hợp với Đồ Phổ Tuyệt Thế và trang bị Thần Thoại Bậc 8 để nâng cấp lên trang bị Tuyệt Thế      

- Có xác suất khi nâng cấp trang bị từ Thần Thoại lên Tuyệt Thế, khi thất bại sẽ mất nguyên liệu đồ phổ và Linh Ngọc, trang bị Thần Thoại được giữ lại không mất đi.

Loại

Loại trang bị

Đồ Phổ

Sản sinh đồ phổ

Linh Ngọc Cần

Tuyệt Thế

Đồ phổ nón

Sự kiện

100

Y Phục

Tuyệt Thế

Đồ phổ áo

Sự kiện

300

Đai

Tuyệt Thế

Đồ phổ đai

Sự kiện

100

Hộ Oản

Tuyệt Thế

Đồ phổ oản

Sự kiện

100

Giày

Tuyệt Thế

Đồ phổ giày

Sự kiện

100

Vũ Khí

Tuyệt Thế

Đồ phổ vũ khí

Sự kiện

500

Liên

Tuyệt Thế

Đồ phổ liên

Sự kiện

200

Nhẫn

Tuyệt Thế

Đồ phổ nhẫn

Sự kiện

200

Ngọc Bội

Tuyệt Thế

Đồ phổ bội

Sự kiện

200

Hộ Phù

Tuyệt Thế

Đồ phổ phù

Sự kiện

200

 

- Số lỗ khảm trang bị Tuyệt Thế: 5.   

- Trang bị Tuyệt Thế có thể dùng Đá Thuộc Tính Tuyệt Thể để tăng thêm dòng thuộc tính cho trang bị 

- Sau khi Dùng Đá Thuộc Tính Tuyệt Thế trang Bị sẽ nhận thuộc tính Lv1. Có thể dùng Đá Cường Hóa Để Tăng lên đến Lv9.

- Đá Thuộc Tính Tuyệt Thế khi giám định sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 loại thuộc tính bất kỳ

Các đạo cụ liên quan:

Đạo cụ

Cách nhận

Đồ Giám Trang Bị [Tuyệt Thế]

Thông qua sự kiện. Đạo cụ kết hợp với linh ngọc để chế tạo Trang Bị Tuyệt Thế

Đá Thuộc Tính

Trân Bảo Các, thông qua sự kiện -Đạo cụ có thể thêm cho trang bị [Tuyệt Thế] 1 dòng thuộc tính thêm, khi nhận được là trạng thái chưa giám định

Đá Cường Hóa Thuộc Tính

Nhận thông qua sự kiện

Linh Ngọc

Thông qua hoạt động hoặc sự kiện. Đạo cụ kết hợp vớiđồ phổ để chế tạo Trang Bị Tuyệt Thế

Lưu Ly Thạch

Tăng tỉ lệ chế tạo thành công trang bị tuyệt thế